Inleiding 

Maria Magdalena en Jezus Deel 3

Hun inwijding van de vrouwelijke en mannelijke discipelen

Inleiding

In dit indrukwekkende derde deel van de serie ‘Maria Magdalena en Jezus’, waarin zij de auteurs Gabriela en Reint hun opmerkelijke leven uit de doeken doen, leggen de spirituele meesters uit hoe zij hun twaalf vrouwelijke 

en twaalf mannelijke discipelen hebben geselecteerd, getraind en ingewijd in hun leer over de Goddelijkheid van de mens. 


aureool mm


In de periode tussen hun dertigste en drieëndertigste levensjaar hebben Maria Magdalena en Jezus hun leiderschap 

vormgegeven en een eigen gemeenschap gecreëerd. Rekening houdend met de Joodse tradities hebben zij 

de ruimte genomen om hun spirituele visie naar buiten te brengen. Daarbij vervulde ook 

Maria Magdalena, ongebruikelijk in die tijd, als vrouw een prominente rol.


Maria Magdalena en Jezus vertellen hoe zij, geïnspireerd door de persoonlijkheden en processen van hun discipelen, hun leer verfijnd hebben en een basis legden voor ‘De Maria Magdalena Code®’. Uniek is de introductie van de vrouwelijke 

discipelen. Zij worden voorgesteld en krijgen een gezicht door de illustraties. Maria Magdalena in het bijzonder

 en vrouwen in het algemeen hebben een speciale taak voor de mensheid.


Dit ‘inwijdingen’-boek laat in 41 openbaringen en 292 pagina's zien hoe ongekend ver Maria Magdalena en Jezus waren 

in hun spirituele ontwikkeling. Zij stellen hun energetische ervaringen en omvangrijke kennis beschikbaar aan de mensheid. Bijvoorbeeld in de openbaringen over de bruiloft te Kana, de vermenigvuldiging van de vijf broden en twee vissen en de transfiguratie van Jezus op de berg Tabor als opmaat naar het ritueel van de kruisiging.


Maria Magdalena en Jezus staan voor een krachtige verandering in ons bewustzijn om tot activatie te komen van de multidimensionale Goddelijke mens die we in wezen zijn.


ISBN 978-90-826397-4-2

Eerste druk - Prijs €18,95

Informatie en contact: Tel: (0031) 06-53646410

E-mail: info@mariamagdalenaenjezus.nl

© 2018 Follow Your Heart Publishing - ApeldoornMeer lezen over 'Maria Magdalena en Jezus Deel 3?


- Naar 'Inhoudspagina'

- Naar 'Voorwoord van Maria Magdalena en Jezus'

- Naar 'Gabriela over het ontvangen van openbaringen voor dit boek'

- Naar 'Voorwoord van Gabriela en Reint'

- Naar 'Wat eraan vooraf gaat'

- Naar 'Nawoord van Maria Magdalena en Jezus'

- Naar 'Bestellen'