Openbaring over de activatie en geboorte

van het Christusbewustzijn in jou

door de poorten van de vier Aardse lichamen

null

Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, in deze activatie-openbaring staat het thema ‘Liefde’ centraal. Liefde geeft vorm aan

je leven. Alles wat je doet draait om Liefde. De planeet Aarde is gericht op het ontwikkelen van onvoorwaardelijke liefde.

Heel veel zielen komen hier juist naartoe om dit essentiële aspect te ontwikkelen. Het leven in de materiële dimensie

geeft jullie de mogelijkheid om, door de confrontatie met de grenzen van het leven op Aarde, je hart te openen naar onvoorwaardelijkheid. Onvoorwaardelijkheid ontstaat pas wanneer een individueel Goddelijk bewustzijn,

zoals bij een mens, geconfronteerd wordt met de grenzen van de fysieke dimensie. Deze grenzen worden

voelbaar vanuit de vier Aardse lichamen, het fysieke, energetische, emotionele en psychische lichaam.

Het is de overgave aan deze grenzen dat het hart verder opent en de ervaring van liefde naar een 

hoger niveau tilt. Elk van deze vier lichamen vormen een poort naar het ontwaken van de 

Christus en het bewust ervaren van je Goddelijkheid. Het Christusbewustzijn, de 

geaarde onvoorwaardelijke liefde, wordt daardoor in jou geboren.”


De poort van het fysieke lichaam

Maria Magdalena en Jezus: “Het fysieke lichaam is de ultieme belichaming van de fysieke grenzen van de mens.

Deze grenzen kunnen zich op verschillende manieren uiten:


-De zintuigen nemen de wereld waar in vormen en attributen. Ze focussen het zijn van alle wezens en manifestaties binnen de golflengte van hun waarnemingsvermogens. Tegelijkertijd scheppen ze de illusie dat het wezen of de manifestatie het enige

is wat je kunt waarnemen. Bijvoorbeeld: een mens is veel meer dan wat binnen de grenzen van de huid kan worden

waargenomen. Toch is dat niet direct zichtbaar voor het oog. Daardoor geloven veel mensen nog niet in de

multidimensionaliteit van de mens. Dat kunnen ze nog niet waarnemen en dus bestaat het voor hen niet.

Je zintuigen conditioneren je bewustzijn en de manier waarop jij je jezelf en de wereld ervaart.


-De relatie met de dood: het lichaam heeft een vergankelijke vorm. Als jullie het niet goed onderhouden, gaat het dood.

Dat kan op korte of langere termijn gebeuren. Het onderhouden van je lichaam neemt een groot deel van je leven in

beslag. Het vormt een belangrijke rode draad in je existentie en manifestatie als mens. De dreiging van de dood, als

het einde van je fysieke individueel bestaan, schept een spanningsveld waarin jij, in het kader van overleven,

vele vaardigheden ontwikkelt. Het onderhouden van je lichaam conditioneert ook je bewustzijn en 

de manier waarop jij jezelf en de wereld ervaart.-Je fysieke vermogens zijn begrensd door tijd en ruimte. Wat je lichaam kan, hoe ontwikkeld je dan ook bent, is door deze kaders bepaald. Deze kaders beïnvloeden ook je energie, je denken en je voelen. Tijd en ruimte maken deel uit van de Hemelpoort waarmee je naar de Aarde komt bij de geboorte en haar verlaat bij het overlijden. Ze vormen de kaders die

 voor een dimensieovergang zorgen, vanuit een spiritueel naar een materieel bestaan en andersom. 

Ze verbinden Hemel en Aarde met elkaar. 


-Het mannelijke en het vrouwelijke zijn ook bepalende aspecten van het menselijk functioneren en uiten zich in je

fysieke lichaam. Ze spelen een belangrijke rol bij het vormgeven aan en het uitdrukken van je identiteit als 

mens en bij het verwekken en het baren van kinderen. Het fysieke lichaam is de basis voor het 

manifesteren van deze tegenpolen in de drie andere drie lichamen. 


Al deze grenzen van je fysieke lichaam zorgen voor een bijzonder bewustzijnsproces dat geleid wordt door overgave.

Je Goddelijke aard is van nature gewend om te scheppen en te bepalen. Het is overal aanwezig en kan alles.

Toch werkt dat niet zo in de fysieke dimensie. Je dient de beleving van je Godzijn over te geven aan de

kaders van het leven op Aarde. Dit kun je op geen enkele manier vermijden. Dankzij deze overgave 

ben je in staat om je hart te openen naar onvoorwaardelijke liefde en zelfacceptatie die de weg

naar het ontwaken van de Christus vormen. 


De volledige overgave aan je lichaam vormt de poort naar de diepste vorm van liefde voor jezelf, voor de Aarde en voor het leven. Pas na het aanvaarden van de fysieke begrenzing van je lijf, opent dit lichaam zich naar andere mogelijkheden. Het activeren

van je spirituele vermogen en het ontwaken van je lichtlichaam maken deel uit van deze transformatie. Het

onvoorwaardelijk van je lichaam houden en hem of haar volledig omarmen is de eerste poort naar het

ontwaken van de Christus in je hart, in al je cellen en in alle lagen van je bewustzijn.”


De poort van het energetisch lichaam

Maria Magdalena en Jezus: “Het energetisch lichaam zorgt voor het vloeiend functioneren van het fysieke lichaam en de

integratie met de hogere bewustzijnslichamen. Het draagt een imprint van je Goddelijke Blauwdruk tot aan en in de

materiële lagen van je Zijn. In je energetisch lichaam manifesteren zich je spirituele krachten op een individuele

wijze. Deze krachten zijn begrensd door je persoonlijke bewustzijn. Ze stemmen zich af met de trilling van je

Persoonlijkheid. Je energetisch lichaam verbindt je met de natuur en met de Kosmos. Het geeft je aansluiting

met het veld van eenheid van de Schepping. Toch mogen deze energetische mogelijkheden zich niet zomaar

in jouw leven uiten. Ze zijn beperkt door je eigen ontwikkeling en de mate waarin jij je hart geopend hebt.


Je energetisch lichaam richt zich op het steunen van je persoonlijke processen en is ook het resultaat van hen. De manier waarop

je energie zich manifesteert, fungeert als een spiegel van hoe jij in het leven staat. Als jij, wat je energetisch lichaam aan jou

laat zien, aanvaardt en er iets mee doet, groei je in overgave aan de Aarde en omarm je haar als jouw inwijdingsweg.


Je energetisch lichaam fluctueert met je persoonlijk bewustzijn. Als je meer bezig bent met dualistische processen, kan je

 energie zich beperkt manifesteren. Een dieptepunt hierbij ontstaat wanneer je de werking van de Aardse kaders niet 

meer  kunt ontkennen. Het voelt als ‘energetisch doodgaan’. Door je hiertegen te verzetten, daalt je energie en voel

 je  de beperkingen des te meer. Door je aan deze kaders over te geven, gaat je energie weer stromen en zich 

opladen. Bij het omarmen van eenheid breidt je energetisch lichaam zich verder uit.


Naarmate jij je leven verfijnt en je hart opent naar zelfacceptatie verhoogt de trilling van je energetisch lichaam zich. Bij de

totale overgave aan de Aardse kaders en het openen van je hart naar zelfliefde wordt, door de onvoorwaardelijke liefde

die dan in jou ontwaakt, een innig proces ontketend. Je fysieke en energetische lichamen gaan over in licht. Dit licht

is een manifestatie van de geboorte van de Christus in je hart. De poort van je energetisch lichaam is dan open.”


De poort van je emotionele lichaam

Maria Magdalena en Jezus: “Je emotionele lichaam slaat een brug tussen je overtuigingen en je fysieke en energetische lichamen. Het maakt je individueel bewustzijn in deze lichamen voelbaar. Op die manier beïnvloedt je emotionele lichaam je gedrag en

je beleving van jezelf en van je leven. Dit lichaam is gekleurd door je overtuigingen uit je psychische lichaam, in het

bijzonder je zelfveroordeling. Je emotionele lichaam voelt de mate van dualiteit en eenheid in je persoonlijk

bewustzijn en vertaalt deze verhouding naar een plezierige of onplezierige ervaring.


Als je in een fase van sterke zelfveroordeling bent, zullen pijnlijke of onplezierige emoties de overhand krijgen. Deze emoties verankeren zich in je fysieke en energetische lichamen en hebben invloed op het functioneren van je cellen en organen

. In het bijzonder op die organen die het meest met die emotie resoneren, zoals frustratie bij je lever of eenzaamheid

bij je zenuwstelsel. De spanning van onplezierige emoties maakt dat jij, op zoek naar oplossingen, jezelf verder

ontwikkelt. Je emotionele lichaam, verankert in je fysieke en energetische lichamen, geeft jou permanent aan

 hoe  de verhouding tussen dualiteit en eenheid in je bewustzijn aanvoelt. Hoe dualistischer, des te groter de 

spanning. Hoe meer eenheid, des te prettiger en vrediger het voor jou aanvoelt.


Echter, wordt het in de loop van je leven steeds moeilijker om de dualiteit van je pijnlijke emoties afkomstig uit je

zelfveroordeling tegen te houden, dan krijgen op een gegeven moment deze emoties de overhand. Je dient ze ‘in de ogen’

te kijken en ze te aanvaarden. Tot nu toe heb jij je hier sterk tegen verzet. Het je overspoeld voelen door deze emoties

schept veel spanning. Je associeert deze spanning met ‘emotioneel doodgaan’. De weerstand om ze te voelen heeft

 met je angst tegen ‘emotioneel dood te gaan’ te maken. In deze fase dien jij je aan deze emotie over te geven, 

voorbij  je angst en verzet. De overgave aan deze emotie is een keuze voor jezelf, voorbij de angst om 

‘emotioneel  dood te gaan’. Het op die manier voor jezelf kiezen, brengt jou door de poort van je emotionele

lichaam heen. Het opent je hart naar onvoorwaardelijk liefde, naar het activeren van de Christus.”


De poort van je psychische lichaam

Maria Magdalena en Jezus: “Het psychisch lichaam is de meest subtiele van je vier Aardse lichamen. Het kan grote proporties aannemen als jij je psychische perceptie en invloed sterk uitbreidt. Het psychisch lichaam geeft betekenis en 

uitleg aan de verschillende aspecten van jezelf en van je leven. Het interpreteert gebeurtenissen en 

het geeft bezieling aan  je creaties en relaties. 


Dit lichaam verbindt je met hogere lagen van je bewustzijn. Hoewel elk van de vier Aardse lichamen een eigen intelligentie

heeft, brengt je psychisch lichaam ze in kaart en ordent je perceptie, beleving en inzicht om ze verteerbaar en begrijpelijk

te maken. Je psychische lichaam is degene die de beleving van dualiteit activeert in je kinderjaren door jezelf buiten

 het Goddelijke te plaatsen. Dit gebeurt door een proces van zelfveroordeling waarmee jij jezelf ‘fout’ verklaart.

Vervolgens  probeer jij jezelf ‘goed’ te verklaren door middel van compensatiegedrag. Je probeert op die 

manier in  jouw beleving weer deel uit te maken van God. Soms lijkt dit te gaan lukken, om uiteindelijk

 toch  weer  in je veroordeling terug te vallen. Net zoals bij de andere lichamen, lukt het het

 psychisch lichaam ook niet om de dualiteit te omzeilen. Je dient het volop te ervaren. 


Je zelfveroordeling is een overtuiging over jezelf waarmee jij jezelf ‘fout’ verklaart. Volgens dit veronderstelde gebrek

ontneem jij jezelf je bestaansrecht. Als je ‘fout’ bent, mag je er niet zijn. Het confronteert jou met het ‘psychische doodgaan’

van je persoonlijkheid. Daardoor verzet je je hier ook sterk tegen. Echter, er komt een moment waarop jij je ‘fout zijn’ niet meer kunt vermijden. Je dient het volop te ervaren. Hoewel het een illusoire beslissing is, heeft het voor jou een diepe impact. Je verklaart jezelf buiten het Goddelijke en dat mag je nu dan ook ervaren. Je andere drie Aardse lichamen doen mee in deze beleving

door het voelbaar en soms ook fysiek te maken. Hoe vervelend het ook voor je voelt, je gaat er uiteindelijk niet ‘dood’

aan. Het omarmen van je zelfveroordeling is de ultieme liefdesverklaring aan jezelf. Zelfs als je ‘fout’ bent, ben

je voor jezelf ‘de liefde waard’. Onder alle omstandigheden mag je er nu wel, van jezelf, zijn. Via de poort van

jouw zelfveroordeling, ontwaakt de onvoorwaardelijke liefde van je hart. De Christus in jou is wakker!”Wonderschoon proces

Maria Magdalena en Jezus: “Deze vier Aardse lagen van jouw bewustzijn zijn de meest materiële manifestatie

van de Drie-eenheid van de Schepper, de Geschapene en het Proces van Scheppen. In het fysieke lichaam komen alle

drie aspecten bij elkaar, tot één, als een anker voor het activeren van de Christus in je persoonlijke bewustzijn.

Om dit wonderschone proces te voltooien, zegenen wij jullie!

Met onvoorwaardelijke liefde, Maria Magdalena en Jezus.”

Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief

Meld je aan voor de Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief

Het vernieuwde boek 

met Openbaringen van 

Maria Magdalena, Jezus en Maria

Nu voor slechts €12,95! Dit liefdevolle inzichtgevende boek van Gabriela en Reint Gaastra-Levin (met 240 pagina’s, 25 openbaringen, 8 gebeden, 35 oefeningen en geleide meditaties) over de Goddelijke essentie van de mensheid. Bij het lezen van al deze spirituele parels kom je direct in de energie van de spirituele meesters!