Hoe kan de mensheid  

een Nieuwe Wereld scheppen? 

Inzichtgevende openbaring van Maria Magdalena en Jezus

Openbaring over de weg naar een Nieuwe Wereld en de rol van het Nieuwe Wereld Programma

null

Maria Magdalena en Jezus:  “Lieve mensen, voor het scheppen van een Nieuwe Wereld is een bepaalde ontwikkeling in

bewustzijn nodig. Een Nieuwe Wereld is een reflectie van een nieuw bewustzijn. De creaties van deze wereld worden

op die manier eerst van binnenuit geschapen. Als de juiste trilling aanwezig is, manifesteren de elementen van

de Nieuwe Wereld zich ook in de fysieke dimensie. In deze wereld zijn mens en natuur gelijkwaardig en

werken ze samen naar een liefdevol gemeenschappelijk bestaan op Aarde. 


Dit proces komt in golven tot uitdrukking. Het ontstaan van de ene golf zal het baren van de volgende bevorderen.

De ene ontwikkeling in bewustzijn zal de volgende inleiden. Groepen mensen die deze groei meemaken

zullen de komende groep inspireren en verder brengen. Wij, Maria Magdalena en Jezus, samen

met spirituele en natuurkrachten zijn aanwezig om jullie hierbij te ondersteunen.


null

Wat hebben jullie nodig voor de overgang naar een Nieuwe Wereld?

Maria Magdalena en Jezus:  “De individuele en collectieve ontplooiing die jullie nodig hebben om in staat te zijn om

de Nieuwe Wereld te scheppen, zijn onder andere op de volgende uitgangspunten gebaseerd:


  • Van dualiteit naar eenheid gaan: om deze stap te zetten. dienen jullie je schaduwkant te omarmen. Dat vraagt om een keuze voor deze stap en de intentie om die te realiseren. Deze keuze en intentie gaan jullie begeleiden bij de ontwikkeling van extra vaardigheden. Deze talenten zullen ervoor zorgen dat jullie de dreiging en spanning die de ontmoeting met je schaduwkant veroorzaakt, kunnen verdragen. Op die manier zijn jullie in staat om goed en kwaad in jezelf en in de wereld tot eenheid te brengen en er vanuit zelfacceptatie en mededogen naar te kijken.
  • Van hoofd naar hart:  je intellectuele en rationele vermogens zijn een instrument voor het verkennen van de wereld, maar het is je hart dat dit proces bezielt en betekenis geeft. Je hart stelt je in staat om jezelf en je omgeving te bewonderen en de Goddelijkheid ervan te zien. Je hart maakt het herontdekken van God in de fysieke dimensie mogelijk. Ondanks de veelzijdigheid van je intellect, is het je hart dat je verder in je bewustwording brengt. Hun samenwerking maakt je ontplooiing nog intensiever. Als je hoofd zich aan het hart overgeeft en zich daardoor laat leiden, ontstaat er ruimte voor zingeving en vervulling. Wat je hiermee schept, bevat een hogere trilling die je evolutie en die van je omgeving bevordert.
  • Van slachtoffers-daders-redders naar Scheppers:  de mensheid is deze rollen door de eeuwen heen aan het verkennen. Zij zijn een reflectie van de Drie-Eenheid van God. Deze Drie-Eenheid omvat de Schepper, de Geschapene en het Proces van Scheppen. Jullie hebben de rollen van slachtoffer, dader en redder door je eigen geschiedenis op Aarde heen uitgebreid verkend. Deze rollen zijn echter verbonden met de positie van Geschapene. Deze positie wordt veelal bevestigd door het overtuigingensysteem van waaruit de meerderheid van de mensen op Aarde op dit moment opereert. Dit overtuigingensysteem is gebaseerd op de innerlijke houding om de verantwoordelijkheid voor je creaties en relaties grotendeels buiten jezelf te leggen. Het aanvaarden van deze verantwoordelijkheid vraagt vooralsnog om meer vaardigheden. Deze talenten hebben met het omarmen van je schaduwkant te maken (zie punt 1). Wanneer jullie in staat zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor wie je bent en voor je creaties en relaties, dan hebben jullie de positie van Schepper aangenomen. Deze positie vergroot je zelfbewustzijn en brengt je in contact met het besef van je eigen Goddelijkheid.
  • Leren scheppen:  wanneer je de Schepper in jezelf omarmt, opent de mogelijkheid zich om het Proces van Scheppen te leren toepassen. Hoe vaker jij vanuit de positie van de Schepper naar je leven, creaties en relaties kijkt, des te meer je bewust wordt van de manier waarop je dingen creëert. Dit vergroot je vaardigheden en inzichten over hoe je een leven kunt scheppen op basis van wat je hart jou aangeeft.
  • Van zelfveroordeling naar zelfliefde:  zowel in dit leven als in vorige levens heb jij, door contact met je beperkingen en die van je omgeving te maken, op specifieke momenten en bij bepaalde gebeurtenissen jezelf veroordeeld. Jezelf te aanvaarden en te omarmen zoals je bent, brengt je terug naar zelfliefde. Zelfliefde stelt je in staat om de stroom van liefde naar anderen, de natuur en de wereld te herstellen. Jij wordt je dan weer bewust van je aansluiting op het eenheidsveld van de Schepping
  • Van het miskennen van de Aarde naar het omarmen van je Aardse Goddelijkheid:  jij projecteert het miskennen van jezelf op de Aarde. Dit gebeurt ook op collectief niveau. De dualiteit waarmee mensen elkaar behandelen, is terug te vinden in de relatie tussen de mens en de Aarde. Zelfliefde, het bereiken van eenheid, het pad van het hart volgen en verantwoordelijkheid nemen voor de eigen creaties openen de weg voor het omarmen van je Aardse incarnatie als zijnde Goddelijk. Aanvaarden van de Aardse kaders en beperkingen, van je fysieke lichaam en van je sterfelijkheid dragen bij aan de overgave aan de Aarde en aan je Aardse incarnatie als mens. Dat herstelt je relatie en je eenheid met de natuur en met alle wezens
  • Van het je verheffen boven de natuur naar het innemen van een gelijkwaardige positie tussen alle soorten:  de mens, door zijn of haar speciale relatie met dualiteit, heeft zich in bewustzijn van het eenheidsveld van de natuur en van alle wezens afgesloten. Deze vervreemding beperkt jullie in je evolutie en zelfrealisatie. Pas als je het hart naar de natuur en naar alle wezens opent, zul je in staat zijn om je Goddelijkheid te ervaren.
  • Communiceren met en luisteren naar de natuur:  na het omarmen van de natuur als gelijkwaardige, mag jij je openen om met alle wezens, elementen en landschappen te communiceren. Op het moment dat je deze communicatie activeert, vindt er een verschuiving in je zelfperceptie en in je beleving van de wereld en van je werkelijkheid plaats.
  • Omarmen van de leegte en van je innerlijke stilte:  de aandacht die je permanent op de buitenwereld richt, keert zich naar binnen. Jij ontdekt de Goddelijke ruimte in jezelf en je komt tot zelfbezinning en zelfbewustzijn. Stilte is een poort naar je bewuste verbinding met God op Absoluut niveau.


null

Het Maria Magdalena en Jezus Nieuwe Wereld Programma

Maria Magdalena en Jezus:  "Het ‘Maria Magdalena en Jezus Nieuwe Wereld Programma’ is een zorgvuldig opgebouwde ontwikkelingsweg naar het onderzoeken van de zojuist genoemde aspecten, het ontplooien van nieuwe vaardigheden

en een weg naar zelfliefde, zelfontdekking en zelfacceptatie in samenwerking met Moeder Aarde, natuurwezens,

spirituele- en natuurkrachten, spirituele helers en met ons, Maria Magdalena en Jezus, maar ook Maria en Jozef.


Wij zijn beschikbaar om jullie hierin te begeleiden, te ondersteunen en van dienst te zijn bij het openen

van je hart, het activeren van het Christusbewustzijn en het omarmen van je Goddelijkheid

als mensen en als natuurwezens die jullie ook zijn.

Vanuit liefde en eenheid,

Maria Magdalena en Jezus”


Programma  bekijken? Wil je het door Maria Magdalena en Jezus, in samenwerking met Gabriela en Reint,

samengestelde Nieuwe Wereld Programma bekijken? Klik dan hier!


null


Het Maria Magdalena en Jezus

Nieuwe Wereld Programma

Sinds 2000 zijn Gabriela en Reint Gaastra-Levin bezig met het ontvangen van boodschappen van Maria Magdalena en Jezus

over de leer van 'de Goddelijkheid van de mens’ en ‘De Maria Magdalena Code’. In die periode publiceerden zij

vijftien gechannelde boeken, gaven vele cursussen, workshops, vieringen, helingen en consulten.


Anno 2022 is het tijd om hun spirituele werk een belangrijke wending te geven met het

Maria Magdalena en Jezus Nieuwe Wereld Programma, een transformerend cursusprogramma waarin jij jezelf

kunt verkennen, helen en ontwikkelen om de Goddelijke mens te zijn die jij bent.