Missies: De Goddelijkheid van de mens

Van

Maria Magdalena en Jezus

Maria en Jozef

Gabriela en Reint

null

De spirituele meesters en Gabriela en Reint hebben in het kader van het verschijnen van al hun boeken en leringen 

rond de thema’s ‘De Goddelijkheid van de mens’ en ‘De Maria Magdalena Code’ missies geformuleerd

voor hun functioneren in relatie tot zichzelf, tot elkaar, de mensheid en de Aarde.


Missie van Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef

“Wij zijn vertegenwoordigers van Goddelijke liefde en Goddelijk bewustzijn. Jullie mensen zijn dat ook.

Wij zijn samen één! Vanuit dit weten is het onze missie om jullie mensen op Aarde te

begeleiden in het proces van bewustwording van de eigen Goddelijkheid, bij

het openen van jullie hart en het activeren van het Christusbewustzijn,

de onvoorwaardelijke liefde in jullie hart.”


Missie van Gabriela en Reint Gaastra-Levin

“Het is onze missie om in interactie en co-creatie met de spirituele meesters Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef

wereldwijd een instrument te zijn voor de bewustwording van de Goddelijke essentie van de geïncarneerde mens op

Aarde. We willen een bijdrage leveren aan het openen van het hart van ieder mens, ook dat van onszelf, aan het

leven vanuit het hart en aan het ontwaken van het Christusbewustzijn, de onvoorwaardelijke liefde in ieders

hart. Om onze missie vorm te geven maken wij gebruik van onze boeken, andere informatiedragers,

lezingen, vieringen, opleidingen, trainingen, workshops, meditaties en gebeden en allerlei

media die zich ervoor lenen om de boodschappen over te dragen

en samenwerkingsverbanden die onze missie en die van

Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef dienen.”


null