Openbaring van Maria Magdalena en Jezus

over de dynamiek van goed en kwaad in jou

null

null

Maria Magdalena en Jezus:  “Lieve mensen, de leer van de Goddelijkheid van de mens en De Maria Magdalena Code en het

doen ontwaken van het Christusbewustzijn zijn onlosmakelijk verbonden met het bereiken van eenheid door de dynamiek

van goed en kwaad gedurende je leven op Aarde. Dit proces is intens en allesomvattend. Het betreft de totaliteit

van je Persoonlijkheid en van je bestaan als mens op Aarde. In alle aspecten van je Aardse leven, vanaf je

verwekking, ben je met deze polariteit geconfronteerd. Het goed en kwaad-vraagstuk kan ook

in de vorm van leven en dood of van aandacht krijgen en genegeerd worden manifesteren. 

 

null

Als kind wordt jouw gevoel van het zijn van individu gevormd door de polariteit van leven en dood en van het krijgen van

aandacht versus het niet gezien of gehoord worden. Voeding, liefde en aandacht ontvangen van je verzorgers brengen

jou in contact met je Zijn en balans. Jij ervaart dan eenheid. Honger en achtergelaten worden door je ouders, al

is het maar tijdelijk, geven jou het gevoel te sterven en te verdwijnen uit de Aardse dimensie. Je wordt

dan geconfronteerd met de dualiteit. Het contrast tussen beide ervaringen vormt jou als individu.

Je ontwikkelt hierbij een ‘ik’-gevoel, een persoonlijk bewustzijn. In de loop der tijd vind je

voorbij goed en kwaad een ervaring van eenheid. Tijdens deze eenheidservaring vind

jij jezelf terug door de dualiteit van goed en kwaad heen. En eenmaal in eenheid

maak je contact met je innerlijke Zelf. Dit contact bouwt zich in de loop

van de jaren op en vormt de basis van je individualiteit. 


 null

Bijvoorbeeld als je een kleuter bent, word je verzorgd en geliefd door je moeder. Vervolgens moet ze gaan werken,

dat doet ze thuis. Jij dient jezelf al spelende een tijdje te vermaken. Dat lukt voor een deel van de dag. In dat

spelmoment ben je in contact met jezelf, met de Stroom van je Zijn. Je voelt even de eenheid in jezelf.

Vervolgens kom je weer in de dualiteit en heb je opnieuw aandacht nodig van buitenaf.

In dat proces leg je een basis voor het omgaan met jezelf in de wereld.”

 

Goed, kwaad en je zelfveroordeling 

Maria Magdalena en Jezus:   "De ervaring van goed en kwaad is in de stroom van je leven als klein kind aanwezig. Pas bij het beleven van je zelfveroordeling, tijdens of na je kleuterfase, komt ‘het kwaad’ bij jou binnen. Jij wordt het kwaad. Door

jezelf te veroordelen, trek je een onplezierige of frustrerende situatie of uitwisseling met iemand van buitenaf naar

je toe. Om met de stress die deze uitwisseling met zich meebrengt om te gaan, neem je het probleem of de

onenigheid in eigen handen. Door het in eigen handen te nemen, denk je dat je het kunt oplossen. Zo trek

je het kwaad naar je toe. Op die manier ga je de dualiteit binnen jezelf ervaren. Jij bent ‘fout/het kwaad’

enje moet er van jezelf ‘het goede’ van gaan maken. Dat brengt jou, gedurende een lange periode van

volwassen worden, in strijd bent met het zogenaamde kwaad in jezelf. Zo misken je aspecten van

jezelf die je met dit kwaad associeert en koester je andere kanten van je Persoonlijkheid die je

als goed bestempelt. Om het goede te benadrukken, ontwikkel je een compensatiegedrag

dat het tegenovergestelde creëert van wat je zelfveroordeling bij je oproept.

Bijvoorbeeld als jij jezelf dom hebt verklaard, zul je er alles aan doen om

de slimste te willen zijnen dat aan de buitenwereld te laten zien.”

 

null

Overgave aan het kwaad 

Maria Magdalena en Jezus:   “Dit proces gaat zo lang door tot je in staat bent om verantwoordelijkheid te nemen voor je kwade aspecten, die ook wel je schaduwkanten worden genoemd. Op dat moment vindt er een wonderbaarlijk proces plaats, een omkeerpunt. Jij bent namelijk zo gegroeid in je vaardigheden en in het contact met jezelf, dat je in staat bent om je je aan het kwade in jou over te geven. Jij voelt dat je dat aankan. Dan open jij je hart om je schaduwkant en je zelfveroordeling onder ogen te zien. Het lukt je niet meer om daarvan weg te lopen. Je dient het te aanvaarden. En dit kun je ook. Je overgave aan het zogenaamde kwaad in jezelf wordt een inwijding in onvoorwaardelijke liefde. Het stelt je in staat om het Goddelijke in jezelf te zien, zowel in je zogenaamde goede als je kwade kanten. Jij vindt op die manier de weg naar eenheid, zowel in jezelf als in de wereld.”

 

Verschillende stappen in het verkennen van goed en kwaad  

Maria Magdalena en Jezus:  “De volgende stappen illustreren je verkenning van goed en kwaad

en het vinden van een weg naar eenheid binnen een specifieke ervaring:

 

In de loop van je leven werk je talloze kwetsbaarheden uit. Jij ondergaat ze en je komt erachter dat ze jou niet vernietigd hebben. De ene liefde die jij in de steek liet, het familielid dat jou niet meer wil spreken, de collega’s die anders dachten en deden dan

jij, het geld dat je hier en daar tekortkwam, ziekten die je overwon, dierbaren die overleden zijn, het zijn allerlei vormen

die het kwaad heeft aangenomen. De confrontatie met het onvermijdelijke in je leven en met vele andere vormen

van verlies en pijn waar je door de jaren heen mee om bent gegaan, hebben jou wijzer gemaakt. Jij hebt ze

allemaal beleefd en doorleefd en op je eigen manier overwonnen. Jij bent er niet aan dood gegaan of

er volledig eronder bezweken. Bij elke inwijding die de confrontatie met het kwaad met zich

meebrengt, vind er een bevrijding plaats. Je komt in contact met je innerlijke Zijn, met

je Goddelijkheid. Je nestelt jezelf op de plek in jezelf waar je eeuwig bent.

Het ervaren van het kwaad is een sleutel tot onvoorwaardelijke liefde

en tot het ervaren van je Goddelijkheid als mens.”


null 

Je relatie met de Aarde en met je sterfelijkheid

Maria Magdalena en Jezus:  “Een belangrijke uitdaging in je leven als mens is je overgave aan de Aarde. Dit houdt in dat jij je

met de Aardse kaders en met de beperkingen en mogelijkheden die het hebben van een fysiek lichaam met zich

meebrengt, kunt verzoenen. Het meest bepalend van deze beperkingen voor jou is je eigen sterfelijkheid.

In tweede instantie ook die van je dierbaren.  Het omarmen van je sterfelijkheid maakt het voor jou

mogelijk om je je aan de Aarde over te geven. Jij sluit vrede met je bestaan in de dualiteit van

de fysieke dimensie. Deze overgave opent je hart naar het ontwaken van het

Christusbewustzijn en het ervaren van je Goddelijkheid als mens.”

 

null 

De huidige tijd

Maria Magdalena en Jezus:  “In de huidige tijd vindt er een verschuiving plaats van het negeren naar het herkennen van het collectieve kwaad. Vele aspecten van de samenleving die tot nu toe ontkend werden, komen nu tevoorschijn om te

worden aanvaard. Dit brengt een individueel en een collectief proces op gang. Dit is een teken van groei en

rijping van de maatschappij. Tegelijkertijd neemt het goede, nieuwe en creatieve vormen aan in

samenwerking met anderen en met de natuur. Allebei, het goede en het kwade,

zullen jullie de weg naar eenheid wijzen. 

 

In deze ontwikkeling stimuleren en ondersteunen beide niveaus, het persoonlijke en het gezamenlijke, elkaar. Wees je ervan bewust dat je eigen groei veel te bieden heeft aan het maatschappelijk proces. Jullie mensen vormen met elkaar een

netwerk van liefde en bewustzijn. De verwerking van de ene mens bevordert de ontwaking van de andere mens.

Vertrouw op hetgeen jullie allemaal gemeenschappelijk hebben en op je eigen Goddelijkheid.

Dit vertrouwen zal jullie verder brengen bij het Scheppen van een Nieuwe Wereld.


null

Hier zegenen wij jullie voor!

Vanuit liefde, Maria Magdalena en Jezus."

Het opzienbarende 

Leiderschap van Maria Magdalena Deel 1 

Het ontwaken van de Vrouwelijke Christus

Online-Helingbijeenkomsten met Maria Magdalena en Jezus

De samenwerking van Gabriela en Reint met Maria Magdalena en Jezus heeft er een dimensie bijgekregen.

Door het ziekteproces van Reint stapten Maria Magdalena en Jezus nadrukkelijker in hun rol van energetisch heler. 

 Daarbij kregen zij hulp van diverse helende krachten vanuit de spirituele dimensie, zoals spirituele

genezers en de Aartsengelen. Zij wenden hun hoogwaaridige vermogens vanuit een liefdevolle houding

aan op individueel, maar ook op collectief niveau. Maria Magdalena en Jezus hebben Gabriela en Reint

gevraagd om online-helingbijeenkomsten te organiseren en zij hebben daarin toegestemd.

Er moet volgens de spirituele meesters veel geheeld worden op Aarde!

Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief

Meld je aan voor de Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief