In deze tijd van vele transformaties worden jullie door de spirituele dimensie ondersteund

Inzichtgevende openbaring van Maria Magdalena en Jezus 

over het belang en de werking van hun helingen voor de mensheid

null

Maria Magdalena en Jezus roepen de mensheid op om open te staan voor hun helingen en die van het hen ondersteunende

team van spirituele genezers om zo heling van de mensheid in een stroomversnelling te brengen.

Maak gebruik van onze liefde om je eigen liefde zich op Aarde te laten vermenigvuldigen!’

 

null

Maria Magdalena en Jezus:   "Lieve mensen, wij zijn dankbaar dat jullie je de afgelopen tijd open hebben gesteld om onze

helingen te ontvangen. In deze tijd van vele transformaties worden jullie door de spirituele dimensie ondersteund en

gedragen. Het ontvangen van deze helingen activeert je bewuste connectie met je Goddelijke Bronnen in Hemel

en Aarde, het bevordert het openen van je hart en het je bewust worden van je Goddelijkheid als mens.”


Doorwerking op eerdere en toekomstige generaties

Maria Magdalena en Jezus:   “De helingen, als jij je daarvoor openstelt en aan overgeeft, hebben in eerste instantie hun uitwerking op jou als individueel mens. Tegelijkertijd werken ze ook door op eerdere en toekomstige generaties. Dit gebeurt door middel

van het verhogen van de trilling en het bewustzijn in je familielijnen. Thema’s die als een bron van pijn en miskenning nog

in deze lijnen actief zijn, kunnen zo versneld tot eenheid en genezing worden gebracht.


null

Hetzelfde proces werkt door naar je vorige levens. Je relatie met eerdere identiteiten van jezelf wordt op een hoger

niveau getild. Dit zet een proces van heling van pijnen en blokkades uit deze eerdere levens in beweging.

Dit nu raakt en beïnvloedt het pad van je Ziel door de Kosmos.


Beide trajecten, je familielijn en je Zielepad, kruisten zich ten tijde van je verwekking in dit leven. Deze ontmoeting van familielijn en Zielepad heeft je ertoe gebracht om te incarneren bij je huidige ouders op je geboorteplaats en -tijd. Vanaf dat moment

ben jij je daadwerkelijk gaan verdiepen in de Aardse dimensie. Geleid door je incarnatievraag ben je toen je Persoonlijkheid 

vorm gaan geven en ben je de dualiteit van het leven op Aarde opnieuw in de materie gaan onderzoeken.”


null

Gezondheid en geluk

Maria Magdalena en Jezus:   “Het Goddelijk bewustzijn waar je vanaf stamt, neemt, in overeenstemming van je persoonlijke ontwikkeling, een steeds meer specifieke vorm aan in je huidige identiteit. Het Absoluut bewustzijn van je Goddelijke Bron

stroomt permanent vanuit de diepten van je Zijn naar je manifestatie als mens. De meeste mensen zijn zich hier echter

weinig of niet bewust van. Door middel van de door ons gegeven helingen wordt de uitwisseling tussen het

Absoluut bewustzijn van je Goddelijke bron en alle niveaus van je manifeste Aardse mens-geactiveerd.

Je emotionele en psychische processen, je energetische stroom en je fysieke welzijn worden afgestemd met de trilling van Absoluut bewustzijn van je Goddelijke Bron. Dit bevordert de transformatie van dualiteit naar eenheid op alle niveaus

en dat faciliteert het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden die deze groei nog verder mogelijk maken. De afstemming

met het Absoluut bewustzijn van je Goddelijke Bron draagt bij aan het herstellen van je gezondheid en van je innerlijk geluk.”


null

Jullie zijn de doorgevers aan het collectieve bewustzijn

Maria Magdalena en Jezus:  “Tijdens de helingen worden jullie niet alleen als individuele mensen behandeld. Jullie fungeren

als antennes die deze genezingen aan het collectieve bewustzijn van de mens en de natuur doorgeven. Als levende wezens

maken jullie deel uit van het netwerk van de natuur. Als mensen zijn jullie één met het collectieve bewustzijn van de

mensheid. Door middel van deze helingen geven jullie Goddelijke liefde door aan deze beide netwerken. Op die manier

dragen jullie bij aan het verhogen van de trilling van de mensheid en de natuur, maar ook aan de verbinding en eenheid

tussen deze beide netwerken. De bestaande verbinding tussen de mens en de natuurlijke wereld mag geactiveerd worden

en op een hoger niveau worden gebracht. Deze activatie speelt een centrale rol bij het scheppen van een Nieuwe Wereld.”


null

De Code en de principes

Maria Magdalena en Jezus:  “Onze helingen zijn afgestemd met de dertien liefdeswegen van De Maria Magdalena Code en de

vier principes van de Goddelijkheid van de mens, te weten: eenheidsbewustzijn, onvoorwaardelijke liefde, creatiekracht en het omarmen van je Aardse Goddelijkheid. Vanuit deze spirituele fundamenten breidt elke heling zich verder uit om jullie te inspireren bij het doorgronden van je relatie met jezelf als Goddelijk mens, met de mensheid, met de natuur en met de Aarde.”


null

Onze bijdrage en jouw eigen bijdrage

Maria Magdalena en Jezus:   “De helingen, die door ons en ons multidimensionaal team van spirituele krachten en genezers

worden gegeven, zijn een geschenk voor jullie als geïncarneerde belichamingen van de Christusenergie. Deze helende

bijdragen brengen je verder bij het activeren van de Christusenergie in je eigen bewustzijn. Als een zaadje dat op die

manier geplant wordt, mag ook jij, met behulp van je eigen keuzes en levenscreaties dit proces ondersteunen en zich

verder laten ontvouwen. Maak gebruik van onze liefde om je eigen liefde zich op Aarde te laten vermenigvuldigen!


null

Wij, Maria Magdalena en Jezus, namens de liefdevolle en grote spirituele- en natuurkrachten met wie

we intensief samen mogen werken, zegenen jullie in dit proces!!

Met onvoorwaardelijke liefde, Maria Magdalena en Jezus.”


null

Voor €13,- kun je je opgeven. 

Wil je mogelijk meedoen aan een van deze helingen en je verder informeren? Klik dan hier: 
Een actueel boek van

Gabriela en Reint

Gaastra-Levin

De Maria Magdalena Code IV

De 13 liefdeswegen van de mens op Aarde

Nieuw!

Het Maria Magdalena

en Jezus

Nieuwe Wereld Programma

Sinds 2000 zijn Gabriela en Reint Gaastra-Levin bezig met het ontvangen van boodschappen van Maria Magdalena

en Jezus over de leer van 'de Goddelijkheid van de mens’ en ‘De Maria Magdalena Code’. In die periode publiceerden

zij vijftien gechannelde boeken, gaven vele cursussen, workshops, vieringen, helingen en consulten.


Nu is het tijd om hun spirituele werk een belangrijke wending te geven met 

het Maria Magdalena en Jezus Wereldprogramma, een transformerend cursusprogramma waarin jij jezelf kunt

verkennen, helen en ontwikkelen om de Goddelijke mens te zijn die jij bent. 

25 hoogwaardige openbaringen

voor slechts € 12,95 

Een Goddelijke klassieker!

In de Tweede druk van 'De Goddelijkheid van de mens Deel II – Openbaringen van Maria Magdalena, Jezus en Maria’ presenteren en verdiepen de auteurs Gabriela en Reint Gaastra-Levin de leer van de spirituele meesters over de Goddelijkheid van de mens .


ISBN 978-90-826397-3-5
Uitgeverij Follow Your Heart

240 pagina’s - 25 openbaringen

-8 gebeden - 35 oefeningen en geleide meditaties


Nu te koop via  onder meer de eigen inspiratiewinkel van Gabriela en Reint voor slechts €10,95! Zowel in België als in Nederland!
  • Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief

    Meld je aan voor de Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief