Bewustwording van de mens

over de relatie en omgang met geld Eerste deel van een openbaring van Maria Magdalena, Jezus en Maria

null

Hyperinflatie, hoge energieprijzen, twijfels over pensioenen op de lange termijn, stijgende overheidsschulden.

Geld lijkt meer dan ooit ons leven te dicteren. Hoe gaan jij er mee om? Hoe kijken de spirituele meesters naar geld?

Maria Magdalena, Jezus en Maria over het je bewustworden van je relatie met geld. Geld verdiend vanuit het hart voelt

lichter aan. Net zoals water is ook geld een drager van informatie. Jezus over de spirituele dimensie van geld.

Het menselijk bewustzijn speelt een rol in de manier waarop men met geld omgaat. (Deel 1)


null

Maria Magdalena, Jezus en Maria:  “Lieve mensen op Aarde. We gaan ons bezighouden met een onderwerp waar jullie een groot deel van je leven jullie aandacht op richten. Naast seksualiteit is geld een belangrijk aandachtspunt in het menselijke leven. Geld, zoals de stroom van het leven, is een energievorm die je niet volledig kunt vastpakken, het komt en het gaat. Je kunt het idee hebben dat je alles onder controle hebt, maar er kunnen zich altijd onverwachte ontwikkelingen voordoen in de vorm van onvoorziene uitgaven of inkomsten, of van waardevermindering of waardevermeerdering van je eigendommen.


Geld is, zoals water, een energievorm die veelal stroomt. Net zoals water is ook geld een drager van informatie. Allerlei individuele en collectieve menselijke bewustzijnsprocessen weerspiegelen zich in de stroom van geld. Geld kan ook vergeleken worden

met het bloed in een menselijk lichaam dat qua functie enerzijds een drager is van voeding, te vergelijken met inkomsten

, en anderzijds met afvalstoffen, te vergelijken met uitgaven. Voor een mens is het belangrijk om een goede balans te

houden in de samenstelling van het bloed. Daarmee blijft het ‘interne menselijke milieu’ in evenwicht en

bevordert het een gezonde voortzetting van het leven. Het geld staat voor het in balans houden

van het ‘externe milieu’; een evenwichtige relatie met de buitenwereld is dan ook

cruciaal  voor een goede verhouding met het materiële leven.


De stroom van geld in een mensenleven weerspiegelt ook het bewustzijn van deze persoon en de relatie die deze persoon met

de materiële wereld heeft. Het laat ook de verbinding zien die deze persoon met zijn of haar eigen incarnatie heeft en de

mate waarin hij of zij de ‘spelregels’ van het leven op Aarde beaamt en accepteert. Met de spelregels bedoelen wij in

ruime zin alle menselijke gedragscodes, maatschappelijke normen en waarden, sociaal-economische

verhoudingen, maar ook de basisbehoeften van een individu en een gezin; in feite doelen wij op

alles wat voor een ziel van belang is om op Aarde geïncarneerd te zijn.”


Je manier van omgaan met geld weerspiegelt je balans tussen Hemel en Aarde

    Maria Magdalena, Jezus en Maria:    "Het is confronterend voor jullie om te zien hoe de stroom van geld in je eigen leven je eigen bewustzijn reflecteert. De manier waarop je met geld omgaat laat zien hoe je in het leven staat en hoe je een balans vindt

tussen ‘Hemel en Aarde’, tussen de spirituele en de materiële dimensie. Het creëren van een evenwicht in je financiële

situatie is in wezen een ambachtelijk proces van het vormgeven aan een manifestatie van je Goddelijkheid op Aarde.


null

Wat zijn de verschillende krachten in jezelf en buiten jezelf die een rol spelen bij het vormgeven van je financiële situatie? De manier waarop je geld verdient en uitgeeft is een reflectie van hoe je geeft en ontvangt. Je verdient geld door bijvoorbeeld

een prestatie te leveren voor je werkgever, voor de maatschappij of voor anderen als gevolg waarvan je geld als tegenprestatie terugontvangt. Het geld dat je zo ontvangt is in beginsel bedoeld als een neutrale energie die je veel verschillende mogelijkheden biedt om er weer iets mee te doen. Toch is deze energie niet zo neutraal als ze er in eerste instantie uitziet. Alle menselijke processen, uitwisselingen, emoties en overige bewustzijnsinteracties zijn als het ware in het verdiende geld opgesloten.

Het verdiende geld heeft namelijk een energie die correspondeert met de manier waarop je het verdiend hebt.


Wat heeft het verdienen van dit geld je ‘gekost’? Wat heb je van jezelf moeten geven om het geld te krijgen? Ben je trouw aan

jezelf gebleven? Heb je compromissen moeten sluiten die al of niet goed voor je hebben gevoeld? Is het geld met plezier

verdiend? Of met ‘bloed, zweet en tranen’? Heb je bij het verdienen van het geld je hart gevolgd? Heeft deze geld

generende activiteit je ook geestelijk ‘van harte’ gevoed? Enerzijds reflecteren alle antwoorden op deze vragen zich in de

lading van je verdiende geld. Anderzijds heeft de lading van het verdiende geld invloed op de manier waarop je het geld uitgeeft.”


Van harte verdiend geld voelt lichter aan

Maria Magdalena, Jezus en Maria:  “Geld, dat verdiend is door middel van activiteiten die niet in overeenstemming zijn met je hart, heeft de neiging om ook uitgegeven te worden op een manier die niet structureel voedend is voor je hartskwaliteit. Geld

dat je verdient met activiteiten die je vanuit je hart verricht, heeft de neiging om uitgegeven te worden aan zaken die je

hart dienen. Je kunt de balans tussen inkomsten en uitgaven beïnvloeden door beide af te stemmen op de wensen

van je hart. Het geld dat in overstemming met het hart verdiend wordt, voelt lichter aan en hoeft niet zo snel

uitgegeven te worden, omdat er al een vervulling is ontstaan tijdens het verdienen van het geld.


null

Als geld wordt verdiend onder invloed van spanningen en door middel van activiteiten die een bepaalde disharmonie met zich meebrengen, en dus niet overeenstemmen met je hartsenergie, zal een deel van dit geld of alle geld uitgegeven worden om

deze disbalans te compenseren; bijvoorbeeld je hebt zo hard gewerkt dat je over je grenzen heen bent gegaan en jezelf niet

hebt gerespecteerd, zowel fysiek, emotioneel, psychisch als spiritueel. Dan heb je de neiging om op korte of langere termijn het geld uit te geven om deze disbalans te helen door het kopen van een object of een dienst. Je kunt op deze manier jezelf jaren bezighouden zonder duidelijkheid te hebben over het niet-vervuld zijn als gevolg van het verdienen en uitgeven van geld.


De meest evenwichtige manier om met geld bezig te zijn, is om het te verdienen met een activiteit die in overeenstemming is met

je hartenwens en met je missie op Aarde. Deze activiteit op zichzelf zal je vervullen waardoor je het geld dat je wilt spenderen uitgeeft vanuit vrijheid en verbonden met je essentie. Deze weg naar een balans in je geldelijke situatie heeft te maken met

het geven en ontvangen van geld vanuit een innerlijke houding en een bewustzijnstoestand van waaruit je je verbonden

weet met je innerlijke onuitputtelijke bron. Elke keer dat je geld uitgeeft op een wijze die niet correspondeert

met je Innerlijke bron, zul je neigen naar een disbalans en een bepaalde mate van onvervuld zijn.


Het proces dat leidt tot het verdienen en uitgeven van geld vanuit je hart is een weg waarbij veel aspecten van je eigen ontwikkeling op Aarde betrokken zijn. Het is in wezen een inwijdingsweg voor het realiseren van je eigen meesterschap op Aarde.


null

Vanuit liefde,

Maria Magdalena, Jezus en Maria.”

null

- Biddend Creëren -

Gebedenbundel voor het activeren van de Goddelijkheid van de mens

108 gebeden voor de creatie van een Nieuwe Wereld €14,95

Het Maria Magdalena en Jezus

Nieuwe Wereld Programma

Sinds 2000 zijn Gabriela en Reint Gaastra-Levin bezig met het ontvangen van boodschappen van Maria Magdalena

en Jezus over de leer van 'de Goddelijkheid van de mens’ en ‘De Maria Magdalena Code’. In die periode publiceerden

zij vijftien gechannelde boeken, gaven vele cursussen, workshops, vieringen, helingen en consulten.


Anno 2022 is het tijd om hun spirituele werk een belangrijke wending te geven met 

het Maria Magdalena en Jezus Nieuwe Wereld Programma, een transformerend cursusprogramma waarin jij jezelf

kunt verkennen, helen en ontwikkelen om de Goddelijke mens te zijn die jij bent. 

NU VERKRIJGBAAR!

MARIA MAGDALENA CODE IV

DE 13 LIEFDESWEGEN VAN DE MENS OP AARDE

Online-Helingbijeenkomsten met Maria Magdalena en Jezus

De samenwerking van Gabriela en Reint met Maria Magdalena en Jezus heeft er een dimensie bijgekregen.

Door het ziekteproces van Reint stapten Maria Magdalena en Jezus nadrukkelijker in hun rol van energetisch heler. 

 Daarbij kregen zij hulp van diverse helende krachten vanuit de spirituele dimensie, zoals spirituele

genezers en de Aartsengelen. Zij wenden hun hoogwaaridige vermogens vanuit een liefdevolle houding

aan op individueel, maar ook op collectief niveau. Maria Magdalena en Jezus hebben Gabriela en Reint

gevraagd om online-helingbijeenkomsten te organiseren en zij hebben daarin toegestemd.

Er moet volgens de spirituele meesters veel geheeld worden op Aarde!

Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief

Meld je aan voor de Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief