Maria Magdalena en Jezus gezegend 

door Gautama Boeddha

Deel van openbaring uit het gechannelde boek over hun heilige reizen


Tijdens hun reis langs de Ganges worden Maria Magdalena en Jezus

diverse malen ingewijd

''Het zaad dat jullie gaan planten zal de gehele mensheid omarmen."


null

Maria Magdalena en Jezus: “Tegenover ons op de kleine bank zit een imposante man met een krachtige energie. 

Een veld van licht schijnt door en om hem heen. Zijn kleding is donkerblauw van kleur met een gouden

band die zijn borst kruist vanaf zijn rechterschouder tot aan zijn linker heup. Het geeft ons de

indruk dat hij gekleed is voor een belangrijk ritueel. Hij zit in een lotuspositie en kijkt

rustig en neutraal naar ons. Zijn uitstraling is warm en onthecht tegelijk.

Als we hem in de ogen kijken, voelen we een hartsverbinding,

een soort verbroedering.


Wij zijn ‘nu’ een paar honderd jaar terug in de tijd. De energie van de plek is nu nog meer in de natuur geaard. 

Het geheel voelt ook rustiger aan. Hij stelt zich als Gautama Boeddha voor. Een rilling gaat door ons heen. 

Wij hebben hem en een vrouwelijke Boeddha in energetische vorm in Taxila mogen ontmoeten. 

Hier is hij veel meer als mens aanwezig. Samen met hem zijn er vijf Boeddhistische

monniken in hun spirituele gedaante om ons heen.

Ook zij stralen een warm goudenlicht uit. 


Gautama spreekt ons toe:

“Lieve Maria Magdalena en Jezus, welkom in ons land en in ons spiritueel huis. Wij zijn vereerd om jullie te mogen ontvangen. Onze missies zijn met elkaar verbonden. Wij lopen de weg van het midden tussen goed en kwaad, tussen tekorten en vervulling. 

Dat heeft ons naar eenheidsbewustzijn gebracht. Jullie taak is om dit verder naar de onvoorwaardelijke liefde 

van het Christusbewustzijn te brengen. Wij vinden verlichting door ons van beide polen terug te trekken

en over de middenweg te lopen. Jullie bewandelen het pad om allebei de polen te omarmen. 

De eenheid met elkaar te vinden als man en vrouw is de belichaming van deze keuze.


Wij zijn hier voor jullie aanwezig om jullie op je missie te zegenen en jullie voor het scheppen van en leidinggeven aan een eigen gemeenschap in te wijden. Naar aanleiding van deze reizen en van jullie eigen verbinding met God gaan jullie een eigen 

spirituele leer en traditie ontwikkelen en in de wereld neerzetten. Om dit tot voltooiing te brengen hebben jullie 

mensen  om je heen nodig die deze leer en deze traditie verder gaan dragen en de wereld in leiden. En om ze 

verder te brengen wanneer het jullie tijd is om de Aardse dimensie te verlaten. Een groep leerlingen 

biedt ook de mogelijkheid om andere gedaanten aan jullie leer te geven. Het begeleiden van 

een groep volgelingen zal jullie ook tot leiderschap aanzetten en uitnodigen om de

essentie van je leer duidelijk voor anderen te maken en het in de praktijk te

brengen. Het zal de interactie tussen  jullie ook op een hoger niveau

tillen, omdat jullie al deze processen in jezelf moeten verwerken.


Ik ben met mijn eerste vijf discipelen voor jullie gekomen om jullie hiervoor te zegenen. Als versterking van deze inwijding 

hebben we de sangha uitgenodigd, onze gemeenschap die de leer van de middenweg omarmt. Hun spirituele

 aanwezigheid staat voor de verspreiding die jullie leer door de eeuwen heen gaat doormaken. Het zaad dat 

jullie gaan planten zal de gehele mensheid omarmen. Als broeders en zusters in de eenheid en liefde

 van het hart zegenen we jullie voor jullie Aardse missie. Mogen jullie in eenheid met

de Goddelijke Bron, met elkaar en met je eigen hart de weg vinden om de 

liefdesboodschap  waar jullie voor staan in de wereld te zetten!”


Maria Magdalena en Jezus:  "Na dit te hebben uitgesproken, daalt er een gouden licht over ons heen dat door onze lichamen en tot op alle niveaus van ons bewustzijn doordringt. Voor onze ogen passeren meerdere snelle beelden van mensen om ons heen, grotten  en meren, kinderen, Romeinse soldaten en leiders, Joodse priesters, rituelen, open en gesloten ruimtes, 

samen en alleen zijn en veel, veel meer. Met een rustig en liefdevol gevoel in ons hart laten we het 

over ons heen komen. Het voelt als het zonder woorden afleggen van een eed. 

In volledige overgave lossen we vervolgens op in een veld van 

gouden liefde als druppels in een oceaan.”Wandel jij ook met ons mee

naar Santiago de Compostella?

Van 18 t/m 25 oktober 2022

 

Het unieke boek over de gezamenlijke reizen van Maria Magdalena en Jezus naar de spirituele hot spots van hun tijd. 

Ter inspiratie voor onze eigen vormingsprocessen worden we door Maria Magdalena en Jezus uitgenodigd om met hen mee te reizen tijdens hun laatste leven op Aarde. Wij krijgen de gelegenheid om hun betekenisvolle reizen mee te maken en hun talrijke inwijdingen en openingen te ervaren. 


We leren niet alleen van hun leerproces, maar nemen ook kennis van de eeuwenoude Egyptische, Zoroastrische, Hindoestaanse, Boedhistische en Keltische wijsheden. Wijsheden die de meesters tot zich hebben genomen en die hebben bijgedragen aan de vorming van hun eigen leer over de Goddelijkheid van de mens. 

 • Online-Helingbijeenkomsten met Maria Magdalena en Jezus

  De samenwerking van Gabriela en Reint met Maria Magdalena en Jezus heeft er een dimensie bijgekregen.

  Door het ziekteproces van Reint stapten Maria Magdalena en Jezus nadrukkelijker in hun rol van energetisch heler. 

   Daarbij kregen zij hulp van diverse helende krachten vanuit de spirituele dimensie, zoals spirituele

  genezers en de Aartsengelen. Zij wenden hun hoogwaaridige vermogens vanuit een liefdevolle houding

  aan op individueel, maar ook op collectief niveau. Maria Magdalena en Jezus hebben Gabriela en Reint

  gevraagd om online-helingbijeenkomsten te organiseren en zij hebben daarin toegestemd.

  Er moet volgens de spirituele meesters veel geheeld worden op Aarde!

  Nu verkrijgbaar! 
  -De Maria Magdalena Code IV- 

  De 13 liefdeswegen

  van de mens op Aarde

  25 hoogwaardige openbaringen

  voor slechts € 12,95 (2e druk)

  Een Goddelijke klassieker!

  In 'De Goddelijkheid van de mens Deel II – Openbaringen van Maria Magdalena, Jezus en Maria’ presenteren en verdiepen de auteurs

  Gabriela en Reint Gaastra-Levin de leer van de spirituele meesters

  over de Goddelijkheid van de mens .


  ISBN 978-90-826397-3-5
  Uitgeverij Follow Your Heart

  240 pagina’s - 25 openbaringen

  -8 gebeden - 35 oefeningen en geleide meditaties


  Nu te koop via  onder meer de eigen inspiratiewinkel van Gabriela en Reint voor slechts €12,95! Zowel in België als in Nederland!
 • Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief

  Meld je aan voor de Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief