Voorwoord van Gabriela en Reint

bij Deel 3 

van Maria Magdalena en Jezus

Hun inwijding van de vrouwelijke en mannelijke discipelen

Voorwoord van Gabriela en Reint


Sinds 2002 zijn wij met veel energie en plezier bezig met het in de wereld zetten van de nieuwe leer van de spirituele meesters Maria Magdalena en Jezus met als hoofdthema ‘De Goddelijkheid van de mens’. Hun missie is in wezen onze missie, 

maar dan op onze manier en in een andere tijd. Het gechannelde boek dat je nu in handen hebt, is inmiddels 

het twaalfde dat wij in de Nederlandse taal via onze eigen uitgeverij ‘Follow Your Heart’ publiceren.


In al die jaren hebben wij regelmatig aan Maria Magdalena en Jezus gevraagd hoe hun leven tweeduizend jaar geleden 

eigenlijk is verlopen. Wat is er toen toch allemaal gebeurd? We waren nieuwsgierig. Want door de informatie die door

 de eeuwen heen naar de mensheid toe was gekomen, is er een zeer beperkt beeld van Maria Magdalena en Jezus 

ontstaan. Dit beeld is gekleurd door bewustzijnsprocessen, overtuigingen en politieke en religieuze ontwikkelingen 

van hun tijd en de ongelijkwaardigheid van man en vrouw. Er werd veel gecensureerd, verzwegen, gemanipuleerd

 en gesuggereerd. Er klopte veel niet. Hoe was het echt?


Zo nu en dan gaven de spirituele meester facetten over hun toenmalige leven aan Gabriela door, bijvoorbeeld over de kruisiging. Toch was hun boodschap duidelijk: ‘Wees geduldig.’ Het was belangrijk om eerst hun leringen te ontvangen, 

alvorens over een beeld van hun leven te krijgen.


Daar was een goede reden voor. En dat is ons duidelijk geworden na het ontvangen van ‘Maria Magdalena en Jezus Deel I: 

Hun leven, hun liefde, hun missie’, het eerste boek over hun gezamenlijk leven dat we eind 2015 mochten publiceren, 

en ‘Maria Magdalena en Jezus Deel II: Hun reizen naar Egypte, Perzië, India en Brittannië’, dat eind 2016 op de

 markt kwam. Wilden we ons in hen kunnen verplaatsen, dan dienden we eerst hun leer over de Goddelijkheid van 

de mens onder de knie te krijgen. Want hoe konden wij hun ontwikkeling en groei onder woorden brengen als 

we niet zouden weten waar zij spiritueel voor stonden en tegen welke uitdagingen zij destijds aan liepen?


Wij konden hun gezamenlijk leven pas goed verwoorden, als wij hun missie en visie volledig zouden begrijpen. Want juist

 daarvoor waren zij in dat leven op Aarde gekomen. Hun beider levens werden vrijwel volledig bepaald door 

de taak  die ze vanuit de spirituele dimensie op zich hadden genomen.


Met name in dit derde boek over hun leven ‘Maria Magdalena en Jezus Deel III: Hun inwijdingen van de vrouwelijke en mannelijke discipelen’ komt de ontwikkeling van hun spirituele visie het sterkst naar voren. In de interactie met hun discipelen en 

de bijzondere trainingen die zij hen gaven, kreeg de omvangrijke leer van Maria Magdalena en Jezus vorm. De 

spirituele  meesters gebruikten in wezen de ontwikkelingsprocessen van hun leerlingen om de leringen 

in de praktijk te toetsen en te vervolmaken, om ze daarna op grotere schaal te kunnen aanbieden 

aan de mensheid. In alle opzichten een win/win-situatie.


Revolutionair in dit opzicht is de ontwikkeling van ‘De Maria Magdalena Code’ die toen al plaatsvond. 

Het ‘zijn en doen’ en de verschillende energetische trillingen van de vrouwelijke en mannelijke leerlingen 

gaven Maria Magdalena de gelegenheid om de dertien liefdeswegen van de mensheid op Aarde te beschrijven en te

 verfijnen. Duidelijk wordt zo ook dat de leerlingen heel bewust samen met Maria Magdalena en Jezus geïncarneerd zijn.

 Dit was nodig om in een Aards samenspel het fijnzinnige instrument van de Code voor het activeren van de Goddelijkheid

 van de mens te kunnen ontwikkelen en de leer van Maria Magdalena en Jezus te kunnen doorgronden en eigen te maken.


Uniek in dit boek is ook dat de twaalf vrouwelijke en twaalf mannelijke leerlingen uitvoerig worden voorgesteld. Ze worden 

allen karaktervol omschreven, maar bovendien zijn er illustraties van hen, die tot stand zijn gekomen in de interactie 

tussen schilderes Mirjam van Meurs en Gabriela. Voor het eerst krijgen de twaalf vrouwen die Maria Magdalena,

 maar ook Jezus, omringden niet alleen een naam, maar ook een gezicht.


‘Maria Magdalena en Jezus Deel III: Hun inwijdingen van de vrouwelijke en mannelijke discipelen’ is bovenal ook een heel

 spiritueel en energetisch boek. Laat je meeslepen door de verhalen en je optillen door de mooie energie van de meesters

 en de leerlingen. Wij hebben de intentie om de rest van ons leven open te blijven staan om informatie van de spirituele

 meesters te ontvangen en daar zuiver mee om te gaan. Er is oneindig veel kennis en wijsheid voorhanden om aan de

 mensheid door te geven. De meesters willen steeds meer kwijt. Wij genieten er erg van, omdat het fijn is om in de 

energie van de spirituele meesters te zijn, maar natuurlijk ook vanwege de hoogstaande boodschappen die zij

 aan ons doorgeven en die onze nieuwsgierigheid naar meer prikkelen.


Wij wensen jou veel leesplezier en talrijke nieuwe inzichten toe.


Gabriela en Reint Gaastra-Levin

Apeldoorn, 10 december 2018.Meer lezen over 'Maria Magdalena en Jezus Deel 3?'


-Naar inleidende tekst op het boek

- Naar 'Inhoudspagina'

- Naar 'Gabriela over het ontvangen van de openbaringen voor dit boek'

- Naar 'Voorwoord van Maria Magdalena en Jezus'

- Naar 'Wat eraan vooraf gaat'

- Naar 'Nawoord van Maria Magdalena en Jezus'

Naar 'Bestellen'