Wat eraan Maria Magdalena en Jezus Deel voorafgaat

Een korte beschouwing op Deel I en Deel II

Wat eraan vooraf gaat


Het boek 'Maria Magdalena en Jezus Deel 3: Hun inwijding van de vrouwelijke en mannelijke discipelen' 

wordt vooraf gegaan door de volgende twee delen:Deel I

In het boek ‘Maria Magdalena en Jezus Deel I: Hun leven, hun liefde hun missie’ wordt het boeiende leven van 

Maria Magdalena en Jezus tot en met hun zestiende levensjaar openlijk door hen uit de doeken gedaan.

Allereerst blikken ze terug op hun vorige levens op Aarde en met name in Atlantis. Ze destilleren voor ons de

 spirituele lessen uit hun leven, uit hun relatie en uit hun werk. Wat hebben ze doorgemaakt als kinderen,

 gezinsleden, verliefden, geliefden, als ouders en als spiritueel leiders?


Ze vertellen hoe ze hun ouders hebben uitgekozen, hoe ze zijn opgegroeid, hoe ze elkaar hebben ontmoet, hoe ze zijn verloofd,

 hoe ze zijn getrouwd, hoe hun seksuele inwijding verliep en dat hun eerste dochter Aleiah werd geboren.

Maria Magdalena onthult haar uitdagende jeugdjaren. Jezus spreekt over zijn educatie in Alexandrië, zijn bezoek 

aan de Essenen, zijn relatie met Johannes en zijn eerste optreden in het openbaar. Ze delen wat ze destijds al in de wereld

 aan leringen hebben neergezet, wat ze tijdens hun bijzondere werk tegenkwamen en hoe ze daarmee omgingen. 

Ook is er aandacht voor de betekenis van hun gemeenschappen, hun doop in de Jordaan en het doen van wonderen. 

Ook hun gezamenlijke reis naar Alexandrië passeert de revue.Deel II

In het daaropvolgende boek ‘Maria Magdalena en Jezus Deel II: Hun reizen naar Egypte, Perzië, India en Brittannië’ komt 

naar voren dat zij wel zeer reislustig en avontuurlijk zijn geweest. Want als er iets duidelijk is geworden in de uitwisseling 

tussen de meesters en Gabriela dan is het wel dat zij tussen hun 18e en 27e levensjaar voor hun vorming bijna alle spirituele ‘hotspots’ in de toenmalige bekende beschaafde wereld uitvoerig gezamenlijk hebben bezocht. 

Opvallende facetten uit dit boek zijn:


- De meesters hebben zich om hun veelomvattende leer over de Goddelijkheid van de mens te ontwikkelen breed georiënteerd welke spirituele stromingen op Aarde aanwezig waren en in welke fase van ontwikkeling ze waren

- Zij werden voor hun reizen op Aarde sterk gesteund door Maria en Jozef en door oom Jozef van Arimathea en hun internationale spirituele en zakelijke netwerk

- Vanuit de spirituele dimensie werden zij ondersteund door de Afgezanten voor de Goddelijkheid van de mens, de Broeder- en Zusterschap van Liefde en Licht en de Aartsengelen Gabriel en Michael

- Op hun reizen nemen de drie wijze mannen die na Jezus’ geboorte op bezoek kwamen en de drie wijze vrouwen die bij Maria Magdalena haar geboorte aanwezig waren een belangrijke rol in

- Zij hebben tijdens deze reizen talloze hoogwaardige inwijdingen ondergaan die hun spirituele ontwikkeling op een ongekend hoog peil heeft gebracht


Deel III

Maria Magdalena en Jezus werden tijdens deze reizen al intensief voorbereid op hun rol tijdens hun drie jaren 

van leiderschap die uitvoerig in ‘Maria Magdalena en Jezus Deel 3: Hun inwijding van de mannelijke en vrouwelijke discipelen’ worden beschreven. - Naar 'inleidende tekst van het boek'

- Naar  'Inhoudspagina'

- Naar  'Voorwoord van Maria Magdalena en Jezus'

- Naar  'Voorwoord van Gabriela en Reint'

- Naar  'Gabriela over het ontvangen van openbaringen voor dit boek'

- Naar  'Nawoord van Maria Magdalena en Jezus'

- Naar  'Bestellen'