Het Maria Magdalena en Jezus

Nieuwe Wereld Programma

Essenties van hun leer over de Goddelijkheid van de mens

 en De Maria Magdalena Code in cursusvorm

null

Sinds het jaar 2000 zijn Gabriela en Reint Gaastra-Levin bezig met het ontvangen van boodschappen van Maria Magdalena

en Jezus over de leer van 'de Goddelijkheid van de mens’ en ‘De Maria Magdalena Code’. In die periode publiceerden

zij vijftien gechannelde boeken, gaven vele cursussen, workshops, vieringen, helingen en consulten

en namen honderden deelnemers mee naar spirituele locaties in diverse landen.


Nu is het tijd om hun spirituele werk een belangrijke wending te geven om hun missie op Aarde te vervullen: 

Het Maria Magdalena en Jezus Nieuwe Wereld Programma.

Een Nieuwe Wereld krijgt vorm door bewustzijnsontwikkeling van de mens en de mensheid op Aarde.


Dit cursusprogramma omvat twee leergangen, aangeboden in online-leermodules, die na elkaar beschikbaar komen:

1. De leergang 'De Goddelijkheid van de mens' - die najaar 2022 van start ging en voorjaar 2023 werd vervolgd

2. De leergang 'De Maria Magdalena Code' - die najaar 2023 van start ging en voorjaar 2024 werd vervolgd.


- Beide leergangen komen stap voor stap ook in andere talen beschikbaar. 

- Ook volgt er een Nederlandstalige Trainersopleiding om het Nieuwe Wereld Programma verder uit te dragen. 


null


Wat brengt het Wereldprogramma:

Samen met je medecursisten en Gabriela & Reint en onder begeleiding van de spirituele meesters volg je gedurende

de diverse Modules/cursusdagen van het cursusprogramma een liefdevol en inzichtvol traject waarin jij jezelf kunt

verkennen, helen en ontwikkelen om de Goddelijke mens te zijn die jij bent. Wat brengt het programma jou? 


  • Inzichten over hoe jij je Goddelijkheid kunt activeren, doorleven en in de wereld kunt zetten
  • Vanuit eenheidsbewustzijn naar jezelf en naar de wereld leren kijken
  • Het doorvoelen en creëren van onvoorwaardelijke liefde voor jezelf, je medemens en de wereld
  • Het doorgronden en bewuster toepassen van je scheppend vermogen
  • Het omarmen van de Aarde als jouw inwijdingsweg als mens
  • Het krijgen van diepere inzichten over je menszijn, je relatie met God en de Schepping
  • Het je bewuster zijn hoe je emotioneel, psychisch, energetisch en fysiek functioneert
  • Het opbouwen, verdiepen en omarmen van je persoonlijke relatie met Maria Magdalena en Jezus 
  • Het je bewuster worden van de Christus in jezelf en van het Christusbewustzijn.
  • Het ervaren van een diepe verbinding met je eigen Goddelijkheid


Helingen en het Nieuwe Wereld Programma

Een belangrijke meerwaarde:  Aan de hand van de thema's van de verschillende cursusdagen geven

Maria Magdalena en Jezus en hun netwerk van spirituele genezers ook helingen aan de cursisten.


null


Maria Magdalena en Jezus Nieuwe Wereld Programma

Opbouw van de leergang De Goddelijkheid van de mens in vier delen (A, B, C, D)


Inleidende Leergang A  Essentiesvan de Goddelijkheid van de mens (1)  Najaar 2022 


Let op! Leergang A is al gegeven, maar het materiaal van de drie Modules kun je alsnog tegen gereduceerd tarief aanschaffen.

Informatie hierover kun je inwinnen bij Reint via reint@mariamagdalenaenjezus.nl of bel Reint op 06-53646410. 


Eerste module:   Mensbeeld 1. Het Zijn van mens en het waarom daarvan. De relatie met Hemel en Aarde. Goddelijke Bronnen

in Hemel en Aarde. De oermissie van de mens. De vier essentiële pilaren van de Goddelijkheid van de mens.

De rol van Maria Magdalena en Jezus in het proces van mens en mensheid.


Tweede module:   Mensbeeld 2. De spiritueel-energetische anatomie van de mens. Bewustzijnscentra en bewustzijnslichamen.

De vier lichamen van de mens. De Goddelijke Bronnen in hoofd, hart en buik.

Het belang van zelfkennis over de eigen spirituele anatomie.


Derde module:  Het hart. Het waarom van het openen van het hart. Wat biedt een gesloten hart jou?

Het hart en het activeren van je Goddelijkheid. De vele effecten van een hartopening.

Welke rol speelt liefde daarbij? Wat is liefde? Wat is onvoorwaardelijke liefde?


null

Leergang B  Essentiesvan de Goddelijkheid van de mens (2)  Voorjaar 2023


Let op! Leergang B is al gegeven, maar het materiaal van de vijf Modules kun je alsnog tegen gereduceerd tarief aanschaffen.

Informatie hierover kun je inwinnen bij Reint via reint@mariamagdalenaenjezus.nl of bel Reint op 06-53646410. 


Vierde module:   Hogere en Persoonlijke Zelf. De relatie met je Hogere Zelf en andere hogere bewustzijnslichamen.

De bijzondere wisselwerking tussen Hogere Zelf, Ziel en Persoonlijkheid.

De rol van het ego.


Vijfde module:   Goed en kwaad. De relatie van de Goddelijke mens met goed en kwaad op Aarde. Wat is goed

en wat is kwaad? Uitleg van het begrip Christus, Christusenergie en Christusbewustzijn.

Introductie tot de kruisiging van Jezus in termen van goed en kwaad


Zesde module:  Drie-eenheid. Het zijn van Schepper als evolutiestap na slachtoffer- en daderschap op Aarde.

Posities van Schepper, Geschapene en Proces van Scheppen door het leven heen.

De Schepperpositie als Ziel. Het zijn van Geschapene als kind. Het zijn van Schepper als volwassene.

De acht stappen van het scheppingsproces.


Zevende module:   Verantwoordelijkheid nemen. Waarom heb je voor dit leven gekozen? Wat was jouw doel?

Hoe heb je het vormgegeven? Het belang van het nemen van verantwoordelijkheid voor

je verwekking, geboorte, leven en dood. Vrede sluiten met het leven op Aarde.


Achtste module:  Je Zieleweg. Je Zieleweg door de Kosmos en op Aarde. Het netwerk van vorige levens.

Interactie met je persoonlijkheden uit andere levens.

De processen uit vorige levens alsnog tot eenheid brengen. 


Vervolg van de inhoud van het Maria Magdalena en Jezus Nieuwe Wereld Programma

Let op! Om de leergangen C (De Maria Magdalena Code) en D

en de overige cursusinformatie te lezen

en je voor Leergang C en/of D in te schrijven, klik je hier!


null