arrow_drop_up arrow_drop_down

Jouw ontmoeting met God op Aarde

Openbaring van Maria Magdalena, Jezus en Maria

Maria Magdalena, Jezus en Maria over het ultieme doel van elk mens op Aarde, namelijk het ervaren van de eigen Goddelijkheid en het vanuit dat bewustzijn denken, voelen en doen. Het proces van het ontwaken van het Goddelijk bewustzijn is geen eigendom van welke cultuur of religie of spirituele beweging dan ook, maar het geboorterecht van ieder mens. Wat houdt jouw ontmoeting met God in?


Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Wij vormen, samen met onze broeders en zusters van de Broeder- en Zusterschap van Liefde en Licht, een groep van onstoffelijke spirituele meesters die ooit geïncarneerd op Aarde haar wortels in allerlei religies en culturen heeft gehad. Wij hebben allemaal onze eigen weg gevonden om de Goddelijkheid in onszelf te ontdekken en te verdiepen. Dat is het ultieme doel van elk mens op Aarde, het ervaren van haar of zijn eigen Goddelijkheid en het vanuit dat bewustzijn denken, voelen en doen.”


Een heel persoonlijk pad


Maria Magdalena, Jezus en Maria: “De bewustwording van de eigen Goddelijkheid is een heel persoonlijk pad dat men op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau kan realiseren. Al deze niveaus van het menszijn dienen voor dit doel geheeld te worden. De heling houdt in dat deze niveaus weer in contact gebracht worden met hun Goddelijke bron.

Alle religies en spirituele leren kunnen je inspireren en tot een bepaald punt brengen, maar het vervolmaken van dit proces is iets dat je zelf moet doen. Je kunt elk religieus of spiritueel pad nauwgezet volgen en toch je Goddelijkheid niet ervaren. Het voltooien van je persoonlijke proces is de ontmoeting tussen jou en God waar dogma’s of technieken geen beslissende rol spelen. Dogma’s en technieken vormen alleen de voorbereiding op het laatste traject."


De ontmoeting tussen jou en God


Maria Magdalena, Jezus en Maria: "Wat houdt je ontmoeting met God in? Het is in feite een ontmoeting met de liefde, de onvoorwaardelijke liefde die zowel in je hart als in het universum aanwezig is. Het is de totale vergeving en acceptatie van jezelf. Het liefhebben van jezelf als een kind van God, als een Goddelijk wezen dat in geïncarneerde vorm op Aarde manifest is. Wat bedoelen we met het zijn van een kind van God? Dit appelleert aan het feit dat ieder van ons een onlosmakelijk deel vormt van het hele Universum en van het Absolute dat wij God noemen. Jullie zijn tegelijk God zelf en een deel van God. Jullie zijn God zelf - en jullie zijn je daarvan bewust - op het moment dat jullie in volledig contact staan met je Goddelijke bron, dat jullie volledig versmolten zijn, één zijn met de alom aanwezige liefdevolle Goddelijke energie. Je bent een kind van God, een deel van God, wanneer je als geïncarneerde mens op Aarde functioneert. Je bent de Schepper en de Geschapene tegelijk.”


Je bent een uitdrukking van het Goddelijke


Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Op het moment dat jij je hart helemaal kunt openen en van jezelf kunt houden, ontstaat er een ontwaken van de Christusenergie, dat wil zeggen de onvoorwaardelijke liefde in je hartchakra, het bewustzijnscentrum van je hart. Op dat moment ervaar je een versmelting met en een totale overgave aan het Goddelijke in jezelf en in het Universum, die in wezen één zijn. Je wordt je er dan van bewust dat je niet werkelijk een afgescheiden individu bent. En dat je een uitdrukking van het Goddelijke bent. Dit is een toestand van oneindige rust en vervulling, een diepe vorm van extase en liefde. Vanuit dit bewustzijn ervaar je ook dat alles wat bestaat, zoals mensen, dieren, planten, sterren en planeten evenmin afgescheiden zijn van het Goddelijke en tevens een expressie van God zijn.”


Elke religie heeft een voorbereidende rol


Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Dit proces van het ontwaken van het Goddelijk bewustzijn is geen eigendom van welke cultuur of religie of spirituele beweging dan ook, maar het geboorterecht van ieder mens. Zoals jullie zien bestaat er niet zoiets als het uitverkoren volk of een religie die de enige weg zou vormen. En zoals wij hierboven al gesteld hebben, elke religie heeft een voorbereidende rol, want bij de voltooiing van jullie Goddelijke bewustwordingsproces op Aarde zijn jullie uiteindelijk allemaal gelijk. Het heeft dan ook geen zin om het ene pad boven het andere te verheffen. Iedereen, in haar of zijn huidige incarnatie, heeft het recht om haar of zijn eigen bewustwordingspad te bewandelen in overeenstemming met haar of zijn cultuur en afkomst."


Moeizame ervaringen uit vorige levens


Maria Magdalena, Jezus en Maria: "In vorige incarnaties zijn jullie zeer waarschijnlijk volgelingen van andere religies geweest, misschien zelfs wel van religies waar jullie nu moeite mee hebben. Misschien is jullie scepsis wel gerelateerd aan moeizame ervaringen met deze religie in het betreffende voorgaande leven. Veel Zielen volgen een traject van geboren willen worden in levens waarin ze volgelingen kunnen zijn van meerdere religies. Dat stelt en stelde hen in staat om hun wijsheid te verdiepen en de kennis en vaardigheden die de verschillende religies aanbieden zich eigen te maken. Elke religie heeft net iets anders te bieden, religies vullen elkaar aan. De Zielen die meerdere religies hebben ervaren, kunnen dan veelal ook gemakkelijker hun hart openen naar de eenheid van alles en iedereen.”


Tussen verschillende spirituele meesters bestaat geen rivaliteit


Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Elke religie is verbonden aan het spirituele pad en de leringen van een specifieke meester of meerdere meesters. Door de religie te volgen proberen de mensen het contact met de desbetreffende meester of meesters ook na zijn of hun vertrek van de Aarde vast te houden. De meesters, zoals Maria, Jozef, Maria Magdalena, Jezus, Boeddha, Lao Tse, Zarathustra, Mohammed, Saint Germain, Rabbi Shimon, Moeder Theresa en vele anderen, die de Aardse religies hebben gegrondvest en begeleid, maken deel uit van de Broeder- en Zusterschap van Liefde en Licht.

Wij gaan op een hele harmonische en liefdevolle manier met elkaar om en het is onze wens dat jullie dat op Aarde ook doen. Tussen ons bestaat geen rivaliteit of machtsstrijd en dat wensen wij jullie ook toe. Niemand heeft het exclusieve gelijk boven dat van een ander. Waardeer elkaar en heb elkaar lief. Zelfs als jullie verschillende spirituele paden bewandelen. Leer van elkaar en ondersteun elkaar ieder op haar of zijn eigen levensweg. Respecteer elkaar en geef elkaar de ruimte om de eigen Goddelijkheid op Aarde te manifesteren.”

De Goddelijkheid van de mens - Openbaringen van Maria Magdalena, Jezus en Maria - Deel II 

Bovenstaande openbaring komt uit 'De Goddelijkheid van de mens  - Deel II' ontvangen door Gabriela Gaastra - Levin van  Maria Magdalena, Jezus en Maria. 

Naast de 25 uitgebreide openbaringen en de vele nieuwe gebeden van deze tijd staat dit boek ook vol met geopenbaarde oefeningen. 240 fijngevoelige pagina's waar de lezer mee aan de slag kan om zo een duidelijker zelfbeeld te 'voelen', om zich met de spirituele wereld te verbinden en een hartsenergie te creëren die de eigen Goddelijkheid bevestigt en het hart doet openen.