Verzamelpagina van

het gechannelde boek

- De Maria Magdalena Code IV -

De 13 liefdeswegen van de mens op Aarde

Reacties van lezers: 


 • Gefeliciteerd! Jullie hebben met dit boek de serie De Maria Magdalena Code voor veel meer mensen toegankelijk gemaakt
 • Wat een duidelijke manier van schrijven over zoiets multi-dimensionaals als de Goddelijkheid van de mens
 • Jullie hebben met Maria Magdalena de belangrijkste openbaringen op een prachtige manier ingeleid om alles nog begrijpelijker te maken
 • Net als De Maria Magdalena Code II ga ik ook Code IV gebruiken om andere mensen te coachen. Maar eerst mijn eigen liefdesweg vaststellen!
 • Tien jaar geleden heb ik twee Codes gekocht, maar ik was er toen eerlijk gezegd nog niet aan toe. Door de inhoud van Code IV begrijp ik ze pas.
 • Door de sleutel tot mijn liefdesweg weet ik nu wat ik moet loslaten in dit leven om mijn zelfveroordeling te helen. Een blinde vlek minder. Wat een verademing!

 • Dit boek laat de complete en complexe ontwikkelingsgang van de menselijke Ziel in de interactie met de Aarde zien. Wat is dit mooi door Maria Magdalena en jullie uitgelegd!

 • Prachtig om te lezen hoe ik vanuit de spirituele dimensie mijn incarnatievraag formuleer, mijn ouders uitzoek en mijn incarnatie vormgeef. Verslavend dit! Gelukkig kan ik 13 versies lezen! De 4e resoneert optimaal bij mij!

 • Elke alinea in dit boek bevat zoveel wijsheid. Daar moeten jullie echt meer mee doen. Bijvoorbeeld op social media.

 • Dit boek is pure spirituele psychologie! Wat een gelaagdheid en nuance.

 • Jullie samenwerking met de spirituele dimensie wordt steeds intenser! Dat voel ik.


null

                Auteurs: Gabriela Gaastra-Levin, Reint Gaastra                   

Uitgever: Follow Your Heart Publishing

Serie: De Maria Magdalena Code

ISBN: 978-90-831240-1-8

Boekprijs: €20,95

Pagina's: 256


De boeken van ‘De Maria Magdalena Code’ beschrijven de spirituele anatomie

en de bewustzijnscycli van de mensheid op Aarde


Dit vierde deel uit de serie, die medium Gabriela Gaastra-Levin en haar echtgenoot Reint van Maria Magdalena hebben

ontvangen, presenteert de dertien liefdeswegen van de mens op Aarde. Want ook al kunnen bepaalde

levens en levenservaringen heftig zijn, in de ogen van Maria Magdalena vormen ze uiteindelijk toch een liefdesweg.

Bij de allereerste incarnatie op deze planeet wordt elk mens geconfronteerd met de Aardse dualiteit.

Als gevolg daarvan sluit men het hart en neemt men zich voor om tijdens diverse levens op Aarde het hart weer te openen.


Maria Magdalena legt uit dat er, voor het realiseren van de oermissie van de mens op Aarde, dertien verschillende liefdeswegen beschikbaar zijn om het hart weer te openen en het Christusbewustzijn en de Aardse Goddelijkheid te activeren. 

Aan de hand van dit liefdevolle Code-boek kun je uitzoeken welke liefdesweg jij nu op Aarde bewandelt

en welke sleutel jij op deze weg nodig hebt om tot spirituele realisatie te komen.


null

Onderstaande lijst met informatieve items zal de komende tijd verder worden uitgebreid.

Wil je meer te weten komen?


1. Het voorwoord van Maria Magdalena. Klik hier!

2. De inhoudspagina. Klik hier!

3. Het nawoord van Maria Magdalena. Klik hier!

4. Het voorwoord van de auteurs Gabriela en Reint Gaastra-Levin. Klik hier!

5. Openbaring over de Universele betekenis van het getal 13. Klik hier!

6. Opname van Boekpresentatie en uitleg door Gabriela en Reint. Bekijken? Klik hier!

6. Om het boek te bestellen. Klik je hier!


HOE MARIA MAGDALENA IN DE LOOP DER TIJD HAAR CODE SAMENSTELDE

Maria Magdalena heeft vooral tijdens haar laatste leven op Aarde, tijdens de eerste eeuw van de westerse jaartelling, de belangrijkste beginselen en de systematiek van De Maria Magdalena Code® onderkend, verwoord en met elkaar in

verband gebracht. Tijdens dit zeer lange leven heeft ze hierover met Jezus, die voornamelijk vanuit de spirituele

dimensie werkte, uitvoerig van gedachten gewisseld en kennis gedeeld. Na haar overgang naar de

spirituele dimensie heeft ze in deze dimensie haar Code verder geperfectioneerd en multi-toepasselijk gemaakt.


Belangrijk daarbij is dat Universele wetmatigheden, die in de Code terug te vinden, zowel op collectief als individueel niveau toepasbaar zijn. Aanzienlijke verfijningen zijn aangebracht toen zij vanuit de spirituele dimensie de menselijke processen tijdens

de afgelopen intensieve tweeduizend jaren op Aarde met grote belangstelling heeft gevolgd. Zo heeft De Maria Magdalena

Code zich ontwikkeld tot een ongekend geïntegreerde helings- en zelfkennis-methodiek van de mens en de mensheid

in de materie. Daarbij krijgt de mens inzicht in de persoonlijke ontwikkelingsgang vanaf het moment van individualisering

vanuit de Goddelijke Bron, de opbouw van de energetische anatomie, het waarom van de meerdere incarnaties

op Aarde,  de keuze voor de ouders in een nieuw leven, de talrijke processen tijdens de levens in de materie,

de verwerkingen in de spirituele dimensie om uiteindelijk, in navolging van Jezus en Maria Magdalena,

tot Goddelijkheidsactivatie op Aarde te komen en het Christusbewustzijn te belichamen.


Wij, Gabriela en Reint, hebben ten behoeve van de ‘Maria Magdalena en Jezus Wereldschool’ de zegening gekregen

om deze kennis te mogen ontvangen, te ontsluieren en op Aards niveau toegankelijk te maken voor ieder mens.

Het nieuwe boek De Maria Magdalena Code® IV - De 13 liefdeswegen van de mens op Aarde’ is daar een

belangrijke exponent van. Dit actuele deel van de Code heeft de missie om een essentiële

bijdrage te leveren aan het ontwaken van de mensheid in deze tijd en

aan het Scheppen van een Nieuwe Wereld.


null


Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief

Meld je aan voor de Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief

       Het leiderschap van Maria Magdalena bestellen? 
De Maria Magdalena Code IV bestellen?