Kerstopenbaring van Jezus

Over het waarom van zijn geboorte en

de manier waarop deze bijzondere geboorte vorm kreeg.

Maria Magdalena, Jezus en Maria: 


null

“Er was ten tijde van de geboorte van Jezus sprake van een gigantische energie-uitstorting. Jezus werd bij de indaling in zijn lichaam vergezeld door vele andere meesters van de Broeder- en Zusterschap van Liefde en Licht. Er waren ook vele 

hogere zielen aanwezig van de Intergalactische Raad om Jezus tijdens zijn komst op Aarde te begeleiden. Alle 

aanwezige mensen en dieren in de directe omgeving van de geboortegrot werden door het licht ingestraald. 


null


De dood en de geboorte van iedereen en van Jezus in het bijzonder vormen heilige momenten. De geboorte van Jezus is 

een moment geweest waarop de Aarde zich heeft geopend om Jezus als kind te ontvangen en hem als kind via Maria 

een aards lichaam te bieden. Er was sprake van een intens en uniek intergalactisch gebeuren waarbij op 

dat moment een totale versmelting van Hemel en Aarde tot stand werd gebracht.De geboorte van Jezus en de omstandigheden waaronder hij werd geboren waren niet alleen belangrijk voor de Aarde,

maar hadden ook een grote betekenis voor de gehele Kosmos. Jezus werd namelijk vanuit het hart van de Aarde 

ontvangen  en zijn geboorte en de omstandigheden waaronder hij werd geboren vormden een inwijding

van de Aarde naar een hoger niveau van trilling en dus een hoger niveau van liefde.


De taak van Jezus is en was het activeren van het Christusbewustzijn, de onvoorwaardelijke liefde in het hart van alle mensen 

op Aarde. Op die manier konden de Aarde en de mensheid hun ware rol nemen in de Kosmos. De Aarde en de mensheid vertegenwoordigen namelijk de keuze vanuit vrije wil voor onvoorwaardelijke liefde. Het proces van de verdere

ontwikkeling van onvoorwaardelijke liefde op Aarde heeft een directe uitwerking vanuit de Aarde op de Kosmos.


null


De hogere zielen die Jezus bij zijn incarnatie vergezelden hebben een tapijt van beschermende energie neergelegd en andere energieën getransformeerd om zowel Jezus, Maria en Jozef te beschermen, hen in staat te stellen om tijdens hun verdere

aardse leven in een hoge trilling te blijven en hen zo te ondersteunen bij hun verdere ontwikkeling op Aarde.


Jezus, Maria en Jozef werden bij het geboorteproces geholpen door spirituele ‘koningen’. Later kwamen daar de Aardse drie koningen bij als representanten van verschillende religies op Aarde om hen te eren. Daarmee wilden zij een basis 

leggen voor vriendschap en broeder- en zusterschap tussen alle religies op Aarde. 


null

Voor Jezus betekende zijn komst op Aarde een inwijding in een hogere graad van overgave en vertrouwen op weg naar 

versmelting met het Goddelijke. Jezus werd met heel veel liefde ontvangen om zich in alle rust voor te bereiden 

op zijn missie op Aarde. Voor Maria en Jozef was het ontvangen van Jezus ook een belangrijke stap in 

hun ontwikkeling naar een hogere inwijdingsgraad van overgave en vertrouwen.”


null

(Dit is een deel van de kerstopenbaring uit De Goddelijkheid van de mens - Deel II) (Zie hieronder)

De volledige kerstopenbaring
en veel meer vind je
in dit hartopenende boek 

van Gabriela en Reint Gaastra-Levin

De Goddelijkheid van de mens - Deel II - Openbaringen van Maria Magdalena, Jezus en Maria. Nu voor slechts €12,95!

Het leiderschap van Maria Magdalena Deel 1 

Het ontwaken van de Vrouwelijke Christus

Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief

Meld je aan voor de Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief