arrow_drop_up arrow_drop_down


De waarde van het ego

voor het openen

van het hart en het activeren

van het Christusbewustzijn

Openbaring Maria Magdalena en Jezus aan Gabriela

Maria Magdalena en Jezus: Lieve mensen, het onderwerp ‘ego’ is een frequent aandachtspunt in jullie spirituele ontwikkeling.

In diverse spirituele tradities werd en wordt het ‘loslaten van het ego’ aangeraden als een essentiële stap in je spirituele 

realisatie. Het ego wordt afgekeurd en zou je op het verkeerde pad brengen waardoor je niet in staat bent om je

eenwording met God te realiseren. Je zou alle manifestaties van je individualiteit dienen los te laten 

om je met het Goddelijke veld van eenheid te kunnen verbinden.


Echter, deze visie is volledig in strijd met je menselijke behoeften, verlangens en de impuls van je Persoonlijkheid om zich 

op Aarde te manifesteren. Jullie zijn permanent zoekende hoe je persoonlijke realisatie en je connectie met God te

kunnen verenigen. Het ego kan daarbij niet worden ontkend, maar speelt daarin juist een grote rol. Graag leggen 

wij het essentiële belang van jouw ego voor je Aardse incarnatie en zelfrealisatie uit. Daarbij tekenen we 

allereerst aan dat het ego een bewustzijnsmanifestatie op Aarde van je Goddelijke Bron en je Hogere Zelf is. 

Het maakt  je ‘ik’-gevoel en je identiteit als mens mogelijk. Daarbij is je ego je meest moedige deel en wel omdat het 

zich voor jou het diepst in de materie en de dualiteit begeeft en zich het verst van de Goddelijke Bron heeft verwijderd.”

 

Het ego in het kader van jouw evolutionaire pad

Maria Magdalena en Jezus: “Om de wezenlijke functie van het ego te kunnen begrijpen, plaatsen we het in het kader

van jouw ontwikkelingsweg vanuit de spirituele dimensie naar en op de Aarde.


Vanuit de spirituele dimensie, maken jullie vóór je verwekking een keuze om naar de Aarde te komen. Deze keuze wordt

bepaald door een impuls om een bepaald aspect van God in de materiële wereld te onderzoeken en tot eenheid te brengen.

Dit is een aspect van het leven Aarde waarvan je nog niet tot de Goddelijke essentie hebt kunnen doordringen. Dit nog te verkennen aspect neem de vorm aan van een vraagstuk, jouw incarnatievraag. Deze vraag schept jouw overgang

van de spirituele naar de Aardse dimensie en daarbij neemt je bewustzijn een individuele vorm aan.


Geleid door je incarnatievraag kies jij je ouders, een geboorteplaats, een moment in de tijd en duidelijke

geboorteomstandigheden uit. Het kan zijn dat je het leven in een gemeenschap wilt onderzoeken en je wordt geboren

in een plattelandsdorp binnen een hechte familie. Of je wilt veel ruimte voor jezelf en je wordt als enig kind in een stad

geboren bij professioneel werkende ouders. Of je wilt snel op eigen benen staan en je belandt bij gescheiden ouders

die weinig aandacht voor je hebben. En als je gezelligheid zoekt, kan een lief echtpaar met drie of vier kinderen een

geschikt nest voor je zijn. Al deze mogelijkheden geven jou een specifiek startpunt waarbij jouw ego zich 

in deze door jou gekozen Aardse constellatie gaat ontwikkelen.
Je geeft daarbij, vanaf je verwekking, vorm aan je DNA en aan je lichaam en je schept een basis voor je Aardse Persoonlijkheid. Deze Persoonlijkheid is een expressie van je Goddelijke Bron en van je Hogere Zelf in de fysieke dimensie. Hiermee ben je

in staat om God op een dieper Aards niveau te verkennen. Dit verkenningsproces verankert zich in je fysieke lichaam. 

Je lichaam maakt dat jij je afgescheiden voelt van je omgeving en tegelijkertijd stelt het jou in staat om je met de wereld te verbinden. Je zintuigen laten jou daarbij de elementen voelen. Op blote voeten op de Aarde lopen, in open water zwemmen,

de wind in je haren voelen en je verwarmen bij een haard zijn hier voorbeelden van. Door en dankzij het lichaam word je uitgenodigd en gedreven om diep de materie in te duiken. Je honger stillen met een sappige vrucht, je dorst lessen

met helder water, verkoeling zoeken bij een schaduwrijke boom, betoverd worden door de geur van kleurrijke

bloemen, je geliefde bij de hand nemen, je kind omarmen, dit alles kan alleen met een fysiek lichaam. 

Je fysieke  lichaam is daarbij het anker van je individueel bewustzijn.


Om de Aardse dimensie volledig te verkennen, dien jij je geïsoleerd te voelen van de omgeving. Door dit gevoel van isolement

krijg je de aandrang om je met de wereld te verbinden. Dankzij deze verbinding ontstaat verkenning, de verkenning van God in

een fysieke vorm, God in de wereld. Je vele ervaringen in je huidige en eerdere levens maken dat je ook God in de wereld kunt ‘herkennen’. Bijvoorbeeld in het wonder van een geboorte, in de magie van een kus, in de sierlijkheid van vogels en in de pracht

van de dageraad vind je God terug in de wereld. Maar ook in het helen van een vriendschap, het geven van een ‘ja’-woord,

het stellen van een grens of het eindelijk voor jezelf kiezen, vind je God terug in de wereld en in je leven.

Het is jouw ego die met zijn of haar behoeften en verlangens jou zo ver heeft gekregen dat je op zoek bent

gegaan, stappen hebt gemaakt, initiatieven hebt genomen, bent gevallen en weer opgestaan om de weg 

terug naar  eenheid te vinden in een wereld waar dualiteit volop aanwezig is. Het ego geeft jou zo 

de kans om een antwoord te vinden op je incarnatievraag.” 

De relatie tussen sterfelijkheid en het ego

Maria Magdalena en Jezus: “In het bijzonder de sterfelijkheid van je lichaam geeft je ego een gevoel van tijdelijkheid en vergankelijkheid. Om weerstand te bieden tegen het mogelijke verlies van je persoonlijke bestaan bij de dood, probeert je ego zijn of haar individueel bewustzijn te vestigen en te benadrukken. Als jij jezelf neerzet als een markante persoonlijkheid, een creatie achterlaat (‘baar een kind, schrijf een boek of plant een boom’) of op een andere wijze indruk maakt op anderen, krijg je het

gevoel dat je niet zult ‘sterven’. Je laat iets van jezelf achter en je leeft in het bewustzijn van deze mensen die aan jou

denken voort. Mensen zoals Aristoteles, Newton en Rembrandt hebben dat voor elkaar gekregen. En misschien ook

wel je ouders of je grootouders door bijvoorbeeld krachtig aan de familie en de gemeenschap te hebben bijgedragen.


Midden in dit proces om je zogenaamd onsterfelijk te maken, komt je ego echter de eigen sterfelijkheid tegen. De Aarde stelt namelijk grenzen aan je ego. Het dient zich uiteindelijk aan de Grote Moeder over te geven. De Aardse grenzen dienen zich

aan in de vorm van een ziekte, een incident op je werk of in je persoonlijk leven of in een andere vorm. Ze geven jou het gevoel: ‘Wat ik ook doe, hier kan ik niet omheen.’ Nadat jij je best hebt gedaan om jezelf als ‘iemand’ in de wereld te manifesteren,

dien je echter al je opgedane inzichten en je zogenaamde goede en kwade levenservaringen uit je leven aan de

voeten van Moeder Aarde neer te leggen. Te buigen voor de Aarde is de ultieme taak van het ego.”

 

Het ego als een instrument voor het openen van het hart

Maria Magdalena en Jezus: “Het ego wordt regelmatig afgekeurd als een egoïstisch deel van jezelf. Je mag van anderen of van jezelf je niet volledig manifesteren of te veel naar je toe trekken. Toch is het ego de drager van je individueel bewustzijn opdat jij God in de materiële dimensie kunt herontdekken. Dit is de meest essentiële missie van de mens oftewel jouw ‘oermissie’. Je dient je dan ook niet van je ego te ontdoen, maar het zich juist laten ontwikkelen. De belangrijkste ontwikkeling van je ego is om zich over te geven aan je hart. Dat maakt het ego een dienaar van de liefde en de eenheid. Dan pas kan het ego een initiator

en drager zijn voor het manifesteren van je Goddelijkheid als mens.” 

Ontwikkelingsfasen van het ego

Maria Magdalena en Jezus: “Om het ego beter te begrijpen en te omarmen dien jij te beseffen 

dat het ‘ego’ verschillende ontwikkelingsfasen heeft:


  1. 1. Ontwaking naar het ‘ik-zijn’ in de wereld: Vanaf je conceptie begin je een weg naar individueel bewustzijn in de fysieke dimensie. Langzamerhand sluit jij je af van het spirituele eenheidsveld en stap je in de ervaring van je afgescheiden voelen. In werkelijkheid ben je niet van het eenheidsveld afgescheiden, maar je gaat dat wel steeds meer zo ervaren. Dit heb je nodig om je je een individu te voelen. Het sluiten van je fontanellen, het leren lopen en zindelijk worden zijn hier voorbeelden van.

 

  1. 2. Verkenning van de wereld: Vanuit het je individu voelen, ga je jezelf en de omgeving verkennen. Je gaat op onderzoek uit. Je speelt, proeft, ruikt, observeert, tast en voelt de wereld aan. 

 

  1. 3. Ontwikkelen van vaardigheden: Om jezelf in de wereld te manifesteren en jezelf te onderhouden op alle niveaus heb je vaardigheden nodig. Hier ben je tot aan je volwassenheid mee bezig. Onbewust ben je op zoek naar je onsterfelijkheid. Je incarnatievraag geeft je hierbij richting door je aandacht te sturen naar de thema’s die jou het meest dienen op jouw Aardse zoektocht.

 

  1. 4. Je eigen beperkingen tegenkomen: Wanneer je vaardigheden ontwikkelt, kun je het gevoel krijgen dat je alles kunt. Echter, er dient zich een moment aan waarop jij je grenzen tegenkomt en je aan de Aarde dient over te geven. Op een diep niveau aanvaard je dan je sterfelijkheid. Het is een proces van groeiende zelfacceptatie.

 

  1. 5. Het openen van je hart: Dankzij al het voorwerk dat je ego gedaan heeft om zichzelf in de wereld te vestigen en zichzelf te ontwikkelen, heeft de overgave aan de Aarde een krachtige uitwerking op het openen van het hart. Door deze overgave transformeert de geldingsdrang van het ego zich in onvoorwaardelijke liefde.

 

  1. 6. Bewustwording van je verbinding met God: Het accepteren van de sterfelijkheid van je lichaam en de tijdelijkheid van je Persoonlijkheid openen je hart naar jouw deelname aan het veld van eenheidsbewustzijn. Op die manier kun je God en je eigen Godzijn ervaren. Niet ondanks, maar dankzij je ego kun je dan je Goddelijkheid als mens omarmen.”


Het ego brengt jou naar het ontwaken van het Christusbewustzijn

Maria Magdalena en Jezus:  “De spirituele ontwikkeling van de mens is diep verbonden met jullie en jouw connectie met de Aarde. Het verlangen naar een terugkeer naar de spirituele dimensie betekent dat jij je Aardse natuur nog niet omarmd hebt en je nog verzet tegen het Goddelijke in de dimensie van dualiteit. Het is echter niet het vermijden van de Aarde, maar het doorgronden en omarmen van deze materiële dimensie die je vrijheid, onvoorwaardelijke liefde en spirituele realisatie geven. Het omarmen van

de Aarde is het omarmen van jezelf als Aards mens met een fysiek lichaam en een eigen Persoonlijkheid. Dit is een voorwaarde voor het openen van je hart en het aanvaarden van je Goddelijkheid als mens.


Het ego doet in dit geval verkenningswerk. Het stelt jou in staat om God in de materiële dimensie te onderzoeken, je daarmee te verbinden om vervolgens je eraan over te geven. Zonder het voorbereidende werk van je ego ben je niet geaard genoeg en heb je geen goede basis om God in jezelf en in de wereld te herontdekken.


Het Christusbewustzijn is de onvoorwaardelijke liefde die ontstaat wanneer jij, door de dualiteit van goed en kwaad heen, de weg naar eenheid terug weet te vinden. Jouw ego maakt het mogelijk dat jij deze tegenstelling ervaart en doorleeft. Zo krijg je ook de kans om de eenheid van deze tegenpolen te ervaren en te erkennen. In dit proces open jij je hart en activeer je het Christusbewustzijn, de geaarde onvoorwaardelijke liefde, in jezelf.Wij, Maria Magdalena en Jezus, kijken naar jullie met liefde en bewondering, wetende dat deze intensieve Aardse ontwikkelingen jullie volledig in beslag nemen en jullie toewijding aan je spirituele realisatie op de proef stelt.  Echter, we zien ook de 

kracht van je hart steeds meer toenemen en jullie Goddelijkheid zich bewust op Aarde manifesteren. 

We zegenen jullie voor dit heilig proces!


In liefde, Maria Magdalena en Jezus.”

Ons nieuwste boek:

Maria Magdalena en Jezus Deel 4

Jezus zijn kruisiging en opstanding in een lichtlichaam

Jezus en Maria Magdalena vertellen in door Gabriela gechannelde boek
hoe de kruisiging is verlopen, wat de reden is geweest en wat de meerwaarde voor de gehele mensheid is. Het belangrijkste ritueel ooit op Aarde is veel betekenisvoller en liefdevoller dan we ons ooit konden voorstellen. Dit 4e deel in de serie 'Maria Magdalena en Jezus' zet ons 2000 jaar oude beeld van de kruisiging, maar zeker ook van de opstanding, volledig op zijn kop! Dit boek is eigenlijk een verplichte aanschaf voor iedereen die zich spiritueel noemt!