De effecten op de mens van het lopen 

van de Camino naar Santiago de Compostella 

Openbaring van Maria Magdalena en Jezus

null

In oktober 2022 liepen Gabriela en Reint met een groep  betrokken deelnemers een deel van de Camino Frances naar Santiago.

Voor het ochtendprogramma, voorafgaand aan ontbijt en de start van de volgende etappe, ontving de groep van Maria

Magdalena en Jezus, maar ook van Jakobus, San Tiago dus, zegeningen, helingen en openbaringen, zoals deze.


null

Maria Magdalena en Jezus:  “Lieve mensen, welkom op de pelgrimage naar Santiago de Compostella. Jullie bewandelen een eeuwenoud pad. Wij hebben dit pad ook gelopen jaren na de wederopstanding van Jezus. Toen reisde Maria Magdalena

vanuit Britain samen met Jezus in zijn lichtlichaam. We hadden de intentie om door middel van onze eigen pelgrimage

de taak van Jakobus te versterken en een poort te openen voor alle mensen die zich daartoe aangetrokken zouden

voelen. Dit hebben we vanuit alle windrichtingen gedaan. Op die manier werd en wordt de energie van Santiago

over de hele Aarde verspreid. Deze heilige plek roept vanuit het eenheidsveld mensen op om hier naartoe

te komen en op pelgrimage te gaan. Deze pelgrimage is anders dan een gewone reis. De tocht opent de

verbinding met je Zielepad en met je Goddelijke Bronnen op het Absolute niveau van God en in de Aarde.

Het activeert de beleving van je incarnatievraag, de vraag die je incarnatiethema vormgeeft.

Deze vraag markeert en geeft vorm aan de liefdesweg van jouw leven, vanaf je verwekking tot aan je overlijden.”


null

Een eigen spiritueel pad

Maria Magdalena en Jezus:  “Door het lopen van de Camino open jij je hart om naar je leven als geheel te kijken. Je krijgt een gevoelsmatig overzicht van waar je nu in je leven staat en welke plaats dit moment inneemt in je gehele leven. Dit brengt

jou tot het inzicht dat je op Aarde een eigen spiritueel pad bewandelt met een achterliggende persoonlijke zoektocht.

De zelfreflectie die het lopen van de Camino veroorzaakt dient jou bij het integreren van je spirituele en je Aardse

bestaan.  Aardse zaken komen in een breder perspectief te staan en spirituele zaken worden beter geaard. Dit

draagt bij aan een meer bewuste en intense uitwisseling tussen je Persoonlijkheid en je Goddelijke Bron

op het Absolute niveau van God en in de Aarde. Je gaat dualistische aspecten van jezelf en van je

leven relativeren. Dit versterkt het ontwaken van het Christusbewustzijn in je hart. Je bent beter

in staat om de eenheid tussen goed en kwaad in jezelf terug te vinden en je hart naar jezelf

en naar de wereld te openen.Toen wij deze weg bewandelden, hebben wij de Christuspoort

opengehouden en deze in de natuur en in Moeder Aarde verankerd. We hebben op die manier

energetische openingen achtergelaten voor jullie en voor alle pelgrims die de Camino zouden gaan lopen.


null

Als jullie de paden van de Camino volgen, zal de natuur tot je spreken in de taal van het hart. De natuur zal jou erop

attenderen om gebruik te maken van onze energetische openingen voor je eigen proces. Dit gebeurt veelal op een subtiele en haast onbewuste wijze. Je persoonlijke lichamen (emotioneel, psychisch, energetisch en fysiek) en je zielelichamen verbinden

zich met deze poorten. Dit bevordert de integratie van je hogere bewustzijnslichamen met je Persoonlijkheid en het

ontwaken van je verbinding met de natuur. Via deze openingen nodigen we jullie, door de eeuwen heen, uit om

je deelname aan de Stroom van conceptie, geboorte, leven, dood en wedergeboorte in je bewustzijn te

herstellen. Dit brengt je Ziel dieper in je Persoonlijkheid en in het bijzonder in je persoonlijke lichamen.”


null

Wat gebeurt er met jouw lichaam?

Maria Magdalena en Jezus:  “Wanneer jij de intentie formuleert om el Camino te gaan lopen, vind er al een activatie in je plaats.

De natuurlijke verbinding met deze regio, je eigen verbinding in vorige levens met mogelijke eerdere pelgrimages en

de relatie met de elementen die in Galicië manifest zijn, ontwaken in jou. Bij het lopen van el Camino vindt er een

verjonging van je lichaam plaats. Je cellen, moleculen, atomen en organen stemmen zich af op het

eenheidsveld en je Zieleweg. Het Absolute niveau van God in de diepten van de atomen van je

fysieke lichaam stelt zich beschikbaar om je processen en transformaties te ondersteunen.


null

Tijdens het wandelen stelt je lichaam zich in op het hartritme van de Aarde en op haar natuurlijke trilling. Je cellen en organen worden door het lopen gewiegd en in cadans gebracht. In combinatie met jouw intentie, de beschikbaarheid van de natuur voor een ontmoeting met jou en de liefdevolle energie die de spirituele Meesters en in het bijzonder de apostel Jakobus, Santiago, in deze regio neerleggen, is het herstel van dualiteit naar eenheid in je lichaam en in je Persoonlijkheid en de verbinding met je Goddelijke Bronnen optimaal. Door deze afstemming behoort een activatie van je Goddelijkheid tot de mogelijkheden.”


null

De drie-eenheid en je Innerlijk Kind

Maria Magdalena en Jezus:  “Het wandelen naar Santiago de Compostella heeft een dan ook helend karakter. De Drie-eenheid

van de Schepper, de Geschapene en het Proces van Scheppen wordt geactiveerd. Bij elke stap die je zet, komt de Schepper

in jou in beweging. De Schepper in jou is aanwezig in elke impuls die je aanzet om een nieuwe stap te maken. De Geschapene

komt tot stand in wie je wordt wanneer jij de stap al hebt gezet. En het Proces van Scheppen is de beweging die je daar

naartoe brengt. Door op deze wijze de essentie van je leven te verlevendigen, wordt het in vele andere aspecten

wakker in je bewustzijn. Het richt zich op datgene in jou waar je deze bewustwording het meest nodig hebt.

Deze heb je bijvoorbeeld duidelijk gemaakt voor jezelf bij het formuleren van je intenties voor de Camino.


Echter, er kunnen ook onderliggende thema’s zijn die je minder goed in de gaten had en die nu ook ineens om je aandacht vragen. Agendapunten van de volwassene in jou kunnen dan ook ingewisseld worden voor de behoeften van je Innerlijk Kind. Nu

dat je los van het ritme van je dagelijks leven komt en bent, ontstaat er meer ruimte voor het kind in jou om zich te

manifesteren. De relatie tussen de volwassene en het Innerlijk Kind kan op een speelse manier worden geheeld.


null

Door het herstel van je verbinding met de Stroom van conceptie, geboorte, leven, dood en wedergeboorte en van je relatie

met de natuur, kan het kind in jou zich weer onbevangen en vrij voelen. Zo wandelend laat je conditioneringen  en belemmeringen los die je niet meer dienen en schep je een nieuwe ruimte om van je leven en van jezelf te houden en ervan te genieten.


Wij hebben in onze Aardse tijd veel van deze regio en van de verdieping die in contact met Moeder Aarde plaatsvindt, genoten.

De sporen van licht, liefde en eenheid die wij voor jullie hebben achtergelaten, zijn nog steeds aanwezig als een roep

voor het ontwaken van jouw eeuwigheid en het omarmen van je Goddelijkheid, in liefde met jezelf en met de Aarde.

Laat jezelf omarmen en koesteren door deze heilige weg.


null

We zegenen jullie voor het lopen van je Camino en de Camino van jouw leven!

In liefde en eenheid,

Maria Magdalena en Jezus.”


null


Online-Helingbijeenkomsten met Maria Magdalena en Jezus

De samenwerking van Gabriela en Reint met Maria Magdalena en Jezus heeft er een dimensie bijgekregen.

Door het ziekteproces van Reint stapten Maria Magdalena en Jezus nadrukkelijker in hun rol van energetisch heler. 

 Daarbij kregen zij hulp van diverse helende krachten vanuit de spirituele dimensie, zoals spirituele

genezers en de Aartsengelen. Zij wenden hun hoogwaaridige vermogens vanuit een liefdevolle houding

aan op individueel, maar ook op collectief niveau. Maria Magdalena en Jezus hebben Gabriela en Reint

gevraagd om online-helingbijeenkomsten te organiseren en zij hebben daarin toegestemd.

Er moet volgens de spirituele meesters veel geheeld worden op Aarde!

Nieuw! Het Maria Magdalena en Jezus

Nieuwe Wereld Programmaa

Sinds 2000 zijn Gabriela en Reint Gaastra-Levin bezig met het ontvangen van boodschappen van Maria Magdalena

en Jezus over de leer van 'de Goddelijkheid van de mens’ en ‘De Maria Magdalena Code’. In die periode publiceerden

zij vijftien gechannelde boeken, gaven vele cursussen, workshops, vieringen, helingen en consulten.


Anno 2022 is het tijd om hun spirituele werk een belangrijke wending te geven met 

het Maria Magdalena en Jezus Wereldprogramma, een transformerend cursusprogramma waarin jij jezelf kunt

verkennen, helen en ontwikkelen om de Goddelijke mens te zijn die jij bent. 

TIJDENS KERSTACTIE 2022 

VOOR SLECHTS €10,95

Het opzienbarende 

Leiderschap van Maria Magdalena Deel 1 

Het ontwaken van de Vrouwelijke Christus