Voorwoord van Maria Magdalena

in haar Code IV - De 13 liefdeswegen van de mens op Aarde


null

Voorwoord van Maria Magdalena

Een diepgaande heling voor je zelfveroordeling


Maria Magdalena: “Lieve mensen, voor jullie ligt het vierde deel van ‘De Maria Magdalena Code®’. In dit boek maak je

contact met een integratie van alle kennis en inzichten die in De Maria Magdalena Code® I, II en III al eerder

aangeboden worden. De Maria Magdalena Code® is een instrument om jezelf als Goddelijke mens beter te

leren kennen, jouw oermissie van het herontdekken van God in de fysieke dimensie in kaart te brengen,

het verkennen en activeren van de Christus in jezelf, het omarmen van en je overgeven aan de Aarde

als je levensbestemming en het bewust worden van je Goddelijkheid als mens. 


In de eerder verschenen delen van deze serie word je bij de hand genomen op een reis vanuit je bestaan als

bewustzijnselement van de Goddelijke Bron in de spirituele dimensie tot aan het scheppen en aannemen

van een menselijke vorm. Je leert vanuit een breder perspectief naar je menszijn te kijken en

naar de spirituele reis die deze Aardse hoedanigheid van jou met zich meebrengt. 


In De Maria Magdalena Code® II kom je in aanraking met de dertien hartskwaliteiten die jou door de initiatie van het openen

van je hart heen leiden. In De Maria Magdalena Code® III word je uitgenodigd om, met behulp van de dertien

bewustzijnskrachten, de waarde van de Aarde als je inwijdingsweg te herkennen en te omarmen. 

In De Maria Magdalena Code® IV ga je een proces van verdere verdieping in. De diverse

kenniselementen over het Zijnvan mens, die je ontdekt hebt in de eerste drie delen

van mijn Code, worden in deel IV geïntegreerd en jou

als instrument van heling aangeboden. 


De dertien liefdeswegen van de Christusactivatie en van de bewustzijnsontwaking van de mens worden uitgebreid beschreven.

Ze bieden een dieper inzicht over de queeste van ieder mens op de inwijdingsweg van het leven op Aarde.

Verder maak je kennis met de dertien ‘sleutels’ voor deze liefdeswegen. Deze sleutels geven jou de

belangrijkste helende vaardigheden die je nodig hebt om je je aan de Aarde over te geven

en je spirituele reis op deze planeet te vervolmaken. 


Geniet van de ontdekkingsreis en de heling die De Maria Magdalena Code® IV jou aanreikt! Dit boek neemt je bij de hand

om je spirituele anatomie aan jou te onthullen en de ontvangrijke processen te volbrengen die het omarmen van je

Zijn van mens in de Aardse dimensie met zich meebrengen. Het begeleidt jou in de confrontatie die de

polariteit van goed en kwaad jou aanbiedt om je weg naar eenheidsbewustzijn terug te vinden. 


Je maakt kennis met de dertien liefdeswegen. Je kunt daarbij je eigen liefdesweg in dit leven - en de sleutel die daarbij hoort - uitzoeken, herkennen en onderzoeken. Dit alles biedt jou een diepgaande heling voor je zelfveroordeling.

Laat je meenemen op de bijzondere reis die het leven als mens op Aarde jou te bieden heeft.

Moge De Maria Magdalena Code® IV jou hierbij inspireren en dragen!


Vanuit liefde en eenheid,

Maria Magdalena.” 

null


Wil je meer weten over dit boek?

Ga dan naar de Verzamelpagina met veel meer informatie. Klik hier!

Verkoopinformatie zie hieronder!


Nu te koop!

De Maria Magdalena Code IV

De 13 liefdeswegen van de mens op Aarde