Hoe je een leven gedomineerd
door depressieve gevoelens
kunt ombuigen naar een leven vol geluk 

Een opwekkende openbaring van
Maria Magdalena en Jezus aan Gabriela

Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, in het huidige leven zijn er veel mensen die ‘depressies’ ervaren.

Deze depressies zijn meer dan een psychologisch proces. Zij zijn in essentie ook een spirituele ervaring. Ze 

zijn verbonden met het omarmen van je menszijn en van je keuze voor het leven op Aarde.Sommige van jullie zijn gewend om naar jezelf te kijken vanuit de positie van Geschapene, dat wil zeggen ‘iemand wie

allerlei dingen overkomen en overkomen zijn’. Deze manier om naar jezelf te kijken brengt afhankelijkheid naar je

bewustzijn en beïnvloedt je zelfbeeld. Je voelt dat je niet in staat bent om de richting van je leven te bepalen.

Emoties nemen de overhand. Wanneer je zo over jezelf en je leven denkt, programmeer jij je lichaam,

gevoelens, overtuigingen, handelingen, relaties, levensstijl en allerlei creaties om zodanig te

 functioneren, dat jij jezelf doorgaans in de positie van Geschapene plaatst. Anderen, de 

wereld, God, of verschillende krachten zijn volgens jou verantwoordelijk voor wat er in 

jouw  leven gebeurt. Je creatiekracht werkt in dit geval onbewust. Je hebt niet 

goed in de gaten wat jouw rol is bij het ontstaan van problemen of situaties

 in je leven, zowel aangename als onplezierige ervaringen.”


null

Het lichaam helpt je erbij

Maria Magdalena en Jezus: "Je lichaam doet hier ook aan mee door zich aan deze overtuigingen aan te passen.

Verschillende lichaamsfuncties kunnen echter, als je zo over jezelf denkt, niet optimaal functioneren. Ze passen zich

aan om je creatie van afhankelijkheid te bevestigen. Deze beleving heb je nodig om je huidige leerproces te ondergaan.

Je lichaam dient jou hierbij door bijvoorbeeld je energie te verminderen of je spijsvertering beperkt te laten werken.

Zo kun je het effect van je overtuiging over jezelf ook lichamelijk ervaren. Deze beleving werkt als een 

terugkoppeling die jou helpt om sneller naar jezelf te kijken en de bron van de overtuiging te 

transformeren. Door middel van het lichaam realiseer jij je duidelijker welke

 ongemakken je, meestal onbewust, aan het creëren bent.” 


Spelregels van Moeder Aarde

De spelregels van Moeder Aarde

Maria Magdalena en Jezus: “Vanuit de positie van Geschapene ben jij je niet of je minder bewust van je scheppingskracht.

Het mogelijke besef dat jij de Creator bent van situaties waar jij je minder gelukkig door voelt, is dan ook confronterend.

Het vraagt om het nemen van verantwoordelijkheid, het aanvaarden van de consequenties van je daden, gedachten

en woorden. Dat brengt jou verder in contact met je relatie met de Aarde, je thuisbasis. Het leven op dit planeet is

 begrensd. In tegenstelling tot je subtiele spirituele aard, die vrij in andere dimensies kan zijn, ben je, wanneer je

 een fysiek lichaam hebt, gebonden aan de spelregels van de materie. Dat roept bij nogal wat mensen 

weerstand op. Als jij in strijd gaat met de natuurwetten van de Aarde zul je altijd door de Grote 

Moeder getemd worden. Je bent geboren om je aan de Aarde over te geven. Dit aanvaarden

 kan vele levens in beslag nemen. Maar op het einde zul jij je aan haar over dienen te 

geven. Dit is je eigen creatie, je eigen weten, toen je de keuze voor het leven als mens

 op Aarde aanging. Zelfs als dit mogelijk niet altijd zo voor jou voelt, toch heeft dit proces weldegelijk

 een liefdevolle bedoeling. De overgave aan de Aarde bevrijdt jou, het opent je hart en is de sleutel tot

onvoorwaardelijke liefde. Het is de weg naar het doen ontwaken van het Christusbewustzijn, de onvoorwaardelijke liefde 

die ontstaat als je in het contact met goed en kwaad, de weg naar eenheid en liefde weet terug te vinden. Dit gebeurt in een cyclus, de Hartcyclus, zoals uitgebreid beschreven staat in het boek ‘De Maria Magdalena Code II’ van Gabriela en Reint.


null

Een grens stellen

Maria Magdalena en Jezus: “Veel mensen ervaren een proces van depressie in deze moderne tijd. Tijdens een depressie

bevind jij je in een ultieme vorm van Geschapene zijn, een ‘slachtofferbewustzijn’. Je bent boos op de wereld en vooral

boos op jezelf. Je veroordeelt jezelf en je keuze om een mens te zijn. Je weerstand tegen je incarnatie wordt heel

 groot. Soms zo groot dat jij jezelf wel kan pijnigen of vernietigen. Je fysieke, energetische, emotionele en 

psychische lichamen belanden in een negatieve spiraal waardoor jij je verbinding met je Goddelijke 

bron voor je persoonlijk bewustzijn afsluit. De verbinding blijft onbewust weliswaar in stand, maar 

je ontkent het en je ontneemt jezelf het bewuste contact met je bron van liefde en eenheid. 

In veel gevallen is deze situatie in een ander leven of in je kindertijd al ontstaan. 


Bijvoorbeeld een sterke zelfveroordeling uit een eerdere incarnatie of een conflictueuze situatie uit je jeugd

 houden jou vast aan een situatie die opgelost en geheeld mag worden. Je zult de spanning en pijn van dit 

proces ondergaan tot je het niet meer kunt. Tot je lichaam, je emoties of je dierbaren jou in dit verband

 een grens stellen. Met behulp van deze grens in de vorm van bijvoorbeeld aandacht, zorg

voor je lichaam, inzichten, behandelingen, goede gesprekken en soms ook een ziekte

 kom je tot zelfreflectie en tot bezinning. De overgave aan jezelf en aan de Aarde 

groeit. Je innerlijke vrede en de liefde voor jezelf gaan stap voor stap 

stromen en krijgen de overhand. Je vergeeft jezelf voor hetgeen jij 

je eerder bewust of onbewust had veroordeeld. Je opent jezelf 

om gevoed te worden. In dit innerlijk helingsproces 

ontwaakt in jou het bewustzijn van het

 zijn van Schepper.”


Divine Jesus

Gids voor herontdekken van je Goddelijkheid

Maria Magdalena en Jezus: “Je aanvaardt in je eigen tempo je creatiekracht. Je bent bereid om te leren hoe je schept. En door

dit te doen, onthult zich een bijzondere mogelijkheid. Namelijk het besef dat jij bepalend kunt zijn voor wat er in jouw leven gebeurt. En dit opent een dimensie van creativiteit en speelsheid voor jou. Het zijn van een bewuste Schepper creëert

bovendien als vanzelf verbondenheid. De connectie met jezelf, met anderen en met het leven openbaart zich dan

aan jou. En dit komt ten goede aan de liefde voor jezelf. Deze liefde is de basis voor geluk en realisatie van je 

Zijn van mens. Geluk ontstaat door zelfliefde en zelfacceptatie. De weg van depressie naar geluk is de 

weg van Geschapene naar Schepper. Deze weg leidt jou naar het omarmen en liefhebben van je 

innerlijk Kind dat de gids is voor het herontdekken van je eigen Goddelijkheid als mens.


Wij, Maria Magdalena en Jezus, zijn voor jullie beschikbaar bij jullie ontwakingsproces naar het omarmen 

van je Schepperzijn en het bewonderen van je menszijn. 

Met liefde en toewijding,

Maria Magdalena en Jezus.


null

De nieuwe leringen over de Goddelijkheid van de mens

Meer openbaringen van Maria Magdalena en Jezus vind je in de diverse boeken die Gabriela

mocht ontvangen van Maria Magdalena en Jezus over de Goddelijkheid van de mens

en De Maria Magdalena Code Deel I, II, III en IV.

null