De werking van de wonderbaarlijke Christuspoort


Deel van een Openbaring van Maria Magdalena en Jezus uit het gechannelde boek 

over hun inwijding van de vrouwelijke en mannelijke discipelen


De wonderbaarlijke Christuspoort


null

Om hun brede helende werk te kunnen doen, worden Maria Magdalena en Jezus bekend gemaakt met het instrument van de Christuspoort en de werking daarvan. Het is een energetische poort die een bewustzijnsveld van onvoorwaardelijke liefde 

naar voren laat komen, dat helend werkt op mensen, dieren, situaties en processen. Degene waar deze poort voor 

geopend wordt, krijgt toegang tot een directe ervaring met de eigen Goddelijkheid.


Maria Magdalena en Jezus : “Wij realiseren ons dat alles in de Schepping met elkaar verbonden is en een eenheidsveld vormt. 

En hoewel we dit in essentie weten door in onze liefde en eenheid te groeien, worden nieuwe dimensies van deze eenheid

 en  liefde aan ons geopenbaard. Een van deze openingen is ‘de Christuspoort’.”


Een bewustzijnsveld van onvoorwaardelijke liefde

Maria Magdalena en Jezus : “De Christuspoort is een energetische poort die een bewustzijnsveld van onvoorwaardelijke liefde

 naar voren laat komen. Deze liefde gaat voorbij aan de dualiteit van goed en kwaad, van zijn en doen, van mannelijk en

 vrouwelijk. Dit liefdesveld wordt gedragen en mogelijk gemaakt door het ontstaan en ervaren van deze tegenpolen.

 Het manifesteert zich wanneer wij of andere mensen in staat zijn om contact te maken met het onderliggende 

veld van onvoorwaardelijke liefde en eenheid, dat inherent is aan de Goddelijkheid van de Schepping.Voorbij de vorm en de manifestatie van allerlei aspecten van de mens, de natuur en het leven in het algemeen, is er een veld 

van Goddelijk bewustzijn dat alles in de Schepping draagt. Via de Christuspoort laten we dit veld op de voorgrond treden

 en de liefde, het licht en het eenheidsbewustzijn, die de essentie van dit veld vormen, toegankelijk worden voor 

degenen waar deze poort voor geopend wordt. Dat kan een mens, een dier, een plant, een gebied van

de Aarde of een element van de natuur zijn. En het kan ook een groep, een land of

een menselijk proces zijn waarvoor deze poort geopend kan worden.


De wezens of aspecten waar deze poort voor geopend wordt, krijgen toegang tot een directe ervaring van hun Goddelijkheid. 

Hun energieveld wordt opgetild en het contact met de Goddelijke Bron wordt geactiveerd. In het geval van 

bijvoorbeeld menselijke processen of Aardse ontwikkelingen wordt de gehele ervaring op een hoger niveau 

gebracht, alwaar het gehele proces overgenomen wordt door liefde, licht en eenheidsbewustzijn.”


Eigenschappen van de Christuspoort

Maria Magdalena en Jezus : “De drie essentiële componenten van de Christuspoort, te weten: onvoorwaardelijke liefde, licht

 en eenheid, zijn manifestaties van de Drie-eenheid van de Schepper, de Geschapene en het Proces van Scheppen. 

Eenheid is de belofte van de Schepper, licht is de belofte van de Geschapene en onvoorwaardelijke

liefde is de belofte van het Proces van Scheppen.


Elk mens en elke deelnemer aan de Schepping dragen de Drie-eenheid in zich, zijn de Drie-eenheid, en zijn daarmee

 in  staat om onvoorwaardelijke liefde, licht en eenheid, essenties van het Goddelijke, te activeren.

De mensheid duikt daarvoor nadrukkelijk de Aardse dualiteit in, vergeet zijn Goddelijkheid, om

later, door middel van de interactie met de materiële dimensie, de weg terug te vinden naar

het openen van het hart en het bewust ervaren van de eigen Goddelijkheid. Door dit op

deze manier te doen, herontdekken jullie God in de materie en ontwaakt de Christus,

de onvoorwaardelijke geaarde liefde, in je hart, in al je cellen en op alle niveaus van je bewustzijn.


De Christuspoort is onlosmakelijk verbonden met dit menselijke ontwakingsproces en is gericht op het Zijn op Aarde. 

De poort ondersteunt het manifesteren van de Christus in elk mens en in de Aardse dimensie als geheel.

 Er kan alleen sprake zijn van een werkzame Christuspoort wanneer degene die als instrument

 fungeert om de poort te openen, de Aarde omarmt als inwijdingsweg.”


De werking van de Christuspoort

Maria Magdalena en Jezus : “Intuïtief heeft de Christuspoort zich aan ons in een meditatie geopenbaard. We zagen en 

voelden het voor en door ons heen gebeuren. Toen konden we niet volledig duiden wat er zich aandiende, maar

 we hadden niettemin wel een ontroerende hartopening. Uiteindelijk heeft de Christuspoort, en wel in de 

aanwezigheid van andere mensen, zich aan ons gemanifesteerd. Het overkwam ons als het ware. Deze mensen

 vroegen ons nadrukkelijk om raad en hulp en voordat we het wisten bevonden we ons in een dynamisch liefdesveld 

dat tussen ons en deze mensen in, zich manifesteerde. We dienden de ontmoeting zich te laten ontvouwen door alleen de Christuspoort in stand te houden. De mensen kregen raad en voelden zich geholpen zonder dat wij iets bijzonders deden

 of zeiden. Door gewoon bij hen te zijn, een paar vragen te stellen en samen even stil te zijn, werden hun zorgen 

en problemen opgelost. We vonden het een wonderbaarlijke ervaring.”De Christuspoort in de praktijk

Maria Magdalena en Jezus : “We zijn nu dagelijks met de Christuspoort bezig. We ontdekken wanneer deze geopend 

mag worden en met welke intentie. Er dient zich dan iets aan in een situatie of bij een persoon wat om het openen 

van de poort om vraagt. Wij zijn als instrument aanwezig om het proces mogelijk te maken. Als de omstandigheden

 geschikt zijn, stellen we ons beschikbaar en de poort openbaart zich. Dat vraagt om een bepaalde innerlijke houding van ons. 

We verbinden ons met de onvoorwaardelijke liefdeskracht in ons hart en brengen onze Goddelijke Bronnen in onze buik,

 ons hart en ons hoofd op één lijn met de Goddelijke Bron in de kern van de Aarde en de Goddelijke Bron op het 

Absolute niveau van God. Tegelijkertijd nemen we dezelfde connectie waar bij de betrokkenen of bij de situatie 

die om het openen van de poort vraagt. Zo ontstaat er een veld van onvoorwaardelijke liefde, licht en eenheid

 dat het Goddelijke manifest maakt in alle aanwezigen en in vele opzichten tot heling leidt. We zijn uiterst 

dankbaar voor de mogelijkheid om ook zo een instrument te zijn voor het ontwaken van het 

Christusbewustzijn en het openbaren van de Goddelijkheid van de mens.”


WORKSHOP: Wil je onderzoeken of een workshopdag

over de Christuspoort iets voor jou is?

Klik dan hier!


Deze gedeeltelijke openbaring over het spirituele instrument 

van de Christuspoort komt uit het door Gabriela gechannelde boek 

Maria Magdalena en Jezus Deel 3 - Hun inwijding van de vrouwelijke en mannelijke discipelen

(Uitgeverij Follow Your Heart - ISBN 978 90 826397 42)


Voor de Inleiding, Inhoudspagina en verdere informatie over dit spiritueel opzienbarende boek klik je hier!


Online-Helingbijeenkomsten met Maria Magdalena en Jezus

De samenwerking van Gabriela en Reint met Maria Magdalena en Jezus heeft er een dimensie bijgekregen.

Door het ziekteproces van Reint stapten Maria Magdalena en Jezus nadrukkelijker in hun rol van energetisch heler. 

 Daarbij kregen zij hulp van diverse helende krachten vanuit de spirituele dimensie, zoals spirituele

genezers en de Aartsengelen. Zij wenden hun hoogwaaridige vermogens vanuit een liefdevolle houding

aan op individueel, maar ook op collectief niveau. Maria Magdalena en Jezus hebben Gabriela en Reint

gevraagd om online-helingbijeenkomsten te organiseren en zij hebben daarin toegestemd.

Er moet volgens de spirituele meesters veel geheeld worden op Aarde!

Stap in de liefdevolle energie 

van Maria Magdalena en Jezus

Het derde deel over het 

gezamenlijke leven van

Maria Magdalena en Jezus

Laat je meeslepen door de wijsheid, daadkracht, sprankelende interactie, 

spirituele vermogens en liefdevolle energie van de spirituele meesters in dit unieke boek waarin zij hun vrouwelijke en mannelijke discipelen inwijden en trainen in de beginselen van hun leer over de Goddelijkheid van de mens!


Ook worden de vrouwelijke en mannelijke discipelen uitgebreid 

met naam, karakter en eigenschappen aan de mensheid voorgesteld.


Maar liefst 292 pagina's en 41 hoofdstukken

met hoogwaardige openbaringen!

Stap in de energie van Maria Magdalena en Jezus

die voelbaar is op elke pagina!

  • Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief

    Meld je aan voor de Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief