arrow_drop_up arrow_drop_down

Actuele openbaringen van 

Maria Magdalena  en Jezus


Ontvangen door medium Gabriela Gaastra-Levin

Gabriela over het ontvangen van boodschappen uit de sprituele dimensie

Gabriela: "Veel lezers van onze boeken en nieuwsbrieven, bezoekers van onze website en webwinkel,

ons facebook-account en onze lezingen en deelnemers aan onze opleidingen, workshops en reizen hebben mij gevraagd hoe het proces van doorgevingen bij mij verloopt......"

(Lees verder)Een waarschuwende openbaring van Maria Magdalena en Jezus

Maria Magdalena en Jezus signaleren dat de mensheid voor eenzelfde dilemma als destijds in Atlantis staat. Liefde en bezieling dienen richting te geven aan de huidige digitale technologische ontwikkelingen. Een onafhankelijke internationale Raad

 als beheersinstrument is nodig. De grootste uitdaging nu is het omruilen van macht voor liefde.

(Lees verder)Maria Magdalena en Jezus over nivellering en gelijkwaardigheid van alle mensen op Aarde

Maria Magdalena en Jezus: “Wat jullie nu als nivellering zien, is een reflectie van een diep bewustwordingsproces waarin

 elk mens zijn of haar eigen recht claimt om de eigen Goddelijkheid als zodanig op Aarde te manifesteren. 

(Lees verder)Maria Magdalena en Jezus over hun bezoek aan Stonehenge en Avebury

Op uitnodiging van Jezus' oom Jozef van Arimathea brachten Maria Magdalena en Jezus meerdere bezoeken per boot 

aan de Britse eilanden. Daar bezochten zij de druiden en de vele Keltische en oudere heilige plaatsen

 zoals de steencirkels van Avebury en Stonehenge.

(Lees verder)

cloudsMaria Magdalena en Jezus over hun missie, hun huwelijk en het verlies van een van hun kinderen

“Lieve mensen. We hebben de eer om onze missie met jullie te mogen delen. De missie van het doen ontwaken van het Christusbewustzijn, de onvoorwaardelijke liefde op Aarde. Dat is de missie van de mens. We hebben, net zoals jullie, de eer gehad om mens te zijn. Dat heeft ons in staat gesteld om God in de materie te verkennen en zo ons hart te openen. Het heeft ons, net zoals jullie, in staat gesteld om ons bewustzijn te laten groeien en ons te ontwikkelen tot de spirituele krachten die we nu zijn.....

(Lees verder)Maria Magdalena en Jezus over de spirituele betekenis van de Zonnewende

De zomer begint! De zon wendt zich tot jou om je met haar potentie en transformatievermogens te omarmen. De zon is een poort voor scheppingskracht, transformatie en reinigen. Door dichter bij jou te komen wordt het vuur in jou geactiveerd. Dit vuur werkt zuiverend. Het brengt je dichter bij je vermogen om te creëren en een eigen richting aan je leven te geven. 

(Lees verder)Jezus over de spirituele betekenis van Hemelvaart en Pinksteren

Hemelvaart en Pinksteren vertegenwoordigen het proces dat elk mens meemaakt, namelijk om vanuit het Goddelijk

 bewustzijn op Aarde in te dalen en weer op te stijgen. Elk mens heeft bij zijn overlijden in wezen een Hemelvaart. 

Ieder mens is een apostel. Talen verdelen de mensheid. De taal van het hart stijgt echter boven alle talen uit.

(Lees verder)
Jezus over de werkelijke betekenis van zijn kruisiging


Openbaring van Jezus aan Gabriela over de betekenis van zijn kruisiging voor hem en voor de mensheid. 

Voor hem was de kruisiging ‘noch goed, noch kwaad’. Door tijdens kruisweg en kruisiging in zijn hart te blijven, boven goed en kwaad uit te stijgen, werd het Christusbewustzijn, de onvoorwaardelijke liefde in zijn hart, volledig geactiveerd. 

Datzelfde gebeurde met Maria Magdalena.

(Lees verder)

Kruisiging


De rol van Maria Magdalena bij de kruisiging van Jezus

Ook Maria Magdalena had een eigen taak bij de kruisiging. De mogelijkheid om onvoorwaardelijke liefde volledig te kunnen ervaren, werd bij de mens pas geactiveerd toen Jezus en Maria Magdalena de inwijding van het kruisigingsritueel hadden ondergaan. Maria Magdalena liet Jezus volledig los en gaf toestemming voor het kruisigingsritueel. Haar ervaring van de kruisiging vanuit haar vrouw-zijn speelde een belangrijke rol bij het activeren en verdiepen van het vrouwelijke principe op Aarde.

(Lees verder)

Maria Magdalena en Jezus over het reinigen van het fysieke en energetische lichaam


   “Aandacht voor je binnenwereld ontstaat wanneer je in stilte bent. Door de stilte worden je vier Aardse lichamen ‘opgeruimd’. 

De fysieke, energetische, emotionele en psychische lagen van je Persoonlijkheid laten onzuiverheden los en hun verbinding met 

de Goddelijke Bron wordt geactiveerd. Dit zorgt voor een goed onderhoud van je Persoonlijkheid en een bewuste verbinding met 

je Goddelijke essentie. Daarnaast is er ook een diepere vorm van opruiming nodig waarbij onverteerde afvalstoffen, energetische blokkades en onopgeloste psycho-emotionele zaken kunnen worden getransformeerd en schoongemaakt.

(lees verder)Maria Magdalena en Jezus geven een openbaring over de toekomst van de wereld


Mensen hebben een diepliggende behoefte aan perspectief en een leven met betekenis. De meesters relativeren voorspellingen en wijzen de mensheid op de eigen scheppingskracht en verantwoordelijkheid om de toekomst op Aarde vorm te geven. Wanneer mensen vanuit hun eigen Goddelijkheid handelen zijn ze in staat om wonderen te scheppen.

(Lees verder)Openbaring over jouw ontmoeting met God

Maria Magdalena, Jezus en Maria over het ultieme doel van elk mens op Aarde, namelijk het ervaren van de eigen Goddelijkheid en het vanuit dat bewustzijn denken, voelen en doen. Het proces van het ontwaken van het Goddelijk bewustzijn is geen eigendom van welke religie of spirituele beweging dan ook, maar het geboorterecht van ieder mens. Wat houdt jouw ontmoeting met God in?

(Lees verder)


Drie koningen


Kerstopenbaring: De geboorte van Jezus was een uniek intergalactisch gebeuren

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Er was ten tijde van de geboorte van Jezus sprake van een gigantische energie-uitstorting. Jezus werd bij de indaling in zijn lichaam vergezeld door vele andere meesters van de Broeder- en Zusterschap van Liefde en Licht. Er waren ook vele hogere zielen aanwezig van de Intergalactische Raad om Jezus tijdens zijn komst op Aarde te begeleiden. Alle aanwezige mensen en dieren in de directe omgeving van de geboortegrot werden door het licht ingestraald……."

(Lees verder)


Openbaring: Van depressie naar geluk

Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, in het moderne leven zijn er veel mensen die ‘depressies’ ondergaan. Deze depressies zijn meer dan een psychologisch proces. Zij zijn in essentie ook een spirituele ervaring. Ze zijn verbonden met het …. ” 

(Lees verder)Openbaring van Maria over de acceptatie van homoseksualiteit

Maria: “Het accepteren van homoseksualiteit op Aarde is op dit moment nog in ontwikkeling. Het trouwen van homoseksuele paren opent nieuwe dimensies van het hart op collectief niveau. De maatschappij groeit……"

(Lees verder)Openbaring van Maria Magdalena en Jezus over het doen van wonderen


Een wonderbaarlijke reactie van de materiële dimensie. Maria Magdalena en Jezus: “Bij het verrichten van wat jullie wonderen noemen, is er sprake van een ongebruikelijke reactie van de materiële dimensie die, door in contact te komen met een hogere vorm van bewustzijn, een ander gedrag vertoont dan men gewend is. De natuurwetten nemen een …. "

(Lees verder)Openbaring over de activatie van het Christusbewustzijn

Maria Magdalena en Jezus: Het leven in de materiële dimensie geeft jullie de mogelijkheid om, door de confrontatie met de grenzen van het leven op Aarde, je hart te openen naar onvoorwaardelijkheid. Onvoorwaardelijkheid ontstaat pas wanneer een individueel Goddelijk bewustzijn geconfronteerd wordt met de grenzen van de fysieke dimensie. Deze grenzen worden voelbaar vanuit de vier Aardse lichamen, het fysieke, energetische, emotionele en psychische lichaam. Het is de overgave aan deze grenzen dat het hart verder opent en de ervaring van liefde naar een hoger niveau tilt. Elk van deze vier lichamen vormen een poort naar het ontwaken van de Christus en het bewust ervaren van je Goddelijkheid. 

(Lees verder)Openbaring: Op weg naar een verlichte beschaving

Elke keer dat jullie contact maken met de onvoorwaardelijke liefde in je hart en deze in je Aardse leven toepassen, wordt het Christusbewustzijn in jou stap voor stap wakker. En dit gebeuren verplaatst zich ook naar de wereld om je heen, die evenzeer met de trilling van de liefde gaat resoneren. In deze openbaring willen we stilstaan bij de wisselwerking tussen het licht en de liefde die je in je leven toelaat en creëert en de kwaliteit van de wereld waarin jullie leven. Hoe meer licht, onvoorwaardelijke liefde, eenheid en scheppingskracht je in je leven toelaat, des te verfijnder je leven in al haar aspecten wordt. Je leven en de wereld om je heen reflecteren je eigen ontwikkeling in bewustzijn.”

(Lees verder)

De tweede druk van  'De Goddelijkheid van de mens - Deel II' tilt je energie sterk op!

Wil je nog meer hoogwaardige openbaringen lezen? 

Dat kan in de nieuwe versie van 

'De Goddelijkheid van de mens Deel II - 

Openbaringen van Maria Magdalena, Jezus en Maria'. 

25 doorgevingen, nieuwtijdse gebeden, oefeningen en meditaties. 

Om jou in een hogere trilling te brengen!