De spirituele beginselen van het vaderschap

Openbaring van meester Jozef aan Gabriela

over het omarmen van het vaderprincipe

null

Door rechtvaardigheid en respect in de familie-omgeving en in de samenleving te scheppen beschermt het

Vaderprincipe het Zijn dat door het Moederprincipe wordt neergezet. Het Moederprincipe zorgt

voor het Zijn. Het Vaderprincipe zorgt voor het 'Er mogen Zijn'.

De moeder schept een liefdevolle basis voor het kind om te groeien. 

De vader begeleidt later het kind de samenleving in en leert het 

wat 'werkt' en 'niet werkt' en wat 'goed' en wat 'kwaad' is.

De vader schept randvoorwaarden opdat de kinderen veilig en in liefde kunnen opgroeien.

De vaderrol kan ook door iemand anders dan de biologische vader voor een kind worden vervuld.


null

Jozef: “Lieve mensen, ik voel me blij en vereerd om me naar jullie te mogen richten om het over het Vaderprincipe te hebben.

Het Vaderprincipe is, evenals het vrouwelijke principe, eraan toe om op Aarde naar een hoger niveau getild te worden. 

Een niveau dat het bewust ervaren van jullie Goddelijkheid kan ondersteunen. Nieuwe generaties zijn er op uit om 

op een jonge leeftijd en meestal al direct na hun geboorte moederlijk en vaderlijk begeleid te worden op 

basis van onvoorwaardelijke liefde. Ze worden nu geboren om bewust hun Goddelijkheid op Aarde

te ervaren, te manifesteren en met anderen te delen. Om dit allemaal mogelijk te maken is

het nodig om een brug te slaan tussen eenheids- en dualiteitsbewustzijn.

En dat nu is de taak van het Vaderprincipe.”


null

 Op een liefdevolle manier aan het Zijn op Aarde vormgeven

Jozef: “Het Vaderprincipe is verankerd in het Zijn dat het Moederprincipe overdraagt. Het is de taak van het Vaderprincipe 

om op een liefdevolle manier aan het Zijn op Aarde vorm te geven. Het Vaderprincipe functioneert op basis van

onvoorwaardelijke liefde. Het handelt binnen de Aardse vormen, regels en natuurwetten. Het verkent en

herkent de vorm die onvoorwaardelijke liefde in de praktijk aanneemt. Het is in staat om de vorm van 

de liefde te onderscheiden en toe te passen. Hoewel het Vaderprincipe in de dualiteit van het

Aardse leven handelt, is het tegelijkertijd in essentie op eenheidsbewustzijn gebaseerd.

Door rechtvaardigheid en respect te scheppen beschermt het Vaderprincipe

het Zijn dat door het Moederprincipe wordt neergezet.”

 

De belangrijkste functie van het Vaderprincipe

Jozef: “De belangrijkste functie van het Vaderprincipe is dat ieder van jullie een plek op Aarde kan innemen en de eigen Goddelijkheid kan omarmen. Op deze manier draagt het Vaderprincipe bij aan het gevoel van ‘Er Mogen Zijn'. 

Het gevoel van ‘Er Mogen Zijn' ontstaat wanneer je randvoorwaarden in je leven geschapen hebt om

 je  ‘Zijn' op Aarde te kunnen manifesteren. Dat betekent ook dat jij je verlangens en 

behoeften serieus neemt en daar vervulling voor zoekt. 


null

Voor een kind is het de vader, of diegene die deze rol aanneemt, die het kind inwijdt in de manier waarop je vervulling kunt vinden

voor je behoeften en verlangens in de buitenwereld, met respect voor jezelf en voor anderen en met kennis van zaken

 hoe het in ‘de wereld’ werkt. Wanneer je ouders en/of begeleiders je behoeften en verlangens serieus

nemen en wanneer ze jou ondersteunen om op een praktische manier voor je behoeften

en verlangens vervulling in je leven te vinden, wordt het Vaderprincipe

verlevendigd en voelen jullie dat jullie ‘Er Mogen Zijn’.”


Aandachtspunten voor de werking van het Vaderprincipe

Jozef: “Het Vaderprincipe werkt op basis van een aantal aandachtspunten. Deze aandachtspunten kunnen

jullie inspireren om dit principe in je leven te verlevendigen. Deze aandachtspunten zijn:


- om je Zijn vanuit onvoorwaardelijke liefde in je leven te manifesteren is het nodig dat je handelingen, gedachten

en woorden afgestemd zijn op eenheidsbewustzijn

- eenheidsbewustzijn ontstaat wanneer jij je oordelen loslaat en jezelf en anderen accepteert zoals ze zijn


- de Aardse vormen zijn een reflectie van je Zijn. Wanneer je aan alle verschillende aspecten van je leven vormgeeft, zodat

ze de trilling van eenheidsbewustzijn reflecteren, hebben ze een stimulerend effect op het openen van je hart en op het bewust ervaren van je Goddelijkheid. Bij ‘Aardse vormen’ kun je denken aan alles wat met jouw innerlijk en jouw uiterlijk te maken heeft, met je omgeving, met je relaties met anderen, met de maatschappij, met Moeder Aarde en met God. Reflecteren deze 

vormen liefde voor jezelf als mens en je Goddelijke essentie, dan wordt je Zijn gevoed en steeds meer manifest in je leven


- om je Zijn op Aarde te manifesteren heb je randvoorwaarden nodig die het bestaan van je Zijn beschermen en je Zijn 

‘in het zonnetje’ zetten. Deze randvoorwaarden zorgen ervoor dat je Zijn de aandacht krijgt die het nodig heeft en

dat op een respectvolle manier met je Zijn om wordt gegaan


- onvoorwaardelijke liefde ontstaat wanneer je grenzen kunt stellen aan het gedrag van jezelf of van anderen 

die je eigen Zijn niet respecteren


- onvoorwaardelijke liefde ontstaat wanneer je naar anderen luistert en kijkt zonder ze te veroordelen

- onvoorwaardelijke liefde ontstaat wanneer je naar de minder gewenste kanten van jezelf met mededogen kunt kijken

- onvoorwaardelijke liefde ontstaat wanneer je ook naar de minder gewenste kanten van anderen met mededogen kunt kijken


- onvoorwaardelijke liefde ontstaat wanneer je voor deze liefde in je relatie en je relaties gaat staan

- onvoorwaardelijke liefde ontstaat wanneer je ruimte voor jezelf in je leven neemt

- onvoorwaardelijke liefde ontstaat wanneer jij je Aardse Goddelijkheid omarmt.”


null

 Later in je leven zelf je verantwoordelijkheid nemen en jongeren ondersteunen

Jozef: “Later in je leven, tijdens het proces van volwassen worden, zullen jullie uiteindelijk de eigen verantwoordelijkheid

gaan nemen voor je ‘Er Mogen Zijn`. Volwassen worden impliceert dat je de verantwoordelijkheid neemt voor je eigen scheppingskracht. Met dankbaarheid en erkenning kun je de rol van vorige generaties in je ontwikkelingsproces

in je hart omarmen. Vervolgens ga jij je eigen bijdrage leveren aan het vinden van vervulling voor je 

verlangens en behoeften, het openen van je hart en het bewust ervaren van je Goddelijkheid.


Nadat je op eigen benen als volwassene bent gaan staan, kun je zelf een drager worden van het Vader- en/of Moederprincipe.

Als ouder of begeleider kun jij jongere mensen ondersteunen in het ervaren van wie ze Zijn, in het manifesteren van hun 

Zijn in de wereld en in het vervulling vinden voor hun behoeften en verlangens.


De Moeder- en de Vaderprincipes ondersteunen en bevorderen elkaar. Het ene kan zich niet zonder het andere manifesteren.

Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De zachtheid van het Moederprincipe heeft de daadkracht van het

Vaderprincipe nodig om aan het Zijn op Aarde vorm te geven, het Vaderprincipe heeft het Zijn nodig

om aan je leven op basis van deze essentie vorm te geven.


null

De Vader- en Moederprincipes zullen in toenemende mate een steeds grotere en ondersteunende rol gaan spelen 

bij het openen van jullie hart en in het bewust ervaren van jullie Goddelijkheid.

 

Ik, Jozef, samen met mijn geliefde Maria, staan jullie te allen tijde ten dienste om deze beide principes

in je leven te helen en te verlevendigen. Met onvoorwaardelijke liefde en respect, Jozef.”

Online-Helingbijeenkomsten met Maria Magdalena en Jezus

De samenwerking van Gabriela en Reint met Maria Magdalena en Jezus heeft er een dimensie bijgekregen.

Door het ziekteproces van Reint stapten Maria Magdalena en Jezus nadrukkelijker in hun rol van energetisch heler. 

 Daarbij kregen zij hulp van diverse helende krachten vanuit de spirituele dimensie, zoals spirituele

genezers en de Aartsengelen. Zij wenden hun hoogwaaridige vermogens vanuit een liefdevolle houding

aan op individueel, maar ook op collectief niveau. Maria Magdalena en Jezus hebben Gabriela en Reint

gevraagd om online-helingbijeenkomsten te organiseren en zij hebben daarin toegestemd.

Er moet volgens de spirituele meesters veel geheeld worden op Aarde!

Ga je met ons mee naar

Zuid-Frankrijk zomer 2022?

Er zijn twee Maria Magdalena en Jezus-
Zomerworkshops in de Pyreneeën. Je kunt kiezen!

Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief

Meld je aan voor de Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief