Gabriela over het ontvangen van doorgevingen

En hoe de samenwerking met Maria Magdalena en Jezus vorm krijgt

Veel lezers van onze boeken en nieuwsbrieven, bezoekers van onze website en webwinkel, 

ons facebook-account en onze lezingen en deelnemers aan onze opleidingen, workshops en reizen 

hebben mij gevraagd hoe het proces van doorgevingen bij mij verloopt.


Als medium ervaar ik de openbaringen uit de spirituele wereld als een multizintuiglijke ervaring. Hier bedoel ik mee, 

dat wanneer ik verbonden ben met bijvoorbeeld de meesters Maria Magdalena en Jezus, maar ook met Maria en Jozef,  ik een beeld van hen krijg via mijn derde oog, mijn innerlijke spirituele gezicht. Ik zie hen dus, maar voel ze ook en ik krijg een telepathisch contact dat ze gebruiken om mij de essentie van hun boodschap, oefening, meditatie, proclamatie of gebed door te geven.


Tijdens ons contact krijg ik veelal een ontroerend gevoel in mijn hart. Zij presenteren zich soms ook in verschillende hoedanigheden aan mij, bijvoorbeeld in gewaden met diverse kleuren. De gebruikte kleur zegt iets over de intentie van hun boodschap. Zo duidt een witte kleur op zuivering en zegening. Een gouden kleur wijst op bekrachtiging. 

Roze heeft met liefde te maken en lichtblauw met mededogen.Ook gebruiken ze gebaren om iets aan te geven, bijvoorbeeld door op het hart te wijzen. Soms verschijnen ze alleen, op 

andere momenten met zijn tweeën, drieën of vieren. Soms zijn andere broeders- en zusters van de Broeder- en Zusterschap van Liefde en Licht en de Goddelijkheid van de mens op de achtergrond aanwezig. In de meeste gevallen krijg ik contact 

met de meesters in hun zuivere energetische bewustzijnsvorm.


Nadat ik de doorgegeven boodschap op schrift heb gesteld, controleren ze mij en helpen mij onderzoeken of ik hun

 boodschap of de getoonde situatie met de juiste woorden en nuances heb weergegeven. Als ik vragen heb, mag ik

 deze te allen tijde aan hen voorleggen en krijg ik meestal antwoord. Ik voel mij zeer bevoorrecht om dit werk

 te mogen doen. Om de ‘channeling’ te bevorderen heb ik rust en gebed nodig en dien ik in mijn hart te zijn.Gabriela Gaastra-Levin

Maria Magdalena en Jezus Wereld School

Voor de gechannelde boeken van Gabriela Gaastra-Levin

ga je naar de inspiratiewinkel 

van Follow Your Heart Publishing