Nawoord van Maria Magdalena en Jezus Deel 3

Hun inwijding van de vrouwelijke en mannelijke discipelen

Nawoord van Maria Magdalena en Jezus


Maria Magdalena en Jezus: “Lieve lezers, hartelijk dank voor jullie gerichte aandacht bij het lezen van dit boek 

en voor het openen van jullie hart om onze ervaringen in jullie toe te laten.


Het is onze wens dat de spiegels die dit boek jullie hebben geboden, verder mogen doorwerken in het uitbreiden van jullie persoonlijke bewustzijn. De openbaringen die we hier met jullie hebben gedeeld, vormen een selectie van onze vele ervaringen met de vrouwelijke en mannelijke leerlingen en van hun diverse inwijdingen en cruciale momenten op weg naar meesterschap.


Er is nog veel meer gedurende onze drie jaar van openbaar leiderschap gebeurd. In toekomstige boeken met Gabriela en Reint zullen we nog vele andere aspecten van onze eigen spirituele groei en onze levenservaringen, en die van onze familie en kinderen, met jullie delen. Ook zal daarin volop aandacht zijn voor onze eigen interactie met de toenmalige samenleving en voor de vele spirituele processen die, tijdens deze bijzondere periode van ons leven, bij het uitvoeren van onze missie hebben plaatsgevonden.


We zijn ons ervan bewust dat ons werk kiemtijd nodig heeft. De samenleving in de eerste eeuw in Israël-Palestina bevond 

zich in een periode die geconditioneerd werd door de dominantie van de mannen in alle aspecten van de maatschappij. 

Dat hoorde bij een fase in de ontwikkeling van de mensheid die gekenmerkt werd door een verdere indaling

 in de dualiteit van de fysieke dimensie.


Pas later, in jullie huidige tijd, zal er, door de gelijkwaardigheid tussen vrouwen en mannen in grote delen van de wereld, meer ruimte ontstaan om de ware dimensie van ons werk te kunnen verkennen en te omarmen. Het is onze intentie om jullie te 

blijven inspireren en te voeden op jullie eigen specifieke liefdesweg als mens.


De mensheid is een bijzondere soort. Het openen van het hart van mensen zal gepaard gaan met het respecteren 

van elkaar en van andere soorten die op Aarde aanwezig zijn. Door de relatie met de dualiteit heeft de mens zich

 van de natuur afgesloten. De terugweg naar een liefdevolle relatie met andere levende wezens zal sterk 

bijdragen aan het openen van het hart van alle mensen.


Wij houden van jullie als onze broeders en zusters en zullen, door middel van nieuwe boeken 

en andere communicatiemiddelen, onze ervaringen en bewustzijnsprocessen met jullie blijven delen als een inspiratie

 voor het openen van jullie hart en het bewust ervaren van je Goddelijkheid als mensen.

In liefde,


Maria Magdalena en Jezus.”- Naar  'Inleidende tekst van het boek'

- Naar  'Inhoudspagina'

- Naar  'Voorwoord van Maria Magdalena en Jezus'

- Naar  'Gabriela over het ontvangen van doorgevingen'voor dit boek'

- Naar 'Voorwoord van Gabriela en Reint'

- Naar 'Wat eraan vooraf gaat'

- Naar  'Bestellen'