Maria Magdalena over de vele helende

aspecten van seksualiteit

Het belang van seksualiteit voor het openen van het hart

en het omarmen en ervaren van je Goddelijkheid op Aarde

Door seks met elkaar te hebben, helpen jullie elkaar te herinneren wie jullie werkelijk zijn;

dat jullie Goddelijk zijn en dat jullie één zijn.
null

Maria Magdalena: “Lieve mensen, graag besteed ik ook aandacht aan het voor jullie belangrijke onderwerp seksualiteit.

Door middel van seksualiteit kunnen twee mensen contact met elkaar maken op alle dertien niveaus van het menselijke bewustzijn, van het Hogere Zelf tot op het fysieke niveau, zoals jullie die bijvoorbeeld kunnen vinden in

'De Maria Magdalena Code I -  het Nieuwe Evangelie van Maria Magdalena'.


null

Toch zijn al deze niveaus niet altijd beschikbaar voor contact. Jullie Aardse ervaringen worden permanent verwerkt op de verschillende lagen van jullie bewustzijn en ze worden geïntegreerd met ervaringen uit andere levens en uit andere dimensies.

Tegelijkertijd krijgen jullie toegang tot informatie uit verschillende dimensies zonder dat jullie je daar bewust van zijn.

Een voorbeeld hiervan zijn de Kosmische veranderingen waar de Aarde bij betrokken is en die leiden tot verhoging

van de Aardse trillingen en activering van bepaalde bewustzijnszones.Deze informatie wordt gedeeld met

alle Aardse wezens, waarbij elk wezen het op zijn of haar eigenmanier verwerkt. De bedoelde informatie

wordt uitgewerkt, geïntegreerd in jullie systeem en beschikbaar gesteld op een moment dat jullie

eraan toe zijn om je er bewust van te worden. Dit verwerkingsproces kan onder meer

veroorzaken dat diverse niveaus van bewustzijn bij jullie niet open staan voor

contact en dus ook niet voor seksueel contact. Zoals jullie kunnen

zien, is seksualiteit een veel breder onderwerp dan

het intieme seksuele contact zelf.”


Jullie geaardheid beïnvloedt jullie relatie met de wereld

Maria Magdalena: “Jullie seksuele geaardheid bepaalt mede de manier waarop jullie in contact met het leven en met anderen staan. De essentie van vrouw en man, ontvangen en geven, beïnvloedt jullie relatie met de wereld in bredere zin. Wat wil

een vrouw van zichzelf, van anderen en van de wereld ontvangen? Wat wil een man aan zichzelf, aan anderen en aan de

wereld geven? Wat wil iemand, ongeacht de genderkeuze van deze persoon in de huidige incarnatie, in de relatie

met anderen en de wereld ervaren? Deze vragen vormen een essentieel onderwerp van aandacht in jullie

leven. Het voluit leven en beleven van je eigen geslacht of genderkeuze is de meest directe weg

naar het bewust ervaren van je Goddelijkheid op Aarde.”


Door seks herinneren jullie je wie jullie werkelijk zijn

Maria Magdalena: “Het intieme seksuele contact zelf is een middel om de ervaring van eenheid, waar jullie op het niveau van

je Hogere Zelf al bewust van zijn, naar je Aardse bewustzijn toe te trekken. Op die manier verbinden jullie je met het

oorspronkelijke splitsingsmoment vanuit de Absolute naar de Manifeste dimensie van God. Ook gebruiken jullie het

seksuele contact om je te helpen herinneren waar jij je uiteindelijk op richt in je ontwikkelingsproces als mens.


null

Door je ervaring als geïncarneerd mens word jij je steeds meer bewust van je Goddelijkheid en focus jij je op een moment waarop

je wilt versmelten met de gehele Schepping en weer terugkeert naar de Absolute dimensie van God. Door seks met elkaar te hebben, helpen jullie elkaar te herinneren wie jullie werkelijk zijn; dat jullie Goddelijk zijn en dat jullie één zijn. Hoewel dit lang

niet altijd door jullie op een bewuste manier wordt ervaren, omdat emotionele patronen jullie aandacht nog op het niveau

van afgescheidenheid houden, wordt het signaal niettemin wel op meerdere niveaus opgevangen en geïntegreerd.”


Het openen van je hart tijdens een seksuele ontmoeting

Maria Magdalena: “Om de seksuele ervaring volledig tot zijn recht te laten komen, is het nodig dat jullie je hart naar jezelf en

naar de ander openen. Het openen van je hart opent de deur naar hogere dimensies van je eigen bewustzijn en bevordert ook

dat je partner dit doet. Het openen van je hart tijdens een seksuele ontmoeting is verbonden met het je kwetsbaar kunnen opstellen naar iemand anders, jezelf en een ander kunnen vertrouwen en het je kunnen overgeven aan deze persoon.


Deze aspecten worden in je kindertijd op een persoonlijke manier beïnvloed. Het niveau van speelsheid, vrijheid, onbevangen voelen en veiligheid, dat je als kind hebt ervaren en je hebt eigen gemaakt, bepaalt het niveau van speelsheid, vrijheid, onbevangen voelen en veiligheid dat je in je seksuele leven als volwassene kunt ervaren en creëren. Deze aspecten

worden later in de puberteit op een stabiele wijze in je persoonlijkheid geïntegreerd. Als je als kind pijn

of blokkades rond deze aspecten hebt ondervonden, dien je deze eerst te helen en met je hart

te verbinden, voordat je een gelukkig seksueel leven als volwassene kunt ervaren.


null

Als er vraagstukken in je puberteit geweest zijn bij het integreren van deze aspecten in je persoonlijkheid, dan dienen deze ook geheeld te worden om een volledige ervaring van eenheid in je hart toe te laten. Daarbij is het goed om te weten dat

de mogelijke puberteitsproblemen ten aanzien van seksualiteit van een relatief oppervlakkiger niveau zijn dan

de mogelijke geremde beleving van je kindertijd. Het vergeven van jezelf en van anderen

en het oplossen van je zelfveroordeling in je hart spelen hierbij een centrale rol.”


Seksualiteit op alle dertien niveaus van je bewustzijn toelaten

Maria Magdalena: “Heb jezelf lief en jij zult ook een ander lief kunnen hebben. Hoe meer je van jezelf houdt, des te meer je hart zich opent om bewust je Goddelijkheid te ervaren en des te beter jij je bewust kunt verbinden met al je dertien niveaus van bewustzijn. Dat opent de weg naar een volledige integratie van je Hogere Zelf met je fysieke dimensie. Hoe meer jij van jezelf houdt, des te meer jij je ook voor een ander kunt openen en jij je met de ander kunt verbinden. Op die manier kun je seksualiteit op alle dertien niveaus van je bewustzijn toelaten. En als dat met elkaar gedeeld wordt, ontstaat er een bijzondere uitwisseling die op het

gehele Aardse energieveld en bewustzijn zijn uitwerking heeft. Er wordt dan een toestand van perfecte eenwording

bereikt, die bevordert dat het Absolute en het Manifeste op Aarde dichter naar elkaar toegroeien.”


Seksualiteit is een weg om Goddelijkheid op Aarde te ervaren

Maria Magdalena: “Momenten van seksuele verbindingen vormen een deel van de menselijke cyclus waarin jullie bewustzijn openstaat voor het toelaten en verwerken van bepaalde ervaringen. Jullie bewustzijn opent en sluit zich voor allerlei ervaringen en ook voor seksualiteit. Alles wat jullie meemaken moet verwerkt worden en een plaats in jullie bewustzijnsveld krijgen en dit geldt ook voor jullie seksuele ervaringen. Elke keer dat jullie je open voelen voor seksueel contact, ontstaat er een mogelijkheid om je hart op dit gebied te openen. Jij krijgt de kans om ook naar jezelf te kijken en te voelen in hoeverre jij je kunt openen om van jezelf en van een ander te houden. Je seksualiteit is dan ook een weg om bewust je Goddelijkheid op Aarde te ervaren.

Vanuit liefde, Maria Magdalena.”

null

Nu verkrijgbaar! 
-De Maria Magdalena Code IV- 

De 13 liefdeswegen

van de mens op Aarde

Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief

Meld je aan voor de Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief