De Universele betekenis van het getal dertien

0123456789 - Getallen vertalen de taal van God naar de vorm - 13


‘Het getal 13 functioneert als motor van transformerende krachten in het Universum’

null


Maria Magdalena: “Lieve mensen, in de diverse boeken van De Maria Magdalena Code staat het getal dertien centraal.

Getallen in het algemeen refereren aan een innerlijke structuur waarop de Schepping gebouwd is. Ze vertalen

de taal van God naar de vorm. Getallen geven ook verhoudingen weer tussen verschillende creaties

en lagen van bewustzijn. Ze leggen intrinsieke contacten en verbindingen bloot die de stroom

binnen het Goddelijk eenheidsveld mogelijk maken en gaande houden.”


null

 

Het getal dertien en het transcenderen van de dood

Maria Magdalena: “Het getal dertien in het bijzonder staat voor het Christusbewustzijn, dat wil zeggen: voor de eenheid

en onvoorwaardelijke liefde die ontstaat als de mens de dualiteit van goed en kwaad weet te overstijgen. Het getal

dertien staat ook voor het transcenderen van de dood als het ultieme kwaad. Dertien legt de basis voor

de inwijding die het ontwaken van de Christus in jou activeert.


De dood, als het einde van je Aardse Persoonlijkheid, wordt door de meeste mensen als de grootste bedreiging gezien.

De angst om te sterven heeft te maken met het mensbeeld en de mate van zelfbewustzijn van ieder persoon.

Wanneer jullie je openen om je spirituele bestaan als een deel van je menszijn te beschouwen, integreer je

de dood in je leven op Aarde als een overgang naar de spirituele dimensie. Je brengt op die

manier je subtiele en Aardse lichamen dichter bij elkaar.”

 

Hoe is het getal dertien opgebouwd?

Maria Magdalena: “Het getal dertien is opgebouwd uit de volgende getallen:

  • Het getal drie: drie is een manifestatie van de Drie-eenheid van God in de Schepping. De Drie-eenheid van de Schepper, de Geschapene en het Proces van Scheppen ligt aan de grondslag van alles wat bestaat. De gehele Schepping is hierop gebouwd. In de existerende Universa werken deze aspecten als éénheid samen, om de scheppingskracht van God te uiten, om alles een bestaan te laten aannemen.
  • Omdat het getal drie als expressie van de Drie-eenheid overal aanwezig is, maakt het jullie bewust van je deelname aan het eenheidsveld van de natuur en van de Schepping. Het spreekt je aan op het bewust ervaren van je Goddelijkheid als mens.

  • Het getal vier: vier staat voor de structuur van de materie. Het biedt stabiliteit en evenwicht aan het leven op de planeet. Dankzij dit getal kunnen spirituele creaties een fysieke vorm aannemen.
  • Vier vertegenwoordigt de verbindende werking van de zwaartekracht die het bestaan van een fysiek lichaam en het leven op Aarde mogelijk maakt. Het getal vier is ook in het element koolstof aanwezig, dat de basis van alle levende organismen vormt.
  • Het getal twaalf: als het getal drie (de Drie-eenheid) zich over het getal vier (het Aardse bestaan) ontfermt, gaan beide getallen samenwerken. Dat resulteert in een bezield leven op Aarde. Alle levende en niet levende vormen op onze planeet zijn een bezielde manifestatie van deze Drie-eenheid en dragen bij aan het activeren van God in de fysieke dimensie. Het getal twaalf staat voor het compleet maken van een bepaalde creatie in de materie. Deze compleetheid maakt dat de creatie eraan toe is om naar een volgende evolutiefase te gaan. Om dat te bereiken heeft ze het getal ‘1’ nodig.
  • Het getal 1: dit getal bevat alles in zich, het vormt het begin en het einde van de Schepping, het staat voor God op Absoluut niveau. God als Absoluut bewustzijn is in alles aanwezig. Het houdt de Schepping in stand en is de essentie van de bezieling in alles wat is.
  • Het getal dertien: dertien combineert alle genoemde getallen. Wanneer het getal twaalf zich aan het getal één overgeeft, representeert dit proces het afronden en oplossen van een cyclus en de overgang naar een nieuwe vorm. De essentie en het ontwikkelde bewustzijn verlaten de oude vorm en gaan verder in een nieuwe manifestatie die een wedergeboorte met zich meebrengt. Zo kan bewustzijn zich eindeloos transformeren en via een volgende stap aan de komende ontwikkeling beginnen. Ook bij de begrippen die genoemd worden in De Maria Magdalena Code, zoals de Liefdeswegen, Hartskwaliteiten, Bewustzijnskrachten, Sleutels en Organen, speelt het cyclische karakter van de Schepping een cruciale rol. Ook hierbij functioneert het getal 13 als de basis en de motor van transformerende en vernieuwende krachten die de ontwikkeling van de mens, collectief en individueel, in spiritueel en Kosmisch perspectief gaande houdt.”        

null

Dertien geeft de essentie van de Christus weer

Maria Magdalena: “Het getal dertien geeft de essentie van de Christus weer en in het bijzonder de Vrouwelijke Christus.

Het representeert de ‘Stroom van conceptie, geboorte, leven, dood en wedergeboorte’ van de Vrouwelijke Christus.

Dertien staat voor de transformerende energie die de stroom van de natuur in beweging houdt.


Na een levenscyclus volgt de dood als overgang. De Vrouwelijke Christus brengt je in contact met de onderliggende

Goddelijke kracht die alle golven in het leven en in de dood met elkaar verbindt. In deze verenigende kracht

bevindt zich de Absolute essentie van God. Na het doorlopen van vele cycli word jij je hier steeds meer van

bewust. Dan draagt de verbinding met de Stroom van conceptie, geboorte, leven, dood en wedergeboorte

bij aan het doen ontwaken van de Christus in jezelf en aan het bewust worden van je Goddelijkheid als mens.


Ik, Maria Magdalena, bood deze liefdeskracht aan mijn geliefde Jezus aan voor zijn wederopstanding na zijn kruisiging.

Op die manier is het getal dertien ook in de Mannelijke Christus als een dragende liefdesenergie aanwezig.

Laat al deze getallen, in het bijzonder zoals die zich aandienen in de boeken van De Maria

Magdalena Code, je inspireren en je helpen herinneren dat je deel uitmaakt

van een groot Goddelijk bewustzijnsveld dat overal aanwezig is,

stroomt en vibreert en altijd bestaat.


Vanuit liefde, Maria Magdalena."

null

Uit het recent gepubliceerde gechannelde boek

De Maria Magdalena Code IV - De 13 liefdeswegen van de mens op Aarde

Meer lezen over dit bijzondere boek? Ga naar de informatieve Verzamelpagina en klik hier!Nu te koop
het nieuwe boek

De Maria Magdalena Code IV

De 13 liefdeswegen van de mens op Aarde

Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief

Meld je aan voor de Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief