Online Heling-bijeenkomsten

onder leiding van

Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef

Met de Aartsengelen, Afgezanten voor de Goddelijkheid van de mens, Broeder-

en Zusterschap van Liefde en Licht, Natuurwezens en

diverse genezers uit de spirituele dimensie

Heb je deze pagina al eerder gelezen? Scroll dan direct door naar beneden om

je op te geven voor de door jou gewenste helingsbijeenkomst.

Heb je nog niet eerder opgegeven voor een heling? Dan stellen we het op prijs als 

jij eerst deze webpagina leest alvorens jij je aanmeldt.

Dank je wel! Gabriela en Reint


null

Sinds kort heeft onze samenwerking met Maria Magdalena en Jezus een dimensie erbij gekregen. Mede door het ziekte- en genezingsproces van Reint stapten Maria Magdalena en Jezus nadrukkelijker in hun rol van energetisch heler vanuit

de spirituele dimensie en hebben zij hem onvoorwaardelijk naar gezondheid begeleid. 


Maar bij hun krachtige en liefdevolle optreden bleef het niet. Ook de Afgezanten voor de Goddelijkheid van de mens,

de Aartsengelen en diverse groepen hoogontwikkelde spirituele genezers in het kielzog van Maria Magdalena en Jezus

naar voren, zoals bij onze Paasbijeenkomst, de Reinigingsworkshop en de eerste helingbijeenkomst van 16 mei j.l.

inmiddels presenteren zij zich tijdens elke cursusdag van onze school, maar zeker ook tijdens onze spirituele reizen.


null

STRUCTUREEL EN PERIODIEK: De spirituele meesters hebben ons uitgenodigd om aan deze bijzondere helingssamenwerking

een structureel karakter te geven. Dat heeft ons doen besluiten om periodiek een speciale helingsbijeenkomst te organiseren.


null

OPZET EN DUUR: Deze bijeenkomsten zullen ongeveer twee uur in beslag nemen. Een geleide mediatie door Gabriela en een onderwerp uit 'de leer van de Goddelijkheid van de mens' van Maria Magdalena en Jezus of 'De Maria Magdalena Code' scheppen

de juiste energie voor de collectieve en persoonlijke heling die daarop voor de deelnemers vanuit de spirituele dimensie volgt.


null

OP AFSTAND WERKEN: Om de helingsactiviteiten van onze spirituele vrienden vorm te geven, hoeven we niet fysiek bij elkaar

te komen. De online-afstemming met elkaar via het eenheidsveld maakt het mogelijk dat onze spirituele genezers ook ‘op

afstand’ werken in de ruimte waar eenieder die deelneemt zich bevindt. Voor deze bijzonder integere genezers bestaat

er geen afstand of afgesloten ruimte. Zij overzien in no-time waar de deelnemers zich bevinden en kunnen overal

al het helend energetisch werk doen waarin zij zich bekwaamd hebben om de mensheid op Aarde te dienen.


null

WAT VOOR HELING WORDT ER OP INDIVIDUEEL NIVEAU GEBODEN? De spirituele helers en natuurkrachten bieden jou hun helende en vitaliserende diensten aan. Zij verhogen het licht, het trillingsniveau en de harmonie in jouw lichaam om zo bij te 

dragen aan de algehele gezondmaking van wie jij bent. ‘Helen’ heeft in veel opzichten dan ook een brede betekenis.

Vanuit je fysieke, energetische, emotionele en psychische Aardse lichamen kunnen klachten ontstaan die

een boodschap voor jou in zich dragen. Deze verschillende lagen van je bewustzijn brengen jou in

contact met een persoonlijk levensthema dat aandacht van jou vraagt om geheeld te worden.

Dat kan met behulp van een of meerdere van de helingbijeenkomsten gebeuren,

 maar er kan ook extra  begeleiding en innerlijk werk nodig zijn. Het is 

in dat geval aan te bevelen om extra therapeutische,

medische en/of psychologische hulp te vragen


null

WAT VOOR HELING WORDT OP COLLECTIEF NIVEAU GEBODEN? De individuele helingen kunnen ook bijdragen aan het helen

van collectieve thema’s. Zo zijn er collectieve trauma’s die op individueel niveau een uitwerking hebben gekregen.

Heling daarvan heeft direct invloed op de heling van het collectieve vraagstuk en veld.

Zo vonden er bijvoorbeeld reeds helingen plaats van het gehavende

Amazone-gebied en voor het plasticvrij maken van de Oceanen.


DATA: Voorafgaand aan de zomervakantieperiode hebben we op 

maandagavond 18 juli om 19.30 uur een geschikte gelegenheid gereserveerd.

Voor het 'najaar' hebben we de volgende data gepland: de maandagen 29 augustus, 19 september en 10 oktober. 


null

AANMELDEN EN INSCHRIJVEN:

Je kunt je nu inschrijven voor een viertal online-avond Helingbijeenkomsten en wel 

op de maandagen 18 juli, 29 augustus, 19 september en 10 oktober 2022

De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur.

Je doet mee als jij € 13,-- per meeting betaalt aan de Human Divinity Academy te Apeldoorn.

Om dat te kunnen doen,

- klik je voor 18 juli hier!

- klik je voor 29 augustus hier!

- klik je voor 19 september hier!

- klik je voor 10 oktober hier!


LET OP! BIJ WIJZE VAN UITZONDERING ALS JE ECHT NIET ANDERS KUNT BETALEN

1. Kun je niet via bovenstaande betaalpagina's met een betaalkaart online betalen, dan kun je de betaling bij wijze van

uitzondering ook doen met een overschrijving van €13,- op bankrekening IBAN NL41 RABO 0393 4631 33 (BIC: RABONL2U)

van Human Divinity Academy te Apeldoorn onder vermelding van de datum van de helingsbijeenkomst.

2. Om deze inschrijving te completeren en je later de zoomlink toe te kunnen mailen, stuur je een mail

met de aankondiging van je deelname en je betaling aan cursisten@mariamagdalenaenjezus.nl.


Van harte welkom! Gabriela en Reint


DISCLAIMER:  Bovengenoemde spirituele helingen zijn prachtige ervaringen. Wij willen je niettemin op het volgende attenderen. Deze heling is geen vervanging voor medische of psychologische behandelingen. In geval van al bestaande

fysieke en/of psychologische klachten neem contact met je huisarts op. Meedoen aan de 

liefdevolle helingsbijeenkomsten is op eigen verantwoordelijkheid.


null


25 hoogwaardige openbaringen

voor slechts € 12,95 (2e druk)

Een Goddelijke klassieker!

In 'De Goddelijkheid van de mens Deel II – Openbaringen van Maria Magdalena, Jezus en Maria’ presenteren en verdiepen de auteurs

Gabriela en Reint Gaastra-Levin de leer van de spirituele meesters

over de Goddelijkheid van de mens .


ISBN 978-90-826397-3-5
Uitgeverij Follow Your Heart

240 pagina’s - 25 openbaringen

-8 gebeden - 35 oefeningen en geleide meditaties


Nu te koop via  onder meer de eigen inspiratiewinkel van Gabriela en Reint voor slechts €12,95! Zowel in België als in Nederland!
 • Ga je met ons mee naar

  Zuid-Frankrijk zomer 2022?

  Er zijn twee Maria Magdalena en Jezus-
  Zomerworkshops in de Pyreneeën. Je kunt kiezen!

  Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief

  Meld je aan voor de Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief