Openbaring over de bijzondere relatie tussen de mensheid en de spirituele meesters

MARIA EN JEZUS: MOETEN WE DE MENSHEID REDDEN OF JUIST NIET?

Maria en Jezus vertellen over de speciale relatie tussen de spirituele meesters en de mens. Het is soms voor de spirituele

meesters een vraagstuk of zij de mensen uit de door henzelf gecreëerde levenssituaties moeten ‘redden’ of uit

oogpunt van het evolutionaire proces hen dit volledig moeten laten ervaren. Het antwoord komt uit het

Goddelijk plan. Het is tijd dat de mens verantwoordelijkheid neemt voor wat hij of zij schept en

andere keuzes leert maken. Dan kunnen mens en meesters partners zijn.


null

Maria en Jezus: “De interactie tussen de mens en de ‘spirituele Goddelijke wereld’ (het immateriële niveau van Goddelijke liefde)

is een speciale relatie. De mensen verwachten van de spirituele gidsen dat ze van alles voor hen oplossen en creëren en voelen zich boos of teleurgesteld wanneer dat niet gebeurt. Als het wel gebeurt, kan men even dankbaar zijn, maar na een tijdje is

men het weer vergeten. Mensen vragen ons allerlei adviezen en begeleiding, maar wanneer we het geven luisteren ze

vaak niet of voldoet het niet aan hun verwachtingen. Ze creëren uit zichzelf allerlei situaties en omstandigheden

waar ze zich later van distantiëren. Het is voor ons soms ook een vraagstuk hoe wij met deze situaties om moeten gaan.

In hoeverre moeten wij de mensen ondersteunen in het beleven van gecreëerde situaties die hen beschadigen of pijn doen.

In hoeverre moeten we de mensen dat dan laten ervaren, in hoeverre moeten we hen afremmen om zichzelf te beschadigen.

In hoeverre moeten we hen juist ondersteunen of ons helemaal niet met hun proces bemoeien? We stemmen ons af op

iemands Goddelijk plan en dat brengt perfecte helderheid. Het zijn soms situaties waarin de betreffende mens

volledig zijn eigen vernietigingskracht wil ervaren of de consequenties van zijn agressie, arrogantie,

ambities moet voelen, meemaken en doorleven. Dat stelt iemand uiteindelijk

in staat om later andere keuzes te maken.”


null

Niet continu mensen redden

Maria en Jezus: “We hebben veel mededogen en liefde voor de mensheid. We hebben ook oog voor ieders behoeften om in het leven te experimenteren, daar zijn jullie ook voor op Aarde gekomen, maar er zijn ook grenzen aan deze experimenten. De mensheid is namelijk niet alleen in het Universum. Er bestaan ook andere vormen van leven en bewustzijn die men moet

leren respecteren. Dat regelt zich in de meeste gevallen vanzelf als gevolg van de interactie tussen mens en natuur

en tussen mens en Kosmos. Soms is het echter nodig om een gerichte interventie vanuit de spirituele wereld te plegen.

In het laatste geval doet zich zoiets voor wanneer mensen acties proberen te ondernemen die consequenties kunnen hebben

voor een gebied, territorium of aspect van het leven dat groter is dan waar de mensheid recht op heeft. Soms komt de beperking van binnenuit, omdat men niet in staat is om te functioneren op een bewustzijnsniveau dat men nog niet heeft kunnen

bereiken. Mensen creëren bepaalde situaties, maar daarna willen zij de consequenties van deze ervaringen niet

aanvaarden. Dan vragen zij ons om hen van deze ervaring te bevrijden, terwijl dat niet altijd mogelijk is.

We kunnen liefde en kracht naar hen sturen, hen ondersteunen, maar de problemen waar de mensen

zichzelf ingebracht hebben, moeten zij zelf oplossen. We kunnen hen niet continu blijven ‘redden’,

maar wij laten hen het ‘slachtoffer-zijn’ van de zelf gecreëerde ervaringen volledig meemaken.”


null

Speelse bewustzijnstransformatie

Maria en Jezus: “Dat mensen de verantwoordelijkheid nemen voor de levenssituaties die zij zelf hebben geschapen en de goede keuzen leren maken, is de enige manier waarop de mensheid vrede en liefde kan ervaren. De mensen zijn verder in hun ontwikkeling en worden niet meer behandeld als hulpeloze kinderen, maar als zelfstandige wezens die in staat zijn om te scheppen en om te kiezen. Zij zijn al in staat om zich te realiseren wat de consequenties van hun keuzen en gecreëerde levenssituaties zijn, zowel voor henzelf als voor de omgeving, en daar ook de verantwoordelijkheid voor te nemen. Dit

is een bewustzijnstransformatie die op een speelse manier plaats kan vinden. Of het speels of zwaar wordt, bepaalt

men zelf. Hoe meer weerstand de mens tegen deze onvermijdelijke waarheid biedt, des te zwaarder het wordt.

Hoe meer de mens bereid is om zich over te geven aan deze transformatie en zichzelf en ons te

vertrouwen en toe te laten, des te speelser, lichter en liefdevoller vindt dit proces plaats.”


null

We zijn er onvoorwaardelijk voor de mensen

Maria en Jezus: “Wat is de aard van onze relatie met de mensen op Aarde? Wij staan klaar om jullie te helpen waarbij en te ondersteunen waarin jullie dat willen. We geven jullie ook alle vrijheid om jezelf te ervaren binnen de bovengenoemde grenzen. We zijn er onvoorwaardelijk voor de mensen, dat wil zeggen: we oordelen niet en we verwachten niets terug. We vormen

een spiegel voor hen. In essentie zijn de mensen net als wij, namelijk God. Dat zijn zij alleen vergeten. Op de weg terug

naar de herontdekking van hun Goddelijke essentie ontmoeten de mensen ons op een bepaald moment en dan

kunnen wij één worden en samen spelen, ontwikkelen, werken en groeien in de speeltuin van het Universum.

We zijn  hier om de mensen aan hun Goddelijke essentie te doen herinneren in de mate waarin zij daaraan

herinnerd willen worden. De Aarde is een vrije wilszone, het is een speciale zone die gecreëerd is om

eenieder zijn of haar vrije wil te kunnen laten ervaren, dat wil zeggen dat iedereen vrij kan creëren

en de consequenties van de eigen vrije wil mag ervaren. In dat proces leren jullie kiezen.

Net als een kind dat leert lopen en bewegen, zo leren jullie ook met je eigen

gecreëerde realiteit om te gaan. Jullie zijn eraan toe om deze stap te zetten!"


null

Diepste punt gepasseerd

Maria en Jezus: “De mensheid heeft de laatste millennia een grote ontwikkeling in bewustzijn meegemaakt. Er zijn momenten

op deze planeet geweest waarop het collectief menselijk bewustzijn op een hoger plan stond, daarna ontwikkelde zich

echter een daling, waarbij de komst van Jezus Christus op Aarde een belangrijke rol heeft gespeeld. Momenteel zijn

jullie het diepste punt van bewustzijnsvernauwing gepasseerd en sindsdien is er sprake van een stijgende lijn.

Want tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft het omkeerpunt in jullie huidige bewustzijnscyclus

plaatsgevonden. Toen hebben jullie met krachten ‘gespeeld’ die de hele Aarde konden vernietigen.


Nu zijn we in een periode van genezing. Jullie openen je meer en meer naar je eigen Goddelijke essentie.

Toen het bewustzijn op Aarde minder ontwikkeld was, was onze relatie met de mensen anders. We konden alleen maar liefde geven en ondersteunen, wonden helpen genezen en contact maken met de weinigen die bereid waren om zich naar ons

toe te openen. Nu jullie gegroeid zijn, kunnen we een bepaalde vorm van partnerschap met elkaar scheppen. Om

dit partnerschap verder te verdiepen, is het nodig dat jullie bereid zijn om verantwoordelijkheid te nemen

voor je eigen Goddelijkheid. Dan kunnen wij uitgebreider met elkaar samenwerken.”


Openbaring uit 'De Goddelijkheid van de mens Deel 1 - Openbaringen van Maria Magdalena, Jezus en Maria.

Dit boek bekijken? Bestellen? Klik hier!


null

Online Helingbijeenkomsten

met Maria Magdalena en Jezus

De samenwerking van Gabriela en Reint met Maria Magdalena en Jezus heeft er een dimensie bijgekregen.

Door het ziekteproces van Reint stapten Maria Magdalena en Jezus nadrukkelijker in hun rol van energetisch heler. 

 Daarbij kregen zij hulp van diverse helende krachten vanuit de spirituele dimensie, zoals spirituele genezers

en de Aartsengelen. Zij wenden hun hoogwaaridige vermogens vanuit een liefdevolle houding

aan op individueel, maar ook op collectief niveau. Maria Magdalena en Jezus hebben Gabriela

en Reint gevraagd om online-helingbijeenkomsten te organiseren en zij hebben daarin

toegestemd. Er moet volgens de spirituele meesters veel geheeld worden op Aarde!

Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief

Meld je aan voor de Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief