Het betekenisvolle bezoek van Maria Magdalena en Jezus aan Stonehenge en Avebury

Een openbaring over ons spirituele verleden dat weer actueel wordt

null

De monumenten van Avebury en Stonehenge in Engeland herinneren aan het veld van eenheidsbewustzijn waar jullie uit

vandaan komen. Steencirkels als een uiting van een diep verlangen naar het contact met het Hemelse. Avebury

brengt jullie in contact met de eer aan de Moeder Godin en Moeder Aarde. Stonehenge is een ode aan de

tijd toen men zich nog bewust was van zijn Kosmische oorsprong. Het oude Atlantis-verleden.


Maria Magdalena en Jezus: “Na ons bezoek aan de Tor op Avalon hebben wij, in overleg met oom Jozef van Arimathea, een bezoek gebracht aan twee bijzondere monumenten van eerdere tijden. Beide zijn energetisch met de Tor en met elkaar verbonden. Energetische leilijnen stromen tussen hen in en scheppen een verbinding die meerdere dimensies bij elkaar brengt.

Net als bij andere steencirkels en steenformaties ontstaat er door deze oude monumenten heen een connectie

met een oud Atlantis-verleden. Na de val van dit continent hebben veel overlevenden het vasteland, onder

meer de Atlantische kust, weten te bereiken. Het proces van verdere aarding van de mensheid was

daarmee in gang gezet. Eenmaal op het vasteland of in Britain aangekomen, ontstond er bij deze

mensen een diep verlangen naar hun verbinding met de spirituele dimensie door het koesteren van hun

relatie met de Hemel. Daarvoor zochten ze contact met de sterrenstelsels of de planeten waar ze oorspronkelijk 

vandaan kwamen en met hun dierbaren die ergens anders naar toe waren gevlucht. Zij zochten contact met hun 

Goddelijke Bron en het eenheidsveld dat ze nog niet zo lang geleden hadden verlaten en waren op zoek

 naar spirituele sleutels om zichzelf en de betekenis en bezieling van hun eigen leven te ervaren.”


Ode aan het eenheidsveld van bewustzijn waar we van afstammen

Maria Magdalena en Jezus: “Deze indrukwekkende monumenten, die jullie nu kennen als de steencirkelformaties van Avebury

en Stonehenge, vormen een ode aan het eenheidsveld van bewustzijn waar we allemaal van afstammen. Een zoektocht naar

het ‘thuiskomen’ in het Goddelijke dat zich uiteindelijk in onszelf, en wel door het openen van ons eigen hart, dient te

voltrekken. Mensen blijven door vele eeuwen heen hun relatie met de Hemel als gids gebruiken bij het vormgeven

aan hun eigen spiritualiteit. Na verloop van tijd zijn ze echter meer in hun individuele en sociale ontwikkeling

gegroeid en hebben ze vaardigheden ontwikkeld om aan hun Aardse identiteit vorm te geven van binnenuit.

Zij zijn in staat om de eenheid en de begeleiding die ze in het contact met de Hemel zochten nu meer op

Aarde, met elkaar en in zichzelf te vinden. Zij waren er destijds bij de ondergang van Atlantis aan toe

om de dualiteit van het Aardse leven in te gaan en van daaruit het Goddelijke in deze dualiteit

te herontdekken. Op dat moment, tijdens dat omkeerpunt dat een aantal eeuwen in

beslag nam, hebben mensen voor zichzelf en gezamenlijk  hun levenspad

op Aarde en hun oermissie omarmd, de oermissie van het

herontdekken van God in de Aardse dimensie.”


Antwoorden niet in de Hemel maar op Aarde zoeken

Maria Magdalena en Jezus: “De monumenten van Avebury en Stonehenge hebben ook sleutels voor de energetische ontwikkeling van man en vrouw en voor hun seksuele identiteit bewaard. De zoektocht naar deze processen werd nu evenwel naar de mens 

zelf verplaatst. En ook heden ten dage zijn jullie op deze manier nog steeds met jezelf bezig. Gebruik het contact met deze monumenten in Britain als inspiratie voor je eigen Hemelse en multidimensionale connectie. Zij laten je zien dat je ook 

een deel bent van een groter geheel waarin je naar jezelf kunt kijken. Aangezien in jullie huidige tijd het proces

van individualisatie veel verder gevorderd is, hebben deze monumenten jullie iets heel moois te bieden. 

Zij brengen jullie in contact met je eigen cyclus van ontwikkeling op Aarde.


Misschien zijn jullie ook bouwers of gebruikers geweest van deze of vergelijkbare constructies. Of hebben jullie naar de Hemel gekeken voor antwoorden die jullie nu in jezelf kunnen vinden. Deze kolossen herinneren jullie aan het veld van eenheidsbewustzijn waar jullie uit vandaan komen. Zij brengen jullie voorbij je ‘ik’-gevoel naar je versmelting 

met een groter geheel. Dit is de erfenis die jullie als mensen door vele generaties heen voor elkaar

hebben achtergelaten als een teken van eenheid en onvoorwaardelijke liefde. Omarm

dit contact met een open hart en laat het jou voeden.  Het dient jullie

bij het ontwaken van je Goddelijk bewustzijn als mens.”


De vrouwelijke essentie van Avebury

Maria Magdalena en Jezus: “Het monument van Avebury brengt jullie in contact met de eer aan de Moeder Godin en Moeder Aarde. Het is zo geconstrueerd dat het mannelijke en het vrouwelijke in balans komen en het hart zich opent. Het door de cirkels heenlopen activeert je eigen energiekanalen en helpt jou om je Kundalini-energie te herinneren. Avebury is in het

teken van de slang opgebouwd. De slang is ook in je lichaam aanwezig als een energie die je connectie tussen

Hemel en Aarde, tussen je spirituele en je Aardse bestaan, activeert. Mensen kwamen hier bijeen tijdens

rituelen die verbonden waren met de seizoenen, met zaaien en oogsten, met dood en wedergeboorte.

Zij eerden de Godin als de grote moeder en vrouw die het leven geeft. Het mannelijke omarmde daarbij

het vrouwelijke. Laat deze krachten zich ook in jezelf en bij elkaar omarmen. Open je hart om de Godin te eren. 

Dat brengt een belangrijke heling op alle niveaus van je bewustzijn. Aangezien jullie al vele levens op Aarde in het

teken van het mannelijke hebben doorgebracht, is het eren van de vrouw een belangrijke mijlpaal voor

het openen van je hart. Dan kan ook het mannelijke zijn echte waarde herontdekken. 

Moge een bezoek aan Avebury in jullie huidige tijd jullie hiertoe inspireren!”


De Kosmische essentie van Stonehenge

Maria Magdalena en Jezus: “Tijdens onze bezichtiging van Stonehenge zijn we met name geraakt door ons Atlantis-verleden.

 In die periode, toen we, in een andere incarnatie, lid waren van de Raad van Atlantis, hebben we in een vergelijkbaar

gebouw, dat nog iets grotere dimensies had, als Raad regelmatig vergaderd. Dit monument is een ode aan de tijd 

toen men zich nog volledig bewust was van zijn Kosmische oorsprong. Het was voor ons confronterend 

om het hier en nu in ons leven als Maria Magdalena en Jezus opnieuw te doorleven. Wij hebben

gebeden en een ritueel uitgevoerd om onze toenmalige kameraden en ons gehele volk te

bedanken, met nu evenwel het volledige inzicht op het belang van de ondergang van

het continent en het indalen in de Aardse dualiteit. We konden alsnog een deel

van onze nog onbewust aanwezige nostalgie loslaten om onze levens in deze

tijd volledig te omarmen. Het ritueel dat we hebben gedaan heeft ons ook 

geholpen om onbewuste sporen van weerstand tegen het nemen

van leiderschap in de samenleving los te kunnen laten. Wij

hebben volledige vrede gesloten met onze ervaringen

van toen en ons vervolgens weer op elkaar afgestemd.”


Een voorbereiding op de jaren die nog zouden komen

Maria Magdalena en Jezus: “Bij ons bezoek aan Stonehenge hebben de Afgezanten van de Goddelijkheid van de mens ons voorbereid op de jaren die toen nog zouden komen en de rol die we mochten vervullen voor onszelf, voor elkaar als man

en vrouw, voor ons gezin, voor de samenleving en de mensheid tijdens de huidige Tweede Incarnatiecyclus. Vervolgens

heeft onze Goddelijke Bron ons gezegend en een belangrijke kwaliteitsverhoging in ons energieveld aangebracht

die we nodig zouden hebben om onze toekomstige leiderschapsjaren aan te gaan en de inwijding van de

kruisiging van Jezus te volbrengen. Dit bredere energetische veld zal volledig

in werking gaan na onze ervaring van de doop in de Jordaan.


Moge jullie bezoek aan dit bijzondere monument jullie inspireren en heling brengen waar en hoe dat nodig mag zijn. Dat het jullie verder verbindt met je eigen grootheid en je Aardse Goddelijkheid als man of vrouw! Hier zegenen wij jullie voor!”


(Uit: ‘Maria Magdalena en Jezus Deel II: Hun reizen naar Egypte, Perzië, India en Brittanië’)

Maria Magdalena en Jezus Deel II:

Hun reizen naar 

Egypte, Perzië, India en Brittanië

Tussen hun zestiende en dertigste levensjaar hebben Maria Magdalena en Jezus veel gereisd. Zij hebben zich zoveel mogelijk georienteerd op de toenmalige spirituele stromingen en hun hotspots. Hun reizen zijn een groot spiritueel avontuur. Daarbij hebben ze talloze inwijdingen ondergaan. In deze bestseller van Gabriela en Reint vertellen zij er zelf uitvoerig over in maar liefst 36 openbaringen. Reis met hen mee!

 • Online-Helingbijeenkomsten met Maria Magdalena en Jezus

  De samenwerking van Gabriela en Reint met Maria Magdalena en Jezus heeft er een dimensie bijgekregen.

  Door het ziekteproces van Reint stapten Maria Magdalena en Jezus nadrukkelijker in hun rol van energetisch heler. 

   Daarbij kregen zij hulp van diverse helende krachten vanuit de spirituele dimensie, zoals spirituele

  genezers en de Aartsengelen. Zij wenden hun hoogwaaridige vermogens vanuit een liefdevolle houding

  aan op individueel, maar ook op collectief niveau. Maria Magdalena en Jezus hebben Gabriela en Reint

  gevraagd om online-helingbijeenkomsten te organiseren en zij hebben daarin toegestemd.

  Er moet volgens de spirituele meesters veel geheeld worden op Aarde!

  Ga je met ons mee naar

  Zuid-Frankrijk zomer 2022?

  Er zijn twee Maria Magdalena en Jezus-
  Zomerworkshops in de Pyreneeën. Je kunt kiezen!

  Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief

  Meld je aan voor de Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief