Openbaring van Maria Magdalena en Jezus over de spirituele waarde van het ego van de mens

Openbaring van Maria Magdalena en Jezus over de spirituele waarde van het ego van de mens

Leerstuk van Maria Magdalena en Jezus over de meerwaarde van ons ego voor het activeren van het Christusbewustzijn

Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, het onderwerp ‘ego’ is een frequent aandachtspunt in jullie spirituele ontwikkeling. In diverse spirituele tradities werd en wordt het ‘loslaten van het ego’ aangeraden als een essentiële stap in je spirituele realisatie. Het ego wordt afgekeurd en zou je op het verkeerde pad kunnen brengen waardoor je niet in staat bent om je eenwording met God te realiseren. Je zou alle manifestaties van je individualiteit dienen los te laten om je met het Goddelijke veld van eenheid te kunnen verbinden.

Echter, deze visie is volledig in strijd met je menselijke behoeften, verlangens en de impuls van je Persoonlijkheid om zich op Aarde te manifesteren. Jullie zijn permanent zoekende hoe je persoonlijke realisatie en je connectie met God te kunnen verenigen. Het ego kan daarbij niet worden ontkend, maar speelt daarin juist een grote rol. Graag leggen wij het essentiële belang van jouw ego voor je Aardse incarnatie en zelfrealisatie uit. Daarbij tekenen we allereerst aan dat het ego een bewustzijnsmanifestatie op Aarde van je Goddelijke Bron en je Hogere Zelf is. Het maakt je ‘ik’-gevoel en je identiteit als mens mogelijk.

Daarbij is je ego je meest moedige deel en wel omdat het zich voor jou het diepst in de materie en de dualiteit begeeft en zich het verst van de Goddelijke Bron heeft verwijderd. Om de wezenlijke functie van het ego te kunnen begrijpen …

Wil je de volledige openbaring lezen? Klik dan hier!

Ina
Door

Ina

op 16 Mar 2020

Het ego is je innerlijke kind, die de kolen voor je uit het vuur haalt. Het heelt niet door "foei" maar door liefde en je eigen omhullende aandacht. Idee: nodig "god"en "ego" samen uit in je hart.

Reactie plaatsen