Vrede in de wereld (2)

Openbaring van Maria Magdalena en Jezus

null

Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, jullie houden je momenteel intensief bezig met het conflict tussen Israël en Palestina. Zoals tijdens de afgelopen decennia regelmatig is gebeurd zijn beide partijen opnieuw in strijd met elkaar. Er zijn verschillende perspectieven en invalshoeken van waaruit dit conflict bekeken kan worden. Wij gaan het hier onder de loep nemen vanuit

de betekenis die dit conflict voor de mensheid heeft en de rol die het in de huidige tijd speelt. De thema’s die hierbij geraakt worden zijn ‘godsbeleving’, ‘bestaansrecht’, ‘respect op elkaars verschillen’, ‘recht op diversiteit’, ‘respect voor elkaars

waarden en normen’, ‘balans tussen het vrouwelijke en het mannelijke’ en ‘het collectieve bewustzijn van de mensheid’.


null

Door de eeuwen heen hebben mensen geprobeerd het eigen overtuigingensysteem elkaar op te leggen, allereerst vanuit een politieke en culturele dominantie en later ook vanuit een religieuze invalshoek. Elke religie functioneert op basis van een

duidelijk aantal waarden en normen, een visie over de positie van vrouwen en mannen en over de relatie van de mens tot

God. Mensen en groepen richten zich in het beginsel op het begrenzen, verdedigen en in bepaalde gevallen uitbreiden

van het eigen territorium. Veelal uit angst om een afwijkende levenswijze en levensvisie en ander waardenpatroon van

een wel of niet rivaliserende religieuze groepering opgelegd te krijgen. Bestaansrecht en intolerantie spelen hierbij een rol."


Er zijn een aantal vragen die zich hierbij aandienen:

Maria Magdalena en Jezus:  "En die vragen zijn: Heb ik recht om God op mijn eigen manier te aanbidden? Heb ik recht op mijn eigen visie op God en wat heilig is te hebben? Moet ik dit aan een ander opleggen om veilig te zijn? Hoe ga ik met mensen om die anders denken en voelen? Eist mijn religie dat ik hen afwijs? Zie ik vrouwen, mannen en andere vormen van geslacht als

gelijkwaardig? Als ik niet uitgesproken religieus ben, mag ik er dan ook zijn en mijn eigen overtuigingen behouden?


null

Het conflict dat zich nu in Israël en Palestina afspeelt. staat niet op zichzelf. Het is, voor een deel, het resultaat van een

eeuwenlang proces van afwijzing en vervolging van het Joodse volk en de miskenning van hun bestaansrecht. Hoewel het

niet de Goddelijkheid van de mens uitgesproken herkent, is dit volk wel voor één God gaan staan. Dat bracht

de mens tot introspectie en schiep een basis voor een latere ontwikkeling in bewustzijn."


 Een geschiedenis van strijd en miskenning

Maria Magdalena en Jezus:  "Wij, Maria Magdalena en Jezus, net als onze oorspronkelijke apostelen zijn ook binnen dit volk en in

dit gebied geboren. Zowel de meeste Joden als wij, samen destijds met de Christusbeweging, hebben dit gebied uiteindelijk verlaten. De Moslimreligie is in deze omgeving later tot ontwikkeling gekomen en claimt ook bestaansrecht en ruimte in dit

land. Alle drie de Abrahamitische religies - Jodendom, Christendom en Moslimreligie - hebben een geschiedenis van

strijd en miskenning met elkaar. Alle drie claimen zij de ware relatie te hebben met de ene God, die buiten de mens

zou zijn. Alle drie hebben stappen te maken in gelijkwaardigheid tussen geslachten, het omarmen van het

vrouwelijke, het herkennen van de Goddelijkheid van de mens en het verder openen van het hart naar

andersdenkenden. Progressieve mensen binnen deze groeperingen zijn hierin wel verder ontwikkeld.


null

De strijd die jullie met elkaar voeren, speelt zich niet alleen op religieus terrein af. Politieke en culturele verschillen versterken

het wantrouwen en de agressie naar elkander toe. Jullie, als mensheid op Aarde, bevinden je in een proces van herdefiniëren

van waarden en normen van waaruit jullie vorm aan de samenleving geven. Machtsmisbruik en onderdrukking van elkaar

hebben geleid tot een lijdende en inefficiënte wereld. Een deel van de wereld bloeit ten koste van een ander deel, een

deel dat lijdt en zich niet verder kan ontwikkelen. Wereldleiders denken dit met een verdere escalatie van geweld

te kunnen oplossen. Dat is evenwel een tijdelijke oplossing. Daarnaast zijn er ook verregaande plannen van

massadominantie in de maak die voorbijgaan aan de creatiekracht van de gehele mensheid. Het is

qua energie en visie steeds meer en weer een escalatie van beperkt bewustzijn, een gesloten hart

en een uitdrukking van angst en wantrouwen. Het is nu tijd voor verandering!”


Het scheppen van een Nieuwe Wereld

Maria Magdalena en Jezus: “Het scheppen van een Nieuwe Wereld begint bij een verandering in bewustzijn, een andere houding ten opzichte van elkaar en een opening van het hart. Alle partijen hebben recht op een bestaan, alle volkeren hebben

behoeften en in het bijzonder om op hun eigen manier vorm aan hun leven te geven. Er mag ruimte voor iedereen

zijn. Ook Israëliërs en Palestijnen, Oekraïners en Russen, Westerse en Oosterse landen, enzovoort.


null

Conflicten kunnen alleen vanuit eenheid worden opgelost. Kijk naar het verleden hoe de Eerste Wereldoorlog al gauw tot de Tweede heeft geleid. En hoe de conflicten in het Midden-Oosten elkaar opvolgen. Dat betekent dat bij het oplossen van conflicten rekening met de belangen van alle betrokken partijen moet worden gehouden. Het ene land kan niet floreren ten koste van een ander. Alle volkeren mogen er zijn. Jullie hebben de scheppingskracht van iedereen nodig om tot de juiste oplossing te komen.”

 

Nu is de tijd om het verschil te maken

Maria Magdalena en Jezus: “Bij de meeste conflicten op Aarde is er veelal ook sprake van een overkoepelend belang van

derde partijen. Daardoor wordt een dergelijk conflict nog lastiger om op te lossen. Andere belangen en wereldwijde machtsverhoudingen worden op het conflict geprojecteerd. Zo speelt er op dit moment een strijd op de

achtergrond wie de macht in de wereld zal behouden of overnemen. Wie de dominante partij gaat

worden en zijn waarden en normen en politieke en economische macht aan de rest gaat opleggen?

Maar uiteindelijk is het echter altijd een vraagstuk van bewustzijn. Voor welke vorm van bewustzijn

gaat de mensheid op dit moment staan? Zijn jullie eraan toe om een sprong te maken naar

een meer liefdevolle en eerlijke wereld? Zijn jullie eraan toe om gelijkwaardig

met elkaar en met de natuur om te gaan? Wat is daarvoor nodig?


null

Er ontstaat nu een kans om hierin een verschil te maken. Dat is iets dat jullie met elkaar gaan bepalen. Wij, vanuit de

spirituele dimensie, kunnen jullie daarbij helpen. Maar het is de mens zelf die de stap naar een hogere beschaving

dient te zetten. De positie van het vrouwelijke speelt in dit proces ook een belangrijke rol. De overgave aan de

Aarde en het openen van het hart zijn nodig om het individuele en het collectieve bewustzijn te verhogen.


De energetische verhoudingen op Aarde zijn dan ook in beweging, niet alleen in conflictgebieden, maar ook in andere machtsverhoudingen. Er zijn vele bewust levende en hartgeoriënteerde mensen die er nu aan toe zijn om een meer

ontwikkelde wereld te scheppen. Velen zijn al daar actief mee bezig. Hoe kunnen jullie hieraan bijdragen?


De Nieuwe Wereld begint van binnen uit!

Maria Magdalena en Jezus: "De Nieuwe Wereld begint van binnenuit, in je denken en je voelen. Ban zelfverwijt en zelfveroordelingen uit, open jezelf om anderen in hun waarde te laten en te zien en draag bij aan eenheid. Word je

bewust van polariserende berichten en neem  daarbij een standpunt voor eenheid in. Als alle mensen

in de wereld die voor eenheid staan, zich met elkaar verbinden, zal hun bewustzijn een krachtig

netwerk vormen dat een nieuwe richting aan het functioneren van de mensheid gaat geven.

Dit schept de basis voor een Nieuwe Wereld en een hogere beschaving.


null

Wij, Maria Magdalena en Jezus, samen met de Broeder- en Zusterschap van Liefde en Licht

en voor de Goddelijkheid van de Mens zegenen jullie hiervoor!

In liefde, Maria Magdalena en Jezus.”

null


- Wil je meedoen aan de Nederlandstalige Maria Magdalena en Jezus

helingbijeenkomst van maandagavond 13 november? Klik dan hier!

Online-Helingbijeenkomsten

met Maria Magdalena en Jezus

De samenwerking van Gabriela en Reint met Maria Magdalena en Jezus heeft er een dimensie bijgekregen.

Door het ziekteproces van Reint stapten Maria Magdalena en Jezus nadrukkelijker in hun rol van energetisch heler. 

 Daarbij kregen zij hulp van diverse helende krachten vanuit de spirituele dimensie, zoals spirituele

genezers en de Aartsengelen. Zij wenden hun hoogwaaridige vermogens vanuit een liefdevolle houding

aan op individueel, maar ook op collectief niveau. Maria Magdalena en Jezus hebben Gabriela en Reint

gevraagd om online-helingbijeenkomsten te organiseren en zij hebben daarin toegestemd.

Er moet volgens de spirituele meesters veel geheeld worden op Aarde!

Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief

Meld je aan voor de Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief