De menselijke rassen op Aarde

vullen elkaar aan en hebben elkaar nodig

Openbaring van Maria Magdalena 

en Jezus aan Gabriela naar aanleiding 

van de  rassenongelijkheidsproblematiek 

op Aarde

Maria Magdalena en Jezus benadrukken de overeenkomsten van de verschillende menselijke rassen en wat ze van elkaar

kunnen leren om een groeisprong te maken. Elk ras verlevendigt andere Aardse kwaliteiten in het Goddelijk veld. 

Zielen zijn voor hun evolutie in diverse levens in verschillende rassen geïncarneerd.

 Ieder ras staat voor een ander puzzelstuk van het menselijk bewustzijn.

Uiteindelijk zal de mensheid tot een ras samensmelten.

 

null

Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, jullie worden in jullie samenlevingen nogal eens geconfronteerd met ongelijke behandeling van de verschillende menselijke rassen. Het is nu wederom een actueel onderwerp. We willen jullie laten zien

waarom de verschillende menselijke rassen op Aarde zijn ontstaan en wat hun speciale bijdrage is aan het collectieve

bewustzijn van de mensheid. Zo heeft het ontstaan van meerdere rassen bijvoorbeeld een belangrijke bijdrage aan

jullie bestaan als soort geleverd. Het stelt jullie in staat om meerdere aspecten van het menszijn op verschillende

manieren te verkennen en meer elementen van het Goddelijke te activeren dan in de situatie dat de mensheid slechts

uit één ras zou bestaan. Daarbij heeft het ontstaan van de verschillende rassen een Aardse en een spirituele component.”

 

Aardse component - Eigenschappen van een ras weerspiegelen de relatie met de Aarde.

Maria Magdalena en Jezus:  “Mensen zijn opgebouwd uit Aardse stoffen. Mensen zijn fysiek dan ook volledig Aards. 

Elk ras weerspiegelt daarbij bepaalde kwaliteiten van Moeder Arde. Vanuit het Aardse bezien worden zo in elk ras specifieke aspecten van de natuur, van Moeder Aarde, verlevendigd. De eigenschappen van een ras weerspiegelen dan ook haar relatie

met Moeder Aarde. Ze laten zien hoe de eigen uitwisseling met de Aardse elementen op een bepaald gebied van de

planeet vorm heeft gekregen. Daardoor uit de Aarde zich door de diverse rassen heen en brengt haar invloed

naar het collectieve bewustzijn van de mens. Dit is een weg voor Moeder Aarde om haar Goddelijkheid

via de mens, of deze nu geel, zwart, blank of nog weer anders is, te activeren. 


Zo zal het ene ras de eigenschappen van bergen, plateaus en een droog klimaat weerspiegelen en het andere ras die

van tropische regenwouden en vochtig weer. Elk ras legt zo een brug tussen de Aarde en de Hemel via het bewustzijn van de

mens. Wanneer iemand van een ras zijn of haar Goddelijkheid bewust ervaart en spiritueel ontwaakt, worden de

eigenschappen van de Aarde die deze mens belichaamt ook in het Goddelijk veld geactiveerd. 


In het proces van het buigen van de mens voor de Aarde staat het aanvaarden, omarmen en waarderen van je eigen ras centraal, omdat de Aarde door middel van de eigenschappen van je ras zich via jou in de fysieke dimensie manifesteert. Door jezelf

te omarmen en lief te hebben, omarm jij de Aarde en de specifieke elementen die jij van haar uitdraagt.”


null

Waarom ben je in dit ras geboren? 

Maria Magdalena en Jezus:  “Jullie worden in verschillende rassen geboren en jullie nemen dit meestal als een vast gegeven

aan. Het is echter een deel van je groei en ontwikkeling om stil te staan bij de reden waarom je binnen dit ras

geboren bent en wat dat voor jou betekent. Welke aspecten van de Aarde worden via jou verlevendigd?

Deze aspecten spelen een rol bij het vinden van een antwoord op je incarnatievraag en in het

vervullen van je oermissie als mens om van God in de fysieke dimensie te herontdekken.

 

Behoefte om het bewustzijn van elk ras sterk te manifesteren

Maria Magdalena en Jezus:  “Tijdens de zogenaamde indalende fase van de Aardse cyclus van de mensheid ontstaat

de behoefte om het individuele bewustzijn van elk ras sterk op Aarde te manifesteren. Elk ras probeert

voor een eigen voorbestaan te zorgen, vaak ten koste van een ander ras. De eigenschappen

van het eigen ras worden sterker gewaardeerd dan die van een ander. Er ontstaat angst

en afkeuring voor elkaar. Zo worden conflicten gecreëerd en uitgevochten

op militair, sociaal, economisch of religieus gebied.”

 

null

Rassen vullen elkaar aan en hebben elkaar nodig 

Maria Magdalena en Jezus:  "Toch realiseren mensen zich niet dat iedere raciale groep andere rassen aanvult en dat elk ras een bepaald aspect van de Aarde en van het menselijk bewustzijn vertegenwoordigt. Zo hebben alle rassen elkaar nodig om

samen te werken om het leven op Aarde mogelijk te maken en om tot spirituele realisatie te komen.


Ieder ras staat voor een ander puzzelstuk van het menselijk bewustzijn. En alle puzzelstukken zijn nodig om alle aspecten 

van het menszijn volledig te realiseren. Als iemand een mens van een ander ras afwijst, wijst deze persoon de

aspecten waar dit andere ras voor staat in zichzelf af. Hij of zij is dan nog niet in staat om waarde aan

deze elementen van de Aarde, waar de andere persoon voor staat, in zichzelf toe te kennen.


Deze vorm van afwijzing, racisme, is een vorm van zelfveroordeling en gebrek aan zelfliefde. Het helen hiervan hoort bij het 

proces van het openen van het hart en het doen ontwaken van de Christus in jezelf. Het openen van je hart voor mensen

van een ander ras, versterkt de liefde voor jezelf en het bewust ervaren van je Goddelijkheid als mens.”

 

Spirituele component – Dertien oerzielen creëren oermensen

Maria Magdalena en Jezus:  “De verschillende rassen hebben ook een spirituele component en een Kosmische connectie.

 Ze zijn niet allemaal tegelijk op Aarde ontstaan. De eerste ‘oermensen’ zijn ontstaan bij het indalen van menselijke

oerzielen in geëvolueerde dieren die zich daarvoor beschikbaar stelden. Bij de indaling van de eerste dertien

menselijke oerzielen is er een verbinding gemaakt met de fysieke dimensie vanuit de spirituele wereld

Deze indaling heeft op verschillende gebieden van de Aarde plaatsgevonden. 


Toen was er geen sprake van een ras of rassen. Ieder van deze voorouders stond voor een van de dertien

scheppingsprincipes, een ander aspect van het Goddelijke. Deze dertien aspecten van Goddelijk bewustzijn zouden

door de eeuwen heen geactiveerd worden en uiteindelijk tot de huidige raciale verschillen leiden. Deze verschillen staan

niet alleen voor andere aspecten van de Aarde, maar ook voor kwaliteiten van het menselijk bewustzijn die 

in de diverse  rassen tot uiting mogen komen, als expressie van een overkoepelend geheel.” 


null

Eerste kleine gemeenschappen over de hele Aarde verspreid

Maria Magdalena en Jezus:  “De ‘oermensen’, die over de hele Aarde verspreid waren, hebben kleine gemeenschappen gesticht 

die met verschillende snelheden tot een bredere ontwikkeling kwamen. Ze representeerden verschillende aspecten

van bewustzijn, bewustzijnscentra en energiecentra in de mens. Eerste diende hiervoor een basis te worden

gelegd alvorens andere aspecten tot ontwikkeling konden worden gebracht.


De eerste grotere gemeenschappen van oermensen zijn in het midden en zuiden van het huidige Afrika ontstaan.

Deze mensen waren anders dan de huidige Afrikanen. Ze hebben een basis gelegd voor de fysieke relatie met

de Aarde. Deze basis hebben ze verder de wereld in gebracht en in de loop der eeuwen

beschikbaar gesteld aan andere gemeenschappen uit andere gebieden."

 

Geleid vanuit de spirituele dimensie

Maria Magdalena en Jezus: “Geleid vanuit de spirituele dimensie is er een netwerk ontstaan van de menselijke soort over de hele wereld. Deze ‘oermensen’ zijn later geëvolueerd tot de moderne mens met verschillende raciale kenmerken. Hoewel veel

mensen een indeling zien van grote groepen mensen als één ras, zijn er eigenlijk veel sub-rassen en etnische groepen die

ieder voor andere eigenschappen staan. Dat maakt het collectieve bewustzijn van de mens letterlijk en figuurlijk ‘kleurrijker’. 


null

 De rassen dienen elkaar

Maria Magdalena en Jezus:  "Al deze verschillende eigenschappen stellen jullie in staat om meerdere aspecten van je hart en 

van je menselijk bewustzijn te ontwikkelen. Zo dienen de verschillende rassen elkaar door deze kwaliteiten te

belichamen en als een spiegel anderen voor te houden. In de huidige fase zijn jullie bezig met het

doen ontwakenvan onvoorwaardelijke liefde in je hart en in je hele Zijn. De verschillen die in de

te onderscheiden rassen naar voren komen, nodigen jullie uit om het hart te openen naar

mensen die net iets anders zijn dan jezelf. Dit proces zal nog een tijd zo doorgaan.

Met andere woorden: jullie hebben elkaar nodig en zullen elkaar hierin nog langer dienen.”

 

Samensmelting tot een ras

Maria Magdalena en Jezus: “Aan het einde van de Tweede Incarnatiecyclus van de mensheid op Aarde zal dit proces voltooid zijn. Jullie zullen dan in staat zijn om het Goddelijke in jezelf en in elkaar te bewonderen en dankbaar en erkentelijk naar elkaar te

zijn voor ieders bijdrage aan zelfliefde en collectieve ontwikkeling. De raciale verschillen en ongelijkheden zullen dan

niet meer nodig zijn. De familie van de mensheid zal zich dan meer openen naar elkaars kwaliteiten en zullen die

steeds meer van elkaar over- en aannemen. Dit zal, tijdens de Derde Incarnatiecyclus van de mensheid,

leiden tot het ontstaan van één ras met verschillende accenten, afhankelijk van woonplaats

en gewoontes. Dit zal de verworven eenheid tussen alle mensen weerspiegelen.


Omarm elkaars verschillen en laat ze jou inspireren en in je hart brengen als een weg naar

onvoorwaardelijke liefde en het activeren van je eigen Goddelijkheid.


Wij zegenen jullie voor dit wonderbaarlijke proces!

Vanuit eenheid, Maria Magdalena en Jezus.”

null

Wandel jij ook met ons

mee naar Santiago de Compostella?

Van 18 t/m 25 oktober 2022

Online-Helingbijeenkomsten met Maria Magdalena en Jezus

De samenwerking van Gabriela en Reint met Maria Magdalena en Jezus heeft er een dimensie bijgekregen.

Door het ziekteproces van Reint stapten Maria Magdalena en Jezus nadrukkelijker in hun rol van energetisch heler. 

 Daarbij kregen zij hulp van diverse helende krachten vanuit de spirituele dimensie, zoals spirituele

genezers en de Aartsengelen. Zij wenden hun hoogwaaridige vermogens vanuit een liefdevolle houding

aan op individueel, maar ook op collectief niveau. Maria Magdalena en Jezus hebben Gabriela en Reint

gevraagd om online-helingbijeenkomsten te organiseren en zij hebben daarin toegestemd.

Er moet volgens de spirituele meesters veel geheeld worden op Aarde!

Het opzienbarende 

leiderschap van Maria Magdalena Deel 1 

Het ontwaken van de Vrouwelijke Christus

Nu verkrijgbaar!

De Maria Magdalena Code IV

De 13 liefdeswegen van de mens op Aarde

Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief

Meld je aan voor de Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief