Het betekenisvolle bezoek van Maria Magdalena en Jezus aan Stonehenge en Avebury

Een opzienbarende openbaring

De monumenten van Avebury en Stonehenge herinneren aan het veld van eenheidsbewustzijn waar jullie uit vandaan komen. Steencirkels als een uiting van een diep verlangen naar het contact met het Hemelse. Avebury brengt jullie 

in contact met de eer aan de Moeder Godin en Moeder Aarde. Stonehenge is een ode aan de tijd

 toen men zich nog bewust  was van zijn Kosmische oorsprong. Het oude Atlantis-verleden.Maria Magdalena en Jezus: “Na ons bezoek aan de Tor op Avalon hebben wij, in overleg met oom Jozef, een bezoek gebracht aan twee bijzondere monumenten van eerdere tijden. Beide zijn energetisch met de Tor en met elkaar verbonden. Energetische leilijnen stromen tussen hen in en scheppen een verbinding die meerdere dimensies bij elkaar brengt. Net als bij andere steencirkels en steenformaties ontstaat er door deze oude monumenten heen een connectie met een oud Atlantis-verleden.

Na de val van dit continent hebben veel overlevenden het vasteland, onder meer de Atlantische kust, weten te bereiken. Het proces van verdere aarding van de mensheid was daarmee in gang gezet. Eenmaal op het vasteland of in Britain aangekomen, ontstond er bij deze mensen een diep verlangen naar hun verbinding met de spirituele dimensie door het koesteren van 

hun relatie met de Hemel. Daarvoor zochten ze contact met de sterrenstelsels of de planeten waar ze oorspronkelijk 

vandaan kwamen en met hun dierbaren die ergens anders naar toe waren gevlucht. Zij zochten contact met hun 

Goddelijke Bron en het eenheidsveld dat ze nog niet zo lang geleden hadden verlaten en waren op zoek

 naar spirituele sleutels om zichzelf en de betekenis en bezieling van hun eigen leven te ervaren.”Ode aan het eenheidsveld van bewustzijn waar we van afstammen

Maria Magdalena en Jezus: “Deze indrukwekkende monumenten, die jullie nu kennen als de steencirkelformaties van Avebury en Stonehenge, vormen een ode aan het eenheidsveld van bewustzijn waar we allemaal van afstammen. Een zoektocht naar het ‘thuiskomen’ in het Goddelijke dat zich uiteindelijk in onszelf, en wel door het openen van ons eigen hart, dient te voltrekken.

Mensen blijven door vele eeuwen heen hun relatie met de Hemel als gids gebruiken bij het vormgeven aan hun 

eigen spiritualiteit. Na verloop van tijd zijn ze echter meer in hun individuele en sociale ontwikkeling gegroeid en 

hebben ze vaardigheden ontwikkeld om aan hun Aardse identiteit vorm te geven van binnenuit. Zij zijn in 

staat om de eenheid en de begeleiding die ze in het contact met de Hemel zochten nu meer op Aarde, met 

elkaar  en in zichzelf te vinden. Zij waren er destijds bij de ondergang van Atlantis aan toe om de dualiteit 

van het Aardse leven in te gaan en van daaruit het Goddelijke in deze dualiteit te herontdekken. 

Op dat moment, tijdens dat omkeerpunt dat een aantal eeuwen in beslag nam, hebben mensen

 voor zichzelf en gezamenlijk  hun levenspad op Aarde en hun oermissie omarmd, 

de oermissie van het herontdekken van God in de Aardse dimensie.”Antwoorden niet in de Hemel maar op Aarde zoeken

Maria Magdalena en Jezus: “De monumenten van Avebury en Stonehenge hebben ook sleutels voor de energetische ontwikkeling van man en vrouw en voor hun seksuele identiteit bewaard. De zoektocht naar deze processen werd nu evenwel naar de mens 

zelf verplaatst. En ook heden ten dage zijn jullie op deze manier nog steeds met jezelf bezig. Gebruik het contact met deze monumenten in Britain als inspiratie voor je eigen Hemelse en multidimensionale connectie. Zij laten je zien dat je ook 

een deel bent van een groter geheel waarin je naar jezelf kunt kijken. Aangezien in jullie huidige tijd het proces van

 individualisatie veel verder gevorderd is, hebben deze monumenten jullie iets heel moois te bieden. 

Zij brengen jullie in contact met je eigen cyclus van ontwikkeling op Aarde.


Misschien zijn jullie ook bouwers of gebruikers geweest van deze of vergelijkbare constructies. Of hebben jullie naar de Hemel gekeken voor antwoorden die jullie nu in jezelf kunnen vinden. Deze kolossen herinneren jullie aan het veld van eenheidsbewustzijn waar jullie uit vandaan komen. Zij brengen jullie voorbij je ‘ik’-gevoel naar je versmelting 

met een groter geheel. Dit is de erfenis die jullie als mensen door vele generaties heen voor elkaar hebben 

achtergelaten als een teken van eenheid en onvoorwaardelijke liefde. Omarm dit contact met een 

open hart en laat het jou voeden.  Het dient jullie bij het ontwaken van je Goddelijk bewustzijn als mens.”De vrouwelijke essentie van Avebury

Maria Magdalena en Jezus: “Het monument van Avebury brengt jullie in contact met de eer aan de Moeder Godin en Moeder Aarde. Het is zo geconstrueerd dat het mannelijke en het vrouwelijke in balans komen en het hart zich opent. Het door de cirkels heenlopen activeert je eigen energiekanalen en helpt jou om je Kundalini-energie te herinneren. 

Avebury is in het teken van de slang opgebouwd. De slang is ook in je lichaam aanwezig als een energie die je connectie tussen Hemel en Aarde, tussen je spirituele en je Aardse bestaan, activeert. Mensen kwamen hier bijeen tijdens rituelen die verbonden waren met de seizoenen, met zaaien en oogsten, met dood en wedergeboorte. Zij eerden de Godin als de grote moeder en vrouw die het leven geeft. Het mannelijke omarmde daarbij het vrouwelijke.

Laat deze krachten zich ook in jezelf en bij elkaar omarmen. Open je hart om de Godin te eren. 

Dat brengt een belangrijke heling op alle niveaus van je bewustzijn. Aangezien jullie al vele levens op Aarde in het teken

 van het mannelijke hebben doorgebracht, is het eren van de vrouw een belangrijke mijlpaal voor het 

openen van je hart. Dan kan ook het mannelijke zijn echte waarde herontdekken. 

Moge een bezoek aan Avebury in jullie huidige tijd jullie hiertoe inspireren!”De Kosmische essentie van Stonehenge

Maria Magdalena en Jezus: “Tijdens onze bezichtiging van Stonehenge zijn we met name geraakt door ons Atlantis-verleden.

 In die periode, toen we, in een andere incarnatie, lid waren van de Raad van Atlantis, hebben we in een vergelijkbaar gebouw, 

dat nog iets grotere dimensies had, als Raad regelmatig vergaderd. Dit monument is een ode aan de tijd 

toen men zich nog volledig bewust was van zijn Kosmische oorsprong. Het was voor ons confronterend 

om het hier en nu in ons leven als Maria Magdalena en Jezus opnieuw te doorleven. Wij hebben gebeden 

en een ritueel uitgevoerd om onze toenmalige kameraden en ons gehele volk te bedanken, met nu 

evenwel het volledige inzicht op het belang van de ondergang van het continent en het indalen

 in de Aardse dualiteit. We konden alsnog een deel van onze nog onbewust

 aanwezige nostalgie loslaten om onze levens in deze tijd volledig te omarmen.

Het ritueel dat we hebben gedaan heeft ons ook geholpen om onbewuste sporen

 van weerstand tegen het nemen van leiderschap in de samenleving los te kunnen laten. 

Wij hebben volledige vrede gesloten met onze ervaringen van toen

 en ons vervolgens weer op elkaar afgestemd.”Een voorbereiding op de jaren die nog zouden komen

Maria Magdalena en Jezus: “Bij ons bezoek aan Stonehenge hebben de Afgezanten van de Goddelijkheid van de mens ons voorbereid op de jaren die toen nog zouden komen en de rol die we mochten vervullen voor onszelf, voor elkaar als man en vrouw, voor ons gezin, voor de samenleving en de mensheid tijdens de huidige Tweede Incarnatiecyclus. Vervolgens heeft onze Goddelijke Bron ons gezegend en een belangrijke kwaliteitsverhoging in ons energieveld aangebracht die we nodig zouden hebben om onze toekomstige leiderschapsjaren aan te gaan en de inwijding van de kruisiging van Jezus te volbrengen. 

Dit bredere energetische veld zal volledig in werking gaan na onze ervaring van de doop in de Jordaan.Moge jullie bezoek aan dit bijzondere monument jullie inspireren en heling brengen waar en hoe dat nodig mag zijn. Dat het jullie verder verbindt met je eigen grootheid en je Aardse Goddelijkheid als man of vrouw! Hier zegenen wij jullie voor!”


(Uit: ‘Maria Magdalena en Jezus Deel II: Hun reizen naar Egypte, Perzië, India en Brittanië’)

Maria Magdalena en Jezus Deel II:

Hun reizen naar 

Egypte, Perzië, India en Brittanië

Tussen hun zestiende en dertigste levensjaar hebben Maria Magdalena en Jezus veel gereisd. Zij hebben zich zoveel mogelijk georienteerd op de toenmalige spirituele stromingen en hun hotspots. Hun reizen zijn een groot spiritueel avontuur. Daarbij hebben ze talloze inwijdingen ondergaan. In deze bestseller van Gabriela en Reint vertellen zij er zelf uitvoerig over in maar liefst 36 openbaringen. Reis met hen mee!