Openbaring over de acceptatie van de Aarde

voor de transformatie van de mensheid

Doorgeving van Maria Magdalena en Jezus

over de heling van de maatschappij en de mensheid

Maria Magdalena en Jezus:

“Lieve mensen, het huidige indringende tijdsgewricht op Aarde, waarin de ene calamiteit de andere snel opvolgt, brengt niet alleen negativiteit met zich mee. De huidige hectiek creëert ook openingen en kansen voor transformatie. Het is goed dat

jullie je daarbij realiseren dat jullie als Ziel hebben gekozen om in deze fase van de ontwikkeling van de mensheid

op Aarde aanwezig te zijn. Een bewuste keuze dus die ook verantwoordelijkheid voor de gevolgen van deze stap

met zich meebrengt. Verantwoordelijkheid voor je eigen ontwikkeling, maar ook om daarnaast een bijdrage aan het

geheel te leveren. De collectieve ontwikkeling ondersteunt uiteindelijk ook weer jouw persoonlijke ontwikkeling.


null

Om tot heling van de Aarde en van zichzelf te komen is het doorslaggevend dat de mensheid ten eerste verantwoordelijkheid neemt voor het uit balans zijn van de Aarde en de samenleving. En ten tweede de confrontatie accepteert met een

uitdaging die men zelf geschapen heeft, namelijk het volledig bewust aanvaarden van de Aarde als jullie

thuisbasis en het vervolgens leren omarmen van de natuurwetten van de planeet.


De integratie van hogere niveaus van jullie bewustzijn met de fysieke dimensie is een uitdaging die jullie als

mensen zijn aangegaan. Deze uitdaging is een onderdeel van jullie oermissie voor het herontdekken 

van God in jezelf en in de materiële dimensie.


null

Jullie relatie met de materie, met de Aarde, heeft tot nu toe in meerdere levens te weinig aandacht waardering gekregen als 

een onmisbaar onderdeel van jullie spirituele ontwikkeling. En wel omdat jullie er nog niet aan toe waren om het vrouwelijke principe als gelijkwaardig te beschouwen aan het mannelijke. Jullie geest en mentale aspecten zijn vaak leidend geweest bij 

jullie keuzes, creaties en mensbeeld. Echter, de fysieke en energetische lagen van het leven op Aarde vormen ook een

belangrijke en essentiële reflectie van jullie Goddelijkheid als mens. De tijd is gekomen om daar nu je focus naar te verleggen.


null 

Wat betekent dit voor jou in de praktijk?


1- Je wordt een efficiëntere Schepper:

wanneer je bereid bent om de Aarde te omarmen als je werkelijke thuisbasis, geef jij je over aan de elementen en aan de manier waarop de Aarde in essentie werkt. Je aandacht richt zich dan bijvoorbeeld op het ontrafelen van alle aspecten die deel

uitmaken van een creatieproces. Je hart, hoofd, handen en voeten werken samen om die creatie te realiseren. Je weerstand

is dan minimaal, omdat je bij elke belemmering bereid bent om van het zich aandienende vraagstuk te leren en

te onderzoeken wat anders kan. De natuur en de menselijke creaties openen zich dan voor jou en laten je de diepste

lagen van hun zijn verkennen. Door je daarmee bewuster te verbinden, kun je het creatieproces beter laten verlopen.


2- De liefde voor jezelf wordt groter:

door de materie te omarmen, omarm je ook jezelf als geïncarneerd mens. Je aanvaardt dat je voor het zijn van mens gekozen

hebt. Je opent jezelf om je lichaam lief te hebben en te bewonderen. Dan besef je dat jouw lichaam ook een weerspiegeling

is van Universele krachten en principes en omarm je God in het Universum als geheel. Je activeert de eenwording van

jou met de Schepping en met alle dimensies van bewustzijn.


3- Je komt tot eenwording met de natuur en alle natuurwezens:

de natuur zal je leiden naar nieuwe ontdekkingen en tot een diepere opening van je hart. Natuurwezens kunnen jou bij het oplossen van je vraagstukken als mens helpen en je talloze voorbeelden aanreiken.


null

4- Je ervaart eenheidsbewustzijn: 

door de samenwerking met de natuur en met je lichaam open jij je naar een stroom van eenheidsbewustzijn waar je op een natuurlijke wijze deel vanuit maakt, vaak zonder het te beseffen. Je bewuste connectie met dit veld brengt jou naar het eenvoudiger oplossen van vraagstukken en ook naar een dieper niveau van geluk en vervulling in jezelf. Het 

eenheidsveld functioneert weliswaar ook in tijd en ruimte, maar brengt jou voorbij deze dimensies naar

het cyclische ritme van de Aarde waarin tijd en ruimte getranscendeerd worden.


5- Je opent je hart en je activeert daarin de Christus:

de weg van het omarmen van de Aarde en van je fysieke incarnatie is een weg naar het ontwikkelen van onvoorwaardelijke

liefde en eenheid die voorbij goed en kwaad gaan. Hierin is het goede de beleving van eenheid en het bewust deel

uitmaken van de stroom van het leven. Het kwaad is de beleving van verlies dat inherent is aan de processen

van geboorte, leven, dood en wedergeboorte die deel van deze uitmaken.”


null

 Weg naar spirituele realisatie

Maria Magdalena en Jezus: “Omarm de Aarde en je fysieke incarnatie als de weg naar spirituele realisatie. Op die manier zul

je een bijdrage leveren aan het helen van jezelf, van de mensheid en van de Aarde dat noodzakelijk is voor de nieuwe

 fase in jullie Incarnatiecyclus als soort. Deze heling en de groei die daarbij ontstaat, zijn bepalend voor jullie 

eigen evolutie en voor die van alle levende wezens op de planeet. Het is nodig dat jullie hier nu 

verantwoordelijkheid voor nemen  en als zodanig handelen, individueel en collectief. 

Mogen je  Hogere Zelf en je Goddelijke Bron

 jullie hierbij inspireren en begeleiden. 


Wij, Maria Magdalena en Jezus, zijn ook voor jullie beschikbaar!

In liefde, Maria Magdalena en Jezus.”

null
Meer Maria 

Magdalena en Jezus-

openbaringen lezen? 

Meer Maria

Magdalena

en Jezus-

openbaringen

lezen?