Nawoord van Maria Magdalena bij

De Maria Magdalena Code IV

De 13 liefdeswegen van de mens op Aarde

null

Je bent naar de Aarde gekomen om onvoorwaardelijk van jezelf te houden


Maria Magdalena: “Lieve lezer, het lezen en doorgronden van dit boek heeft bij jou verschillende processen in gang gezet.

Het verkennen van de dertien liefdeswegen en de heling die de dertien sleutels op deze liefdeswegen jou aanreikten,

hebben bewust of onbewust meerdere lagen van je bewustzijn geraakt. De ontwikkelingen die hierdoor bij

jou op gang zijn gebracht, dragen bij aan het integreren van verschillende lagen van jouw bewustzijn,

aan het openen van je hart en aan de realisatie van je Goddelijkheid als mens.


Door bezig te zijn geweest met de materie uit dit boek besef je dat je Aardse bestaan permanent gevoed wordt vanuit een onderliggend veld van Absoluut bewustzijn. Je ontdekt en ervaart dat dit Goddelijk eenheidsveld innig samenwerkt

met jouw Manifest bewustzijn dat aanwezig is in je Persoonlijkheid en in je relaties en creaties. 


Door contact met de dertien liefdeswegen te hebben gemaakt, vinden bij jou innerlijke bewegingen plaats die jou verder

brengen op je weg naar eenheidsbewustzijn en onvoorwaardelijke liefde. De dertien sleutels tot de liefdeswegen

maken het mogelijk dat je krachtiger je hart opent en je aan de Aarde overgeeft.


Hoewel alle dertien liefdeswegen in jou aanwezig zijn, is er één leidend in je huidige leven. Deze weg staat voor het meest essentiële vraagstuk waarvoor je op Aarde geïncarneerd bent. Je verbinding met deze weg is via De Maria Magdalena

Code® IV sterker geactiveerd. Je Ziel en je Hogere Zelf helpen jou, via dit boek, om je bewust

te worden van de centrale vraagstukken in je huidige incarnatie.


Beïnvloedt door de inzichten opgedaan in dit boek spelen je cellen en organen ook in jouw gehele verwerkingsproces een rol.

Geef jezelf de ruimte om de verschillende facetten van dit proces te doorvoelen. En laat je Goddelijk bewustzijn

in jou naar voren treden en je begeleiden naar je spirituele en Aardse realisatie.


Je bent naar de Aarde gekomen om onvoorwaardelijk van jezelf te houden. Alle processen die door het doorlopen

van je liefdesweg in beweging komen, dienen jou bij het ontwaken van de Christus in jou en in

het besef dat je een Goddelijk mens bent.


Ik, als vertegenwoordigster van de Vrouwelijke Christus, ben voor jullie beschikbaar als een instrument voor

onvoorwaardelijke liefde en eenheid in je leven. Jezus, als belichaming van de Mannelijke Christus, is voor jullie

aanwezig om je te helpen Aarden en vanuit je hart in de wereld te scheppen. Moeder Aarde laat jou de liefdeskracht

van de natuur herkennen en doorvoelen als een onlosmakelijk deelnemer van het Goddelijke eenheidsveld.


Geniet ervan en laat jezelf dragen door de liefde van de natuur, van de spirituele dimensie, van je omgeving en van jezelf.

Als een Goddelijke incarnatie van onvoorwaardelijke liefde heb je recht om je plek op Aarde in te nemen. Laat de kracht

van je hart jou leiden naar het activeren van de Christus en het bewust ervaren va je Goddelijkheid als mens.

Moge Code IV je hierbij steunen en inspireren!


Hier zegen ik jullie voor!

In liefde,

Maria Magdalena.”

null

Voor meer informatie over De Maria Magdalena Code IV ga je naar de Verzamelpagina. 

Daarvoor klik je hier!

Nu verkrijgbaar!

De Maria Magdalena Code IV

De 13 liefdeswegen van de mens op Aarde