Actuele openbaringen van 

Maria Magdalena en Jezus


Ontvangen door medium Gabriela Gaastra-Levin


null


Gabriela over het ontvangen van boodschappen uit de spirituele dimensie

   Gabriela: "Veel lezers van onze boeken en nieuwsbrieven, bezoekers van onze lezingen en deelnemers aan onze opleidingen, workshops en reizen hebben mij gevraagd hoe het proces van doorgevingen bij mij verloopt......"

(Lees verder)

null


Openbaring over het omarmen van de Aarde voor heling van mensheid en maatschappij

Maria Magdalena en Jezus leggen uit dat in deze hectische tijd met technische dominantie de heling van de mensheid

en de maatschappij in het omarmen van de Aarde en de Aardse natuur van de mens dient te worden gezocht. 

(Lees verder)

null


Een verzamelpagina met 10 openbaringen over Pasen, Hemelvaart en Pinksteren

De voorjaarsperiode rond Pasen, Hemelvaart en Pinksteren is spiritueel een  interessante tijd. Denk aan de kruisiging van Jezus

en zijn opstanding in een lichtlichaam, maar ook aan de rol van Maria Magdalena die haar Aardse positie inneemt. 

(Lees verder)

null


Een waarschuwende openbaring van Maria Magdalena en Jezus

Maria Magdalena en Jezus signaleren dat de mensheid voor eenzelfde dilemma als destijds in Atlantis staat. Liefde en bezieling dienen richting te geven aan de huidige digitale technologische ontwikkelingen. Een onafhankelijke internationale Raad

 als beheersinstrument is nodig. De grootste uitdaging nu is het omruilen van macht voor liefde.

(Lees verder)


Maria Magdalena en Jezus over nivellering en gelijkwaardigheid van alle mensen op Aarde

Maria Magdalena en Jezus: “Wat jullie nu als nivellering zien, is een reflectie van een diep bewustwordingsproces waarin

 elk mens zijn of haar eigen recht claimt om de eigen Goddelijkheid als zodanig op Aarde te manifesteren. 

(Lees verder)


Maria Magdalena en Jezus over hun bezoek aan Stonehenge en Avebury

Op uitnodiging van Jezus' oom Jozef van Arimathea brachten Maria Magdalena en Jezus meerdere bezoeken per boot 

aan de Britse eilanden. Daar bezochten zij de druiden en de vele Keltische en oudere heilige plaatsen

 zoals de steencirkels van Avebury en Stonehenge.

(Lees verder)

clouds


Maria Magdalena en Jezus over hun missie, hun huwelijk en het verlies van een van hun kinderen

Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen. We hebben de eer om onze missie met jullie te mogen delen. De missie van het doen ontwaken van het Christusbewustzijn, de onvoorwaardelijke liefde op Aarde. Dat is de missie van de mens. We hebben, net zoals jullie, de eer gehad om mens te zijn. Dat heeft ons in staat gesteld om God in de materie te verkennen en zo ons ....

(Lees verder)Maria Magdalena en Jezus over het reinigen van het fysieke en energetische lichaam

   “Aandacht voor je binnenwereld ontstaat wanneer je in stilte bent. Door de stilte worden je vier Aardse lichamen ‘opgeruimd’. 

De fysieke, energetische, emotionele en psychische lagen van je Persoonlijkheid laten onzuiverheden los en hun verbinding met 

de Goddelijke Bron wordt geactiveerd. Dit zorgt voor een goed onderhoud van je Persoonlijkheid en een bewuste verbinding met 

je Goddelijke essentie. Daarnaast is er ook een diepere vorm van opruiming nodig waarbij onverteerde afvalstoffen, energetische blokkades en onopgeloste psycho-emotionele zaken kunnen worden getransformeerd en schoongemaakt.

(lees verder)


Openbaring over jouw ontmoeting met God

Maria Magdalena, Jezus en Maria over het ultieme doel van elk mens op Aarde, namelijk het ervaren van de eigen Goddelijkheid en het vanuit dat bewustzijn denken, voelen en doen. Het proces van het ontwaken van het Goddelijk bewustzijn is geen eigendom van welke religie of spirituele beweging dan ook, maar het geboorterecht van ieder mens. Wat houdt jouw ontmoeting met God in?

(Lees verder)


Drie koningen


Kerstopenbaring: De geboorte van Jezus was een uniek intergalactisch gebeuren

Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Er was ten tijde van de geboorte van Jezus sprake van een gigantische energie-uitstorting.

Jezus werd bij de indaling in zijn lichaam vergezeld door vele andere meesters van de Broeder- en Zusterschap van Liefde en Licht. Er waren ook vele hogere zielen aanwezig van de Intergalactische Raad om Jezus tijdens zijn komst op Aarde te begeleiden.

Alle aanwezige mensen en dieren in de directe omgeving van de geboortegrot werden door het licht ingestraald……."

(Lees verder)


Openbaring: Van depressie naar geluk

Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, in het moderne leven zijn er veel mensen die ‘depressies’ ondergaan. Deze depressies zijn meer dan een psychologisch proces. Zij zijn in essentie ook een spirituele ervaring. Ze zijn verbonden met het …. ” 

(Lees verder)
Openbaring over de activatie van het Christusbewustzijn

Maria Magdalena en Jezus: Het leven in de materiële dimensie geeft jullie de mogelijkheid om, door de confrontatie met de grenzen van het leven op Aarde, je hart te openen naar onvoorwaardelijkheid. Onvoorwaardelijkheid ontstaat pas wanneer een individueel Goddelijk bewustzijn geconfronteerd wordt met de grenzen van de fysieke dimensie. Deze grenzen worden voelbaar vanuit de vier Aardse lichamen, het fysieke, energetische, emotionele en psychische lichaam. Het is de overgave aan deze

grenzen dat het hart verder opent en de ervaring van liefde naar een hoger niveau tilt. Elk van deze vier lichamen

vormen een poort naar het ontwaken van de Christus en het bewust ervaren van je Goddelijkheid. 

(Lees verder)De tweede druk van  'De Goddelijkheid van de mens - Deel II' tilt je energie sterk op!

Wil je nog meer hoogwaardige openbaringen lezen? 

Dat kan in de nieuwe versie van 

'De Goddelijkheid van de mens Deel II - 

Openbaringen van Maria Magdalena, Jezus en Maria'. 

25 doorgevingen, nieuwtijdse gebeden, oefeningen en meditaties. 

Om jou in een hogere trilling te brengen!