Informatie over helingbijeenkomsten van

Maria Magdalena en Jezus

Met Maria en Jozef, de Aartsengelen, Afgezanten voor

de Goddelijkheid van de mens, Broeder- en Zusterschap van

Liefde en Licht, Moeder Aarde, Natuurwezens en diverse

grote groepen genezers uit de spirituele dimensie

en andere Universa

De eerstvolgende helingbijeenkomst is:

Nederlandstalige kerstheling op vrijdag 22 december 2023.

Verderop kun jij je opgeven.


null

Heb je deze pagina al eerder gelezen?  Scroll dan direct door naar beneden

om je op te geven voor de door jou gewenste helingsbijeenkomst. Heb

je nog niet eerder opgegeven voor een heling? Dan stellen we het op

prijs als jij eerst deze webpagina leest alvorens jij je aanmeldt.

Dank je wel! Gabriela en Reint


 null

Sinds 2022 heeft onze samenwerking met in het bijzonder Maria Magdalena en Jezus een dimensie erbij gekregen. Mede door

 het ziekte- en genezingsproces van Reint stapten Maria Magdalena en Jezus nadrukkelijker in hun rol van energetisch 

heler vanuit de spirituele dimensie en hebben zij hem onvoorwaardelijk naar gezondheid begeleid. 

  Maar bij hun krachtige en liefdevolle optreden bleef het niet. Ook de Afgezanten voor de Goddelijkheid van de mens, de Pilaren van de Schepping, de Aartsengelen, Moeder Aarde, talrijke Natuurwezens en diverse groepen hoogontwikkelde spirituele

genezers van bijvoorbeeld de Pleiaden en Andromeda en zelfs uit andere Universa kwamen in de loop der tijd in het

kielzog van Maria Magdalena en Jezus naar voren tijdens diverse helingbijeenkomsten. Inmiddels presenteren

zij zich tijdens elke cursusdag van onze school, maar zeker ook tijdens onze spirituele reizen. 


null

STRUCTUREEL EN  PERIODIEK: De spirituele meesters hebben ons uitgenodigd om aan deze bijzondere helingssamenwerking

 een structureel karakter te geven. Dat heeft ons doen besluiten om periodiek een speciale helingsbijeenkomst te organiseren. 


INHOUD  EN  DUUR: Deze bijeenkomsten zullen twee tot twee-en-een-half uur in beslag nemen. Een geleide meditatie door Gabriela en een onderwerp uit 'de leer over de Goddelijkheid van de mens' van Maria Magdalena en Jezus of uit 'De Maria

Magdalena Code' scheppen de juiste energie voor de collectieve en persoonlijke heling die 

daarop voor de deelnemers vanuit de spirituele dimensie volgt.


  null

OP AFSTAND WERKEN:   Om de helingsactiviteiten van onze spirituele vrienden vorm te geven, hoeven we niet fysiek bij elkaar

 te komen. De online-afstemming met elkaar via het eenheidsveld maakt het mogelijk dat onze spirituele genezers ook ‘op 

afstand’ werken in de ruimte waar eenieder die deelneemt zich bevindt. Voor deze bijzonder integere genezers bestaat

 er geen afstand of afgesloten ruimte. Zij overzien in no-time waar de deelnemers zich bevinden en kunnen overal 

al het helend energetisch werk doen waarin zij zich bekwaamd hebben om de mensheid op Aarde te dienen.


  null

WAT VOOR HELING WORDT ER OP INDIVIDUEEL NIVEAU GEBODEN? De spirituele helers en natuurkrachten bieden jou hun helende en vitaliserende diensten aan. Zij verhogen het licht, het trillingsniveau en de harmonie in jouw lichaam om zo bij te 

 dragen aan de algehele gezondmaking van wie jij bent. ‘Helen’ heeft in veel opzichten dan ook een brede betekenis. 

Vanuit je fysieke, energetische, emotionele en psychische Aardse lichamen kunnen klachten ontstaan die

 een boodschap voor jou in zich dragen. Deze verschillende lagen van je bewustzijn brengen jou in 

contact met een persoonlijk levensthema dat aandacht van jou vraagt om geheeld te worden.

 Dat kan met behulp van een of meerdere van de helingbijeenkomsten gebeuren, 

 maar er kan ook extra begeleiding en innerlijk werk nodig zijn. Het is 

 in dat geval aan te bevelen om extra therapeutische, 

medische en/of psychologische hulp te vragen.


null   

WAT VOOR HELING WORDT OP COLLECTIEF NIVEAU GEBODEN? De individuele helingen kunnen ook bijdragen aan het helen

 van collectieve thema’s. Zo zijn er collectieve trauma’s die op individueel niveau een uitwerking hebben gekregen. 

Heling daarvan heeft direct invloed op de heling van het collectieve vraagstuk en veld.

 De situatie in het Midden Oosten speelt in de helingen nu een belangrijke rol.

 

AANMELDEN EN INSCHRIJVEN:

 Je kunt je nu inschrijven voor de volgende Nederlandstalige online Helingbijeenkomst  

op vrijdagavond 22 december 2023.

Dit is de speciale Kersthelingbijeenkomst!

Wil jij je daarvoor opgeven? Klik dan hier!

De deelname Zoomlink wordt uiterlijk in de middag voorafgaand aan de heling naar je toegemaild. 

Check altijd ook je spambak!

 

EERSTVOLGENDE ENGELSTALIGE HELING

De eerstvolgende Engelstalige heling is op woensdagavond 31 januari 2024. 

Wil jij meedoen aan deze heling? Klik dan hier!

De deelname Zoomlink wordt  uiterlijk in de middag voorafgaand aan de heling naar je toegemaild. 

Check altijd ook je spambak!


Ook kun jij je Engelstalige vrienden, en bijvoorbeeld anderstalige Europeanen die de Engelse taal

beheersen, uitnodigen om deel te nemen en zich via deze site aan te melden.

Het is dan wel noodzakelijk dat zij een Eurobetaling kunnen doen.  


Let op! De Engelstalige Heling begint voor Europeanen om 20.00 uur. Een half uur later dan normaal. 

Voor Engelsen, Ieren en Schotten begint de bijeenkomst om 7.00 PM (19.00 uur)

  

LET OP! BIJ WIJZE VAN UITZONDERING ALS JE ECHT NIET ANDERS KUNT BETALEN 

1. Kun je niet via bovenstaande betaalpagina's met een betaalkaart online betalen, dan kun je de betaling bij wijze van

uitzondering ook doen met een overschrijving van €13,- op bankrekening IBAN NL41 RABO 0393 4631 33 (BIC: RABONL2U) 

van Human Divinity Academy te Apeldoorn onder vermelding van de datum van de helingsbijeenkomst.

2. Om deze inschrijving te completeren en je later de zoomlink toe te kunnen mailen, stuur je een mail 

met de aankondiging van je deelname en je betaling aan cursisten@mariamagdalenaenjezus.nl.

  

Van harte welkom! Gabriela en Reint

null

 
DISCLAIMER: Bovengenoemde spirituele helingen zijn prachtige ervaringen. Wij willen je niettemin op het volgende attenderen. Deze heling is geen vervanging voor medische of psychologische behandelingen. In geval van al bestaande 

fysieke en/of psychologische klachten neem contact met je huisarts op. Meedoen aan de 

 liefdevolle helingsbijeenkomsten is op eigen verantwoordelijkheid. 

DE MARIA MAGDALENA CODE IV

DE 13 LIEFDESWEGEN VAN DE MENS OP AARDE

door Gabriela en Reint Gaastra-Levin

NU DE VIJFDE DRUK!

- Biddend Creëren -

Gebedenbundel voor het activeren van

de Goddelijkheid van de mens

108 gebeden voor de creatie van een Nieuwe Wereld

Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief

Meld je aan voor de Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief