Jullie zijn van nature multidimensionale wezens

Tweede Nieuwjaarsopenbaring 2024 van Maria Magdalena en Jezus

ontvangen door Gabriela Gaastra-Levin


null

Openbaring ontvangen voor de Nieuwjaarsheling op 15 januari 2024


Maria Magdalena en Jezus:  “Lieve mensen, het jaar 2024 is, zoals we eerder aangaven, een reinigingsjaar van de mensheid op Aarde. En daarmee staat ook het creëren van innerlijke stilte en een diepere verbinding met je eigen Goddelijkheid centraal.

Om dit te bereiken, is het ontwikkelen van persoonlijke en spirituele vaardigheden noodzakelijk, in het bijzonder als het

gaat om het omarmen van je afgewezen kanten en van je Innerlijk Kind. Innerlijk pijnen en trauma’s, die te maken

hebben met momenten in je leven waarin je het contact met jezelf bent kwijtgeraakt, zorgen voor emotionele

en psychische onrust en blokkades. Bij pijn en trauma’s zijn er delen van jezelf, van je Persoonlijkheid en je Ziel, die zijn

ontstaan in relaties met andere mensen of in bepaalde situaties in dit of in vorige levens, uit balans. Het herstellen van deze Ziel- en Persoonlijkheidsdelen vraagt om aandacht en onvoorwaardelijke liefde. Daar is rust en heling voor nodig. Deze rust en heling maakt het voor jou mogelijk om je te openen naar je innerlijke Goddelijkheid en ook naar het eenheidsveld van God en alle wezens.”


null

Helersnetwerk

Maria Magdalena en Jezus: “Om jullie bij deze innerlijke herstelprocessen te ondersteunen, werken wij samen met verschillende spirituele krachten en wezens uit de Aarde en uit diverse dimensies en Universa. Deze samenwerking is bedoeld om jullie te

helpen om je bewustzijn te verbreden, je hart te openen en heling te ondergaan. Al deze aspecten werken samen ten

behoeve van de bewustwording van je Goddelijkheid. Bij elke heling nemen we jullie mee naar een hogere dimensie

van liefde en eenheid. Wij laten jullie een beleving voorbij tijd en ruimte ondergaan. Wij verbreiden de kaders van

waaruit jullie je menselijk leven, je relatie met de natuur, de Kosmos en de spirituele dimensie ervaren. Door jullie

in contact met deze bewustzijnsgebieden te brengen, ondergaan jullie een sterkere incarnatie van je Hogere Zelf en een verdieping van je uitwisseling met je Goddelijke Bron. Zij zijn het juist die jullie naar deze helingbijeenkomsten leiden om dit mogelijk te maken. Het naar voren roepen van het Goddelijk eenheidsveld binnen jezelf activeert een helingproces van al je vier Aardse lichamen Emotioneel, Psychisch, Energetisch en Fysiek. Deze activatie is afgestemd op wat je op dat moment nodig hebt en kunt verwerken. De meer uitgesproken aanwezigheid van je Goddelijke eenheidsveld in je Emotionele, Psychische, Energetische

en Fysieke lichamen creëert een helende impuls ten aanzien van de innerlijke pijnen en trauma’s die je in deze lichamen

aan het transformeren bent. Het brengt de pijnen en trauma’s sterker in contact met je Goddelijke blauwdruk

en met wie je in essentie bent. Je Goddelijke Bron, je Hogere Zelf, je Ziel en je Persoonlijkheid geven

aan deze heling de toepassing die op dat moment het meest dienend voor jou is.”


null

De multidimensionaliteit van de mens

Maria Magdalena en Jezus:  "Jullie zijn van nature multidimensionale wezens. Door de nodige focus, die je Aardse leven en je

talloze creaties van je vragen, perk jij je bewustzijn in naar de zaken van je dagelijks bestaan. Dit is nuttig om deze zaken

af te handelen, je processen uit te werken, vaardigheden op te doen en je met de fysieke dimensie te verbinden. Zo kun

je God in deze dimensie herontdekken. Echter om je inzichten en bewustzijn in je relatie met de dualiteit te verbreden,

is het ook nodig om je regelmatig in een veld van eenheid onder te dompelen. Dit doen jullie meestal al door middel

van meditatie en gebed. Toch is er een breder veld te verkennen en in je individuele bewustzijn te integreren:

‘het multidimensionale eenheidsveld’Vele van jullie hebben mogelijk al contact gemaakt met andere

spirituele  en energetische dimensies. Jullie weten dat jullie energetische wezens zijn. Dit weten maakt

echter nog geen deel uit van je Aardse identiteit en bewustzijn. Dat vraagt een energetische en persoonlijke aanpassing

in je energieveld en in je individuele ontwikkeling. Hierbij helpen wij jullie door jullie naar deze dimensies mee te nemen

en jullie dit energieveld te laten ervaren. Daarvan maakt een ieder van jullie gebruik in de mate bij jou persoonlijk past."


null

Een grotere missie

Maria Magdalena en Jezus: “De ervaring die wij jullie bieden is dienend bedoeld. Door in deze dimensies te duiken, realiseer jij je dat je een Goddelijk wezen bent, dat je met de Schepping verbonden bent, dat je een netwerk vormt met alle mensen en met

alle wezens. Jij wordt je ervan bewust dat je niet voor niets naar de Aarde toegekomen bent. Jij activeert het besef dat je niet

alleen op de Aarde voor je eigen processen bent, maar dat je ook met de Aarde en haar wezens verbonden bent voor een

grotere missie: het doen ontwaken van onvoorwaardelijke liefde, het bewust worden van je eigen Goddelijkheid.

Deze liefde mag de hele Schepping omarmen.


Hier komen je individuele en je planetaire missie bij elkaar. Jij bent als mens naar de Aarde gekomen om uiteindelijk onvoorwaardelijk van jezelf, van anderen en van de wereld te houden. Om je bewust te worden dat je een

Goddelijke incarnatie bent. Om dit werkelijk te doen, dien jij je aan je sterfelijkheid en aan de Aarde over

te geven. En tegelijkertijd open jij je naar het eenheidsveld van alle wezens en van alle dimensies.

Hoe dieper de overgave, des te groter je connectie met dit veld. Hoe meer je de fysieke

dimensie in jezelf en op Aarde omarmt, des te duidelijker je onlosmakelijke

verbinding met het Universele Goddelijke veld voor jou manifest wordt.


null

Het helende team

Maria Magdalena en Jezus: “Wij, samen met het helende team van spirituele en natuurkrachten en wezens, zijn beschikbaar

om jullie in dit proces te assisteren. In de huidige tijd van toenemende dualiteit en intense transformaties zijn zowel

de overgave aan en de eenwording met de Aarde, als de versmelting met hogere dimensies van liefde en

bewustzijn, helende ervaringen die de multidimensionaliteit van je Zijn manifest en voelbaar voor je maken.

Deze energetische voeding stelt je in staat om je hart verder te openen en je Goddelijkheid bewust te ervaren.


Wij, Maria Magdalena en Jezus, samen met ons netwerk van helers, spirituele- en natuurkrachten,

zegenen jullie in dit hartverwarmende en inspirerende proces!

Met onvoorwaardelijke liefde,

Maria Magdalena en Jezus.”


null

Online-Helingbijeenkomsten

met Maria Magdalena en Jezus

De samenwerking van Gabriela en Reint met Maria Magdalena en Jezus heeft er een dimensie bijgekregen.

Door het ziekteproces van Reint stapten Maria Magdalena en Jezus nadrukkelijker in hun rol van energetisch heler. 

 Daarbij kregen zij hulp van diverse helende krachten vanuit de spirituele dimensie, zoals spirituele

genezers en de Aartsengelen. Zij wenden hun hoogwaaridige vermogens vanuit een liefdevolle houding

aan op individueel, maar ook op collectief niveau. Maria Magdalena en Jezus hebben Gabriela en Reint

gevraagd om online-helingbijeenkomsten te organiseren en zij hebben daarin toegestemd.

Er moet volgens de spirituele meesters veel geheeld worden op Aarde!

Het opzienbarende 

leiderschap van Maria Magdalena

Deel 1 

Het ontwaken van de Vrouwelijke Christus

25 hoogwaardige openbaringen

voor slechts € 12,95 (2e druk)

Een Goddelijke klassieker!

In 'De Goddelijkheid van de mens Deel II – Openbaringen van Maria Magdalena, Jezus en Maria’ presenteren en verdiepen de auteurs

Gabriela en Reint Gaastra-Levin de leer van de spirituele meesters

over de Goddelijkheid van de mens .


ISBN 978-90-826397-3-5
Uitgeverij Follow Your Heart

240 pagina’s - 25 openbaringen

-8 gebeden - 35 oefeningen en geleide meditaties


Nu te koop via  onder meer de eigen inspiratiewinkel van Gabriela en Reint voor slechts €12,95! Zowel in België als in Nederland!
  • Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief

    Meld je aan voor de Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief