arrow_drop_up arrow_drop_down

Het scheppen van Goddelijkheidsactivatie volgens Maria Magdalena 

en Jezus

Openbaring over opgeruimde cellen en een gezonde levensstijl die  je DNA in staat stellen om optimaal te functioneren 

Maria Magdalena en Jezus:      “Lieve mensen, jullie belangrijkste taak als mens op Aarde is het hervinden van je Goddelijke essentie. Deze impuls heeft jullie naar de Aarde gebracht en houdt jullie je hele leven en al jullie Aardse levens, in diverse vormen, bezig. Om je Goddelijkheid in je eigen Zijn en in je leven terug te vinden, heb je een harmonieuze uitwisseling nodig tussen enerzijds je aandacht voor de buitenwereld en anderzijds je aandacht voor de binnenwereld. Als je met je creaties in de wereld om je heen bezig bent, zet je je scheppingskracht in beweging. Je bent dan een Schepper van je werkelijkheid. Je Goddelijkheid is dan in actie. Echter, je connectie met je binnenwereld, dat wat bezieling en richting geeft aan wat je in je leven schept, raakt dan veelal meer op de achtergrond.”


Aandacht voor de binnenwereld

Maria Magdalena en Jezus:     “Aandacht voor je binnenwereld ontstaat wanneer je in stilte bent, bijvoorbeeld door middel van meditatie en gebed. Door de stilte worden je vier Aardse lichamen ‘opgeruimd’. De fysieke, energetische, emotionele en psychische lagen van je Persoonlijkheid laten onzuiverheden los en hun verbinding met de Goddelijke Bron wordt geactiveerd. Het op die manier aandacht geven aan je binnenwereld zorgt voor een goed onderhoud van je Persoonlijkheid en een regelmatige bewuste verbinding met je Goddelijke essentie. Daarnaast is er ook een diepere vorm van opruiming nodig waarbij onverteerde afvalstoffen, energetische blokkades en onopgeloste psycho-emotionele zaken kunnen worden getransformeerd en schoongemaakt. Je kunt dit met een zekere regelmaat door middel van een reinigingskuur die je Aardse Goddelijkheid mede activeert.”


Ruimte in je cellen scheppen

Maria Magdalena en Jezus:     “Tijdens zo’n kuur wordt ruimte in je cellen geschapen om hun ballast los te laten en een grote opruiming aan te gaan. Binnen de cel worden dan allerlei processen geoptimaliseerd. De productie van energie, het stellen van grenzen aan ongewenste stoffen, het verwerken van voedingsstoffen en het optimaal activeren van het DNA worden aanzienlijk verbeterd als je regelmatig een diepe reiniging doet. Je DNA, waarin de sturende informatie van de cel en van je lichaam opgeslagen is, wordt beïnvloed door je gewoonten en bewustzijn. Opgeruimde cellen en een gezonde levensstijl stellen je DNA in staat om optimaal te functioneren en het beste uit jezelf te halen. Je cellen en organen maken dan een harmonieuze verbinding tussen je Goddelijke essentie en je menselijke manifestatie, tussen je innerlijke zijn en je dagelijks leven. Op die manier dient je incarnatie het beste voor het doel waar je voor gekomen bent, namelijk om je Goddelijk bewustzijn op Aarde te doen ontwaken in je leven als mens.

Op alle vier niveaus van je Aardse leven, het fysieke, energetische, emotioneel en psychisch komen je essentiële kwaliteiten het beste tot uitdrukking en samenwerking. Je kijkt dan vanuit je innerlijke visie naar jezelf en vanuit een breder perspectief naar je leven. Je herstelt de connectie tussen je zielenweg en je Aardse leven. Een ‘Goddelijkheidsactivatie reinigingskuur’ dient jou niet alleen voor schoonmaak, maar ook voor reflectie en bezinning. Ruimte voor jezelf en voor het fijner afstemmen van je Ziel en Hogere Zelf met de processen van je Persoonlijkheid.”


Reinigen en de dertien liefdeswegen

Maria Magdalena en Jezus:     “Jullie komen naar de Aarde om bepaalde thema’s te verwerken en ze vanuit eenheid te kunnen ervaren. Om deze thema’s en de vraagstukken die ze met zich meebrengen in je leven als mens uit te zoeken, doorloop je door vele incarnaties heen dertien wegen van liefde. Daarbij ga je tijdens elke incarnatie door een proces heen van zelfveroordeling naar zelfacceptatie. De ‘Goddelijkheidsactivatie reinigingskuur’ dient jou bij de overgang van zelfveroordeling naar zelfacceptatie door opgeslagen spanningen en de blauwdruk van zelfafkeuring uit je vier Aardse lichamen te reinigen en je hart te openen naar het omarmen van je gewenste en ongewenste kanten.

Het met aandacht naar binnen gaan en dan de stilte te omarmen, vergroot je besef dat je een Goddelijke incarnatie bent. Dit allemaal brengt jou voorbij zelfafkeuring naar zelfverkenning en zelfliefde. De opruiming en zelfbezinning die deze reiniging teweegbrengt, draagt bij aan een omkeerpunt in je liefdescyclus en begeleidt jou verder bij het openen van je hart en het bewust ervaren van je Goddelijkheid.

Dat bewust reinigen jou mag dienen bij wat je vanuit het hart je het diepste wenst.

Vanuit liefde,

Maria Magdalena en Jezus.”

Intensieve reiniging April 2020

Maria Magdalena en Jezus begeleiden Gabriela en Reint met hun dienstbare rol bij de reinigingskuur en de deelnemers aan de Goddelijkheidsactivatie Reinigingsworkshop met hun persoonlijk proces. Met hun hoge energie en met hun ondersteuning bij wat de groep deelnemers en elk individu nodig heeft om de reiniging optimaal te benutten


Start- en instructieavond 25 maart 2020

Start reiniging zondag 29 maart 2020 thuis met begeleiding van Gabriela

Reinigingsmidweek van maandag 6 t/m donderdag 9 april Centrum Oostraven te Epe