Online Heling-bijeenkomsten

onder leiding van

Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef

Met de Aartsengelen, Afgezanten voor de Goddelijkheid van de mens, Broeder-

en Zusterschap van Liefde en Licht, Moeder Aarde, Natuurwezens en

diverse groepen genezers uit de spirituele dimensie

Heb je deze pagina al eerder gelezen?  Scroll dan direct door naar beneden om

je op te geven voor de door jou gewenste helingsbijeenkomst.

Heb je nog niet eerder opgegeven voor een heling? Dan stellen we het op prijs als 

jij eerst deze webpagina leest alvorens jij je aanmeldt.

Dank je wel! Gabriela en Reint


null

Sinds 2022 heeft onze samenwerking met in het bijzonder Maria Magdalena en Jezus een dimensie erbij gekregen. Mede door

het ziekte- en genezingsproces van Reint stapten Maria Magdalena en Jezus nadrukkelijker in hun rol van energetisch

heler vanuit de spirituele dimensie en hebben zij hem onvoorwaardelijk naar gezondheid begeleid. 


Maar bij hun krachtige en liefdevolle optreden bleef het niet. Ook de Afgezanten voor de Goddelijkheid van de mens,

de Aartsengelen en diverse groepen hoogontwikkelde spirituele genezers  kwamen in het kielzog van Maria Magdalena en Jezus

naar voren, zoals bij onze Paasbijeenkomst, de Reinigingsworkshop en de eerste helingbijeenkomsten.

inmiddels presenteren zij zich tijdens elke cursusdag van onze school, maar zeker ook tijdens onze spirituele reizen.


null

STRUCTUREEL EN PERIODIEK: De spirituele meesters hebben ons uitgenodigd om aan deze bijzondere helingssamenwerking

een structureel karakter te geven. Dat heeft ons doen besluiten om periodiek een speciale helingsbijeenkomst te organiseren.


null

OPZET EN DUUR: Deze bijeenkomsten zullen twee tot twee-en-een-half uur in beslag nemen. Een geleide meditatie door Gabriela en een onderwerp uit 'de leer over de Goddelijkheid van de mens' van Maria Magdalena en Jezus of 'De Maria

Magdalena Code' scheppen de juiste energie voor de collectieve en persoonlijke heling die

daarop voor de deelnemers vanuit de spirituele dimensie volgt.


null

OP AFSTAND WERKEN: Om de helingsactiviteiten van onze spirituele vrienden vorm te geven, hoeven we niet fysiek bij elkaar

te komen. De online-afstemming met elkaar via het eenheidsveld maakt het mogelijk dat onze spirituele genezers ook ‘op

afstand’ werken in de ruimte waar eenieder die deelneemt zich bevindt. Voor deze bijzonder integere genezers bestaat

er geen afstand of afgesloten ruimte. Zij overzien in no-time waar de deelnemers zich bevinden en kunnen overal

al het helend energetisch werk doen waarin zij zich bekwaamd hebben om de mensheid op Aarde te dienen.


null

WAT VOOR HELING WORDT ER OP INDIVIDUEEL NIVEAU GEBODEN? De spirituele helers en natuurkrachten bieden jou hun helende en vitaliserende diensten aan. Zij verhogen het licht, het trillingsniveau en de harmonie in jouw lichaam om zo bij te 

dragen aan de algehele gezondmaking van wie jij bent. ‘Helen’ heeft in veel opzichten dan ook een brede betekenis.

Vanuit je fysieke, energetische, emotionele en psychische Aardse lichamen kunnen klachten ontstaan die

een boodschap voor jou in zich dragen. Deze verschillende lagen van je bewustzijn brengen jou in

contact met een persoonlijk levensthema dat aandacht van jou vraagt om geheeld te worden.

Dat kan met behulp van een of meerdere van de helingbijeenkomsten gebeuren,

 maar er kan ook extra  begeleiding en innerlijk werk nodig zijn. Het is 

in dat geval aan te bevelen om extra therapeutische,

medische en/of psychologische hulp te vragen


null

WAT VOOR HELING WORDT OP COLLECTIEF NIVEAU GEBODEN? De individuele helingen kunnen ook bijdragen aan het helen

van collectieve thema’s. Zo zijn er collectieve trauma’s die op individueel niveau een uitwerking hebben gekregen.

Heling daarvan heeft direct invloed op de heling van het collectieve vraagstuk en veld.

Zo vonden er bijvoorbeeld reeds helingen plaats van het gehavende

Amazone-gebied en voor het plasticvrij maken van de Oceanen.


null

AANMELDEN EN INSCHRIJVEN:

Je kunt je nu inschrijven voor online-avond Helingbijeenkomsten in 2023

en wel in het bijzonder voor 20 februari, 20 maart en 7 april.


Elke bijeenkomst begint in beginsel om 19.30 uur.

Je doet mee als jij € 13,-- betaalt aan de Human Divinity Academy te Apeldoorn.

Omdat te kunnen doen:

- klik je voor de Lente Heling van maandag 20 maart hier!

- klik je voor de Eerste Engelstalige Heling van maandag 3 april hier!  (Let op! Begint om 20.00 uur!)

klik je voor de Paas Heling van Goede Vrijdag 7 april hier! 


De deelname Zoomlink wordt in de middag voorafgaand aan de heling naar je toegemaild. 


Eerste Engelstalige online-helingbijeenkomst

Let op! Op maandagavond 3 april houden wij onze eerste Engelstalige helingbijeenkomst. Ook mensen die normaal

deelnemen aan de Nederlandstalige online-helingbijeenkomsten deelnemen zijn hier welkom en kunnen zich aanmelden!

Omdat te kunnen doen:

- klik je voor de Eerste Engelse Heling van maandag 3 april hier!


Ook kun jij je Engelstalige vrienden uitnodigen om deel te nemen en zich via deze site aan te melden.

Het is dan wel noodzakelijk dat zij een Eurobetaling kunnen doen. 

Er zal voor de Britse eilanden ook een eigen aanmeldingsmogelijkheid komen. Even geduld daarvoor. 

Let op! De Engelstalige Heling begint voor Europeanen om 20.00 uur. Een half uur later dan normaal.

Voor Engelsen, Ieren en Schotten begint de bijeenkomst om 7.00 PM (19.00 uur)


De deelname Zoomlink wordt in de middag voorafgaand aan de heling naar je toegemaild. 


LET OP! BIJ WIJZE VAN UITZONDERING ALS JE ECHT NIET ANDERS KUNT BETALEN

1. Kun je niet via bovenstaande betaalpagina's met een betaalkaart online betalen, dan kun je de betaling bij wijze van

uitzondering ook doen met een overschrijving van €13,- op bankrekening IBAN NL41 RABO 0393 4631 33 (BIC: RABONL2U)

van Human Divinity Academy te Apeldoorn onder vermelding van de datum van de helingsbijeenkomst.

2. Om deze inschrijving te completeren en je later de zoomlink toe te kunnen mailen, stuur je een mail

met de aankondiging van je deelname en je betaling aan cursisten@mariamagdalenaenjezus.nl.


Van harte welkom! Gabriela en Reint


DISCLAIMER:  Bovengenoemde spirituele helingen zijn prachtige ervaringen. Wij willen je niettemin op het volgende attenderen. Deze heling is geen vervanging voor medische of psychologische behandelingen. In geval van al bestaande

fysieke en/of psychologische klachten neem contact met je huisarts op. Meedoen aan de 

liefdevolle helingsbijeenkomsten is op eigen verantwoordelijkheid.


null


Het opzienbarende 

Leiderschap van Maria Magdalena - Deel 1

Het ontwaken van

de Vrouwelijke Christu

Nieuw! Het Maria Magdalena en Jezus

Nieuwe Wereld Programma

Sinds 2000 zijn Gabriela en Reint Gaastra-Levin bezig met het ontvangen van boodschappen van Maria Magdalena

en Jezus over de leer van 'de Goddelijkheid van de mens’ en ‘De Maria Magdalena Code’. In die periode publiceerden

zij vijftien gechannelde boeken, gaven vele cursussen, workshops, vieringen, helingen en consulten.


Anno 2023 is het tijd om hun spirituele werk een belangrijke wending te geven met 

het Maria Magdalena en Jezus Wereldprogramma, een transformerend cursusprogramma waarin jij jezelf kunt

verkennen, helen en ontwikkelen om de Goddelijke mens te zijn die jij bent. 

25 hoogwaardige openbaringen

voor slechts € 12,95

Een Goddelijke klassieker!

In 'De Goddelijkheid van de mens Deel II – Openbaringen van Maria Magdalena, Jezus en Maria’ presenteren en verdiepen de auteurs

Gabriela en Reint Gaastra-Levin de leer van de spirituele meesters

over de Goddelijkheid van de mens .


ISBN 978-90-826397-3-5
Uitgeverij Follow Your Heart

240 pagina’s - 25 openbaringen

-8 gebeden - 35 oefeningen en geleide meditaties


Nu te koop via  onder meer de eigen inspiratiewinkel van Gabriela en Reint voor slechts €12,95! Zowel in België als in Nederland!
  • Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief

    Meld je aan voor de Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief