Openbaring van Maria Magdalena en Jezus,

Maria en Jozef over de toekomst

van de mensheid en de Aarde

null

Tijdens een bijeenkomst met het ons ondersteunende team eind mei ontving Gabriela de volgende doorgeving

van Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef namens alle met hen samenwerkende spirituele helers, Aartsengelen, Natuurkrachten en Kosmische krachten. Zij bieden de volgende boodschap over de toekomst

van de mensheid en de Aarde aan


Maria Magdalena en Jezus, Maria en Jozef:

“Lieve mensen. De mensheid bevindt zich in een transformatie tijd. Levensstijlen, paradigma’s van waaruit men leeft en waarden

en normen zullen veranderen. Tegelijkertijd zal hechting aan oude patronen en oude processen ophouden te bestaan. Parallel daaraan worden diepe wensen van de mensheid om zich verder te ontwikkelen waarheid. Dit veelomvattende proces zal zo’n vijftien tot vijf-en-twintig jaar in beslag nemen. Dit zal de basis vormen van een Nieuwe Wereld die zich nog verder zal ontvouwen. Jullie staan nu dan ook aan het begin van een nieuwe dageraad. Het is alsof de zon van een nieuwe tijd opkomt, lichtstralen daarvan laten zich nu al voorzichtig zien. Jullie dragen allen bij aan deze omwenteling.


null

Jullie zijn echter nog steeds in de fase van schemering, aan het prille begin van de dag wanneer de nachtdieren gaan slapen en

de stofwisseling van planten en wezens van koud naar warm gaat en van hoedanigheid verandert. In deze komende tijden voor

de mensheid en de Aarde zullen zowel opbouwende als afbrekende processen plaatsvinden, zullen baanbrekende ontdekkingen op het gebied van energie en landbouw worden gedaan, op het gebied van mensenrechten en ook in de manier waarop mensen met elkaar omgaan zal belangrijke vooruitgang worden geboekt.


De stem van mensen zal dan gehoord worden. Ook volwassen mensen die zich in de huidige tijd nog niet zo nadrukkelijk publiekelijk manifesteren, zullen zich steeds krachtiger laten horen. Er zal een ongekende dapperheid tentoongespreid woorden. Daarbij zullen grote groepen mensen zullen zelf hun ideeën over een vreedzame en harmonieuze samenleving opbouwend in

de praktijk brengen. Zij zullen daarbij zelf voor oplossingen zorgen. Mensen zullen zich manifesteren om te doen wat nodig is.

Dat is een bevrijdend en helend proces dat zich nu al aan het ontvouwen is, dat weliswaar nog in de kinderschoenen staat,

maar het zal zich stap voor stap ontvouwen.


null

De stem van de Elders, de grootouders van de Aarde, van de Native-people, zal meer gehoord worden door jonge generaties.

En deze jonge mensen zullen samenwerken met generatiegenoten van oorspronkelijke stammen. Samen zullen zij - als een veelkleurige regenboog van rassen, stammen en groepen - de uitdagingen van de mensheid gaan oppakken, problemen gaan aanpakken en nieuwe oplossingen scheppen. Naast de opbouwende processen zal de Natuur zich laten gelden met verschijnselen die een grens stellend, opschuddend en ontwakend effect op de mensheid zullen hebben.


De mensen zullen zich daarnaast bewust worden van buitenaardse wezens. De aanwezigheid van buitenaardsen op deze planeet zal vele groepen mensen wakker schudden en bewust maken van de noodzaak om beter voor de Aarde te zorgen. En dat zal bijdragen aan het nemen van maatregelen die verzorgend en liefdevol voor de Aarde en voor alle op haar levende wezens zijn.


null

De mensen zullen dan meer en meer de natuur omarmen en openstaan om te leren van de dieren, de planten, de rivieren, de zeeën en de talloze landschappen. Een tijd van wonderen zal zich dan openbaren. Een periode van verwondering waarin men ook ontwaakt naar de eigen ware Goddelijke essentie. Het herstel van het paradijs dat de Aarde is, ligt dan in het verschiet.


We zegenen jullie voor deze ontwakende tijd en dit Goddelijke proces op Aarde. We zegenen jullie ook voor jullie persoonlijke processen, voor het vervolmaken van jullie eigen persoonlijke plannen en wensen, voor jullie samenwerking en voor het samen instrument zijn voor het neerzetten van een Nieuwe Wereld, waarin het Christusbewustzijn, de geaarde onvoorwaardelijke liefde, en de Goddelijkheid van de mens een leidende rol spelen.”


null


Het opzienbarende 

Leiderschap van Maria Magdalena - Deel 1 

Het ontwaken van de Vrouwelijke Christus

Online-Helingbijeenkomsten met Maria Magdalena en Jezus

De samenwerking van Gabriela en Reint met Maria Magdalena en Jezus heeft er een dimensie bijgekregen.

Door het ziekteproces van Reint stapten Maria Magdalena en Jezus nadrukkelijker in hun rol van energetisch heler. 

 Daarbij kregen zij hulp van diverse helende krachten vanuit de spirituele dimensie, zoals spirituele

genezers en de Aartsengelen. Zij wenden hun hoogwaaridige vermogens vanuit een liefdevolle houding

aan op individueel, maar ook op collectief niveau. Maria Magdalena en Jezus hebben Gabriela en Reint

gevraagd om online-helingbijeenkomsten te organiseren en zij hebben daarin toegestemd.

Er moet volgens de spirituele meesters veel geheeld worden op Aarde!

Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief

Meld je aan voor de Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief