Vrede in de wereld (1)

Openbaring van Maria Magdalena en Jezus


null

Maria Magdalena en Jezus:  "Lieve mensen, de mensheid wordt de laatste tijd met diverse conflicten, met gewapende

strijd geconfronteerd. In deze gevallen probeert een partij zijn wil aan de ander opleggen. Wanneer er agressie,

onderdrukking, dwang en moord tussen twee partijen gebruikt wordt, betekent dit dat de communicatie

tussen deze mensen en/of groepen gefaald heeft. Deze mensen of groepen zijn niet in staat geweest

om elkaar te aanvaarden, te begrijpen, te respecteren en tegemoet te komen.


null

In geval van agressie is er in de meeste gevallen sprake van miskenning. De agressor voelt zich veelal miskend door de

andere partij. Hij of zij voelt dat het eigen bestaansrecht bedreigd wordt en valt de ander aan. Soms kan het

echt zo zijn dat het bestaansrecht op het spel staat, maar het kan ook een aanname zijn als gevolg

van een oud onopgelost trauma dat op een derde partij geprojecteerd wordt.


Dit kan zich tussen individuen, tussen groepen en tussen volkeren afspelen. Als een individu in strijd is met zichzelf, zal dat vroeg

of laat in een relatie met een ander uitgespeeld worden. In de innerlijke strijd is er een deel van de persoon dat zich

slachtoffer voelt van een ander deel dat als dader fungeert. De persoon komt er met zichzelf niet uit en hij of zij zal

proberen het onopgeloste conflict in de buitenwereld te verwerken. Dat lost meestal niet de achtergrond van de confrontatie op.”


Waarom ontstaan conflicten?

Maria Magdalena en Jezus: “De essentie van conflicten is meestal zelfveroordeling. Het miskennen en aanvallen van een kwetsbare en minder ontwikkeld deel van jezelf resulteert in een innerlijke oorlog om dit beperkte deel weg te krijgen. Dat lukt veelal niet waardoor op den duur het veroordelend deel zich genoodzaakt voelt om het veroordeelde aspect te moeten accepteren. Op individueel niveau heeft dit vaak te maken met de relatie tussen de volwassene die zich aan de samenleving heeft

aangepast en het minder vaardige Innerlijk kind. Het uiteindelijk omarmen van je veroordeelde kind of deel

van jezelf, leidt tot het openen van het hart en het ontplooien van onvoorwaardelijke liefde.”


null

Van wantrouwen naar vertrouwen in de samenleving

Maria Magdalena en Jezus:   "De waarden en normen en het onderlinge gedrag in de samenleving zijn een resultaat van het bewustzijnsniveau dat tussen mensen een rol speelt. Bij een hoog individueel en maatschappelijk bewustzijn, gebaseerd

op liefde en respect zal het vertrouwen onderling groeien. Mensen voelen zich gezien en gerespecteerd en

kunnen op elkaar rekenen. Zo zal samenwerking een opbouwproces tussen groepen en volkeren

stimuleren. Er is ruimte voor iedereen met behoud van gemeenschappelijke belangen.


Bij een lager collectief bewustzijn wantrouwen mensen elkaar. Zij zijn niet zeker van hun bestaansrecht en van het vervullen

van hun basisbehoeften. Dan ontstaat er overlevingsgedrag ten koste van elkaar. Heersende groepen aarzelen niet om hun

eigen zaken met geweld te verdedigen, zelfs als het ten koste gaat van de basisbehoeften en het leven van anderen.

Dat maakt dat mensen bang voor elkaar zijn. De machtigen zijn bang om hun macht en privileges te verliezen en zelf

kwetsbaar te worden. De kwetsbaren zijn bang om nog meer te lijden en zich miskend te voelen. Dit speelt door de

eeuwen heen tussen mensen en groepen. Uiteindelijk, als ze niet gehoord worden, eisen de kwetsbaren hun recht

op door middel van geweld. Dit proces heeft in bepaalde landen al een lange geschiedenis. In deze landen

hebben opstanden tot een meer democratisch systeem geleid waarin alle groepen kans maken om op

een of andere manier vroeg of laat gehoord en gezien te worden. In andere landen is dit proces nog

gaande, bijvoorbeeld als het gaat om de rechten van de vrouwen ten opzichte van de mannen.”


null

Van wantrouwen naar vertrouwen en vrede in de wereld

Maria Magdalena en Jezus:   "Internationaal gezien speelt zich een vergelijkbaar proces uit. Sommige landen zijn meer ontwikkeld als het gaat om infrastructuur, middelen en welvaart. Individuen hebben dan meer rechten en vrijheden. En onderwijs en gezondheidszorg staan in dienst van de burgers en van het land. In andere landen is dit nog niet het geval. Er heerst

nog steeds armoede en onrecht. Internationale verhoudingen houden dit in stand. Landen, politieke systemen

en culturen zijn bang voor elkaar. Bang om gedomineerd te worden, om hun levenswijze te moeten

veranderen, om de waarden en normen van een andere cultuur of religie opgelegd te

krijgen of om hun vrijheden en bestaansrecht te verliezen.


Landen en mensen zijn ook bang voor hun verschillen. Er wordt vanuit gegaan dat de verschillen van de een een bedreiging vormen voor het bestaan en de identiteit van de ander. Op die manier wordt de waarde van deze verschillen verloren. Jullie,

mensen, hebben nu de uitdaging om de onderlinge verschillen te leren waarderen. Door een verdieping in jullie

communicatie aan te gaan, kunnen jullie ontdekken wat jullie elkaar te bieden hebben. Leren

samenwerken en een gemeenschappelijke wereld bouwen in balans met elkaar en met de natuur

is jullie huidige mogelijkheid om de wereldproblemen tot een oplossing te brengen.”


null

Het helen van het vrouwelijke als weg naar vrede in de wereld

Maria Magdalena en Jezus: “Het vrouwelijke is essentieel om het bewustzijn van de mensheid te verhogen. Het vrouwelijke brengt jullie terug naar liefde en respect voor elkaar, naar gelijkwaardigheid tussen mensen en met de natuur. Het opent de weg naar vertrouwen en overgave. Het lost angsten op en schept een basis voor een hogere beschaving. Beide principes,

het vrouwelijke en het mannelijke, mogen elkaar terugvinden en samenwerken. Met elkaar zullen jullie de kracht

van de verschillen omarmen en ze voor een gelijkwaardige, liefdevolle en respectvolle samenleving laten werken.


null

Wij zegenen jullie hiervoor, Maria Magdalena en Jezus.”


null

- Wil je meedoen aan de Nederlandstalige Maria Magdalena en Jezus

helingbijeenkomst van maandagavond 13 november? Klik dan hier!

Online-Helingbijeenkomsten met Maria Magdalena en Jezus

De samenwerking van Gabriela en Reint met Maria Magdalena en Jezus heeft er een dimensie bijgekregen.

Door het ziekteproces van Reint stapten Maria Magdalena en Jezus nadrukkelijker in hun rol van energetisch heler. 

 Daarbij kregen zij hulp van diverse helende krachten vanuit de spirituele dimensie, zoals spirituele

genezers en de Aartsengelen. Zij wenden hun hoogwaaridige vermogens vanuit een liefdevolle houding

aan op individueel, maar ook op collectief niveau. Maria Magdalena en Jezus hebben Gabriela en Reint

gevraagd om online-helingbijeenkomsten te organiseren en zij hebben daarin toegestemd.

Er moet volgens de spirituele meesters veel geheeld worden op Aarde!

Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief

Meld je aan voor de Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief

Een betekenisvol spiritueel boek

De Maria Magdalena Code IV

De 13 liefdeswegen van de mens op Aarde