Maria Magdalena en Jezus

over hoe de mensheid

de Nieuwe Wereld kan vormgeven.

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen waarmee

de mensen daarbij geconfronteerd worden?

Het zijn de innerlijke transformaties die leidend zijn voor wat zich later in de samenleving manifesteert

Hoe zien die transformaties eruit? 

null

Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, jullie bevinden je in een buitengewoon omvangrijke transformatiefase. Vele veranderingen dienen zich aan vanuit de wereld om je heen. Deze externe veranderingen gaan ook gepaard met

wijzigingen in jouw binnenwereld. Binnen- en buitenwereld werken samen en beïnvloeden elkaar. Het zijn

echter de innerlijke transformaties die leidend zijn voor wat zich later in de samenleving manifesteert.

Dit brengt jullie uiteindelijk terug naar je innerlijke kracht en naar de rol van Schepper.


Wat zijn de belangrijkste uitdagingen waar jullie nu mee geconfronteerd worden?

  • 1. In je hart blijven:   je komt in contact met tegenstrijdige processen. Goed en kwaad zijn op het wereldtoneel sterk manifest aanwezig. Mooie processen en liefdevolle uitingen naar Moeder Aarde worden afgewisseld met dreigementen, geweld, manipulaties en disrespect voor elkaar. Je kunt je geneigd voelen om je af te reageren of om je van de wereld af te keren en je af te sluiten. Oude angsten of pijnlijke gevoelens uit eerdere levens worden geraakt. Je vraag je af welke weg je kunt volgen om trouw aan jezelf te blijven. Wat is de weg van je hart? Wat is de rol van de liefde in deze situatie?


null

  • 2. Gebruik je onderscheidingsvermogen:  om antwoord te geven op deze vragen heb je onderscheidingsvermogen nodig. Voor sommige mensen werkt dit heel intuïtief, voor anderen is het noodzakelijk om hier bewuster aandacht aan te besteden. Je onderscheidingsvermogen stelt je in staat om de weg van de liefde in een wirwar van prikkels en mogelijkheden te herkennen. Voor ieder mens kan deze weg er anders uit zien en anders voelen. Je kunt het herkennen aan de rust en blijdschap die jij in je hart voelt als je met deze gekozen weg bezig bent. ‘Het voelt goed’ voor jou. Het resoneert met wat voor jou het belangrijkst in je leven is. Het door jou gekozen pad onderscheidt zich ook om dat het respectvol is voor alle betrokkenen, en het bestaansrecht van deze betrokkenen, zelfs wanneer het niet aan allemans verwachtingen voldoet. Je handelt hierbij vanuit authenticiteit en je toont je ware gevoelens en overtuigingen. Je bent bereid om je beperkingen en die van anderen te accepteren. Je bent in staat om verwachtingen los te laten en toe te geven dat je niet altijd aan de verwachtingen van anderen kunt of wilt voldoen.

null

  • 3. Koester onvoorwaardelijke liefde:  misschien is de weg van je hart een weg die jij op een bepaald moment helemaal alleen bewandelt en je daarmee loskomt te staan van voor jou belangrijke groepen in de samenleving. Maar het kan ook anders. Misschien trek je juist met iedereen op. De weg van je hart en van de liefde te leren herkennen is een van de meest essentiële thema’s van je incarnatie. Dat gaat niet van de ene dag op de andere. Het vraagt om geduld en vaardigheden. Je dient mogelijk meerdere keren te falen om je kompas te leren afstemmen op de juiste weg. Je hebt zelfliefde en zelfvergeving nodig om helderheid van hart te ontwikkelen om deze weg te zien. Hoewel je successen je mooie vieringmomenten bieden, zijn het je blunders die jou de meeste lesstof aanreiken. Ze geven jou de benodigde innerlijke stilte en ingetogenheid om je overgave aan de Aarde mogelijk te maken. En het is deze overgave die je hart verder opent naar onvoorwaardelijke liefde.

null

  • 4. Wees vanuit onvoorwaardelijke liefde in de wereld:  het toepassen van onvoorwaardelijke liefde in je leven is net zo’n grote uitdaging als de weg van de liefde voor jezelf te vinden. Hier heb je ook onderscheidingsvermogen voor nodig. In dit geval gebruik je dit vermogen om vanuit je hart te handelen. Je leert te onderscheiden wat je juiste reactie dient te zijn en te leren luisteren en observeren zonder oordeel. Dat doe je door goed in contact met jezelf te zijn. Als je in liefde en vrede met jezelf bent, heb je ruimte in jezelf voor een ander. Je hoeft geen bevestiging meer te zoeken en je kunt de gift van je aandacht aan een ander te geven. Onvoorwaardelijke aandacht, aandacht zonder oordeel of persoonlijk belang is een groot geschenk. Het heelt en herstelt. Het geeft een ander de kans om onbevooroordeeld naar zichzelf te kijken. Vanuit een dergelijke spiegelervaring ontstaan helende innerlijke transformaties. Zo kan de energie en de liefde van deze persoon weer stromen. En als gevolg daarvan activeert deze uitwisseling ook je eigen hart.

null

  • 5. Beschouw een medemens, de natuur en de wereld als Goddelijk:  het herkennen van de Goddelijkheid van een ander, de natuur en de wereld is geen magisch verschijnsel. Het is een keuze. Deze wijze van observeren leer je rustig opbouwen. Hoewel het een uitvloeisel van een piekervaring of een diepe meditatie kan zijn, is het juist in de meeste gevallen het resultaat van keuzes om vanuit liefde te zijn en te handelen. Het openen van je hart om een ander, de natuur en de wereld te bewonderen en hun Goddelijkheid te aanschouwen is een keuze die je dagelijks mag maken. In plaats van te veroordelen of bevestiging te zoeken, kun je in een uitwisseling of in een relatie kiezen voor openheid en verwondering. Je kunt kiezen om je door de Goddelijkheid van een ander te laten raken of om stil te staan om naar de natuur te luisteren. Door planten, dieren en mineralen als Goddelijke bewuste wezens te beschouwen kun jij je visie op jezelf en op het leven enorm verbreden.

null

  • 6. Liefde is de bouwsteen van een Nieuwe Wereld:  het wordt steeds duidelijker dat het proces van Scheppen geleid wordt door trilling en bewustzijn. Beide elementen bepalen welke natuurwetten op een creatie van toepassing zijn en welke kanalen voor deze gewenste creatie worden geopend. Als de ‘Oude wereld’ deels gebouwd werd op angst, macht, miskenning en schaarste, zal de Nieuwe wereld juist gecreëerd worden op basis van liefde, respect, bestaansrecht, gelijkwaardigheid en vertrouwen. Dan ontstaat de vraag: Hoe verleg jij je focus gericht op angst, macht, miskenning en schaarste naar liefde, respect, bestaansrecht, gelijkwaardigheid en vertrouwen?"


De echte overgang naar een Nieuwe Wereld

Maria Magdalena en Jezus:  "Bovenstaande vraag is niet een die die beantwoord wordt door iets aan de buitenwereld

op te leggen, maar een vraag die van binnenuit beantwoord mag worden. Het is de taak van ieder mens om de weg

van het ene naar het andere in zichzelf te vinden. In deze tijden van grote transformaties en overgangen is

het gemakkelijk om naar anderen te wijzen als het om de verantwoordelijkheid voor disbalans en

oneerkijkheden gaat. Dat zou namelijk opnieuw strijd en geweld leiden, wat een herhaling van

dezelfde oude weg met zich meebrengt. Dat wil niet zeggen dat er geen mensen zijn die macht

naar zich toe trekken, oneerlijk met anderen omgaan of misdaden tegen de menselijkheid plegen. En

dat mag zeker ook worden aangekaart en bestreden. De echte overgang naar een Nieuwe wereld is evenwel

die van bewustzijn en innerlijk groei. De weg van verantwoordelijkheid nemen voor het innerlijk kwaad dat

in elk mens in meer of mindere mate zit, dit kwaad in de ogen durven te kijken, de onderliggende

pijn weten te helen en de eigen weg naar onvoorwaardelijke liefde te vinden is de

route naar een echte transformatie naar een Nieuwe Wereld


null

Het omgaan met het ‘kwaad’ is een groot vraagstuk in deze transformatie. De antwoorden die van binnenuit komen, zullen

de basis vormen voor een praktische aanpak van het creatieproces dat de Nieuwe Wereld tot stand brengt. De trilling

en bewustwording die liefde met zich meebrengt zullen ongekende bronnen onthullen die dit proces

zullen versnellenen bevorderen. In samenwerking met de spirituele dimensie zullen de

mensheid, de natuur en de Aarde een nieuwe evolutiefase ingaan.


Laat je hart je gids zijn in deze transformatie!

Wij, Maria Magdalena en Jezus, zegenen jullie hiervoor!

Vanuit onvoorwaardelijke liefde, Maria Magdalena en Jezus.”


null

Wandel jij ook met ons mee

naar Santiago de Compostella?

Van 18 t/m 25 oktober 2022

Online-Helingbijeenkomsten met Maria Magdalena en Jezus

De samenwerking van Gabriela en Reint met Maria Magdalena en Jezus heeft er een dimensie bijgekregen.

Door het ziekteproces van Reint stapten Maria Magdalena en Jezus nadrukkelijker in hun rol van energetisch heler. 

 Daarbij kregen zij hulp van diverse helende krachten vanuit de spirituele dimensie, zoals spirituele genezers en

de Aartsengelen. Zij wenden hun hoogwaaridige vermogens vanuit een liefdevolle houding aan op

individueel,maar ook op collectief niveau. Maria Magdalena en Jezus hebben Gabriela en

Reint gevraagd om online-helingbijeenkomsten te organiseren en zij hebben daarin

toegestemd. Er moet volgens de spirituele meesters veel geheeld worden op Aarde!

Het  opzienbarende gechannelde boek

Het leiderschap van Maria Magdalena

- Deel 1 - 

Na de kruisiging van Jezus verlaat Maria Magdalena halsoverkop Palestina via Alexandrië

naar het huidige Frankrijk. Deze vlucht luidt een zeer lange periode

van haar spiritueel leiderschap als de vrouwelijke Christus in. Ze zal zeer oud worden

en de tijd nemen om de leer van de Goddelijkheid van demens, die zij samen met Jezus ontwikkelde, bij de mensheid

bekend te maken en verder vorm te geven

Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief

Meld je aan voor de Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief