Paasopenbaring van

Maria Magdalena en JezusOver de integratie van goed en kwaad 

en licht en donker in jouw leven

Vier aspecten van de sleutel voor het ontdekken van het licht in ‘het donker’

null

Maria Magdalena en Jezus:  Lieve mensen, jullie bevinden je nu bijna in de Paastijd. Jullie zijn vanaf Goede Vrijdag afgestemd met het proces dat de kruisiging van Jezus op gang heeft gebracht. Het activeren van de Christus in het collectieve en individuele bewustzijn van de mens wordt in deze tijd opnieuw bekrachtigd en voor jullie extra toegankelijk gemaakt. Door je hier op

af te stemmen word je meegenomen in het verfijnen van je Aardse trilling en het ontwaken van jouw lichtlichaam. De

voorwaarden voor het activeren van het lichtlichaam zijn het doen stromen van de onvoorwaardelijke liefde van

je hart en het omarmen van de Christus in jezelf. Deze liefde fungeert als een sleutel die - via het slot dat in

elke cel van het lichaam aanwezig is - het  aanwakkeren  van het innerlijk licht in gang zet. Vanuit elke

cel worden de atomen en subatomaire deeltjes op hun beurt ook in een speciale

trilling gebracht die het innerlijk licht tot uitdrukking brengt.

De Christus, de geaarde onvoorwaardelijke liefde, opent een kanaal tussen het veld van Absoluut Goddelijk bewustzijn en je vier

Aardse lichamen (Emotioneel, Psychisch, Energetisch en Fysiek). Dit veld van Absoluut bewustzijn ligt onder de materie van je fysieke lichaam en onder de manifestatie van je andere drie Aardse lichamen, het energetische, emotionele en psychische

lichamen. Door dit open kanaal kan Absoluut bewustzijn krachtiger naar je Persoonlijkheid en naar je bestaan als mens

stromen. Op die manier activeer jij je lichaam stap voor stap door middel van je Aardse ervaringen. Het licht dat zich

dan aan je persoonlijk bewustzijn openbaart, stelt je in staat om het licht van het Goddelijke verder in jezelf en

in alle aspecten van je leven te herontdekken. Zo kom je in een positieve cirkel van ontwaking terecht.”


null
Het licht dat in ‘het donker’ is

Maria Magdalena en Jezus: “Het innerlijk licht is overal aanwezig is. En dat niet alleen in de door jouw gewaardeerde

levenservaringen, maar ook in de door jou als negatief beoordeelde ervaringen. Deze ‘donkere creaties’ hebben jou een

boodschap te vertellen. Ze vertegenwoordigen jouw gebreken en je ontwikkelingspunten, de aspecten van God die jij nog niet hebt kunnen onthullen, en je tekort aan vaardigheden. De afwijzing van deze negatieve punten door jezelf of door anderen helpt jou om

aan deze aspecten voldoende aandacht te besteden en er dieper op in te gaan. In dit proces komen verschillende kanten van je Persoonlijkheid steeds meer in het licht. Naarmate jij hier dieper ingaat, komen nieuwe ontwikkelingsthema’s verder aan

de oppervlakte van je Aardse bewustzijn. Zo ontstaat een reinigingsproces waarbij je, vaak over meerdere incarnaties

heen, alle thema’s van het menselijk leven op Aarde uitwerkt en dat nu brengt je tot het ontwaken van de Christus in jou.”

 

Wat is de sleutel voor het ontdekken van het licht in ‘het donker’?

Maria Magdalena en Jezus: 
"Ten eerste - het aanvaarden van ‘het donker’: Jullie hebben geleerd om je alleen op het licht te richten en ‘het donker’ af te wijzen.

God zou alleen in het licht aanwezig zijn. Toch houdt ‘het donker’ jullie bezig. Het is alsof jullie een puzzel moeten oplossen. Jullie missen mogelijk de vaardigheden om verder met deze puzzel te komen. Als jullie deze puzzel, je relatie met ‘het donker’, 

aanvaarden, zal er ruimte ontstaan voor het ontwikkelen van de benodigde vaardigheden.


Ten tweede - laat de liefde van je hart ‘het donker’ omarmen: hoewel jullie bij de eerste stap ‘het donker’ hebben aanvaard, zul je pas

bij deze tweede stap aan de verschillende aspecten, die ‘het donker’ in jou vormgeven, een bestaansrecht toekennen. De liefde van

je hart geeft de bezieling aan deze aspecten waar ze zo sterk naar verlangen. Door deze donkere aspecten vanuit het hart te

omarmen, ontstaat er een stroom van liefde tussen je hart en deze aspecten. Zo kunnen ze met elkaar communiceren.


Ten derde - luister naar de boodschap van ‘het donker’: ‘het donker’ is de kant van jezelf waarin je het minst ontwikkeld bent.

Je mist vaardigheden en inzichten om je behoeften en verlangens te vervullen en vooral om God in je ervaringen te herontdekken.

Op die manier ben je, bij dit donkere deel van je persoonlijkheid, minder in staat om een bewuste connectie met je Goddelijke

Bron te maken en zo vervulling te vinden voor waar je hart zo naar verlangt, onvoorwaardelijke liefde. Door naar deze kanten

van jezelf te luisteren, kun jij je bewust worden van de vraagstukken waarmee je hierbij geconfronteerd wordt, daar

oplossingen voor te vinden en er een groeitraject voor te ontwikkelen.


Ten vierde - ontwikkel vaardigheden om het licht in ‘het donker’ aan te laten gaan: met behulp van de informatie en inzichten

die jij, uit eerdere stadia van je leven hebt gekregen, kun je bewust en gedragen door de liefde van je hart, een leertraject

voor deze onderontwikkelde kanten van jezelf scheppen en uitvoeren. Dit draagt bij aan het vinden van een antwoord

op je incarnatievraag, het thema waarmee je naar de Aarde bent gekomen, de rode draad van je huidige incarnatie.

Deze vaardigheden zullen je dienen bij het vinden van een weg om goed en kwaad, licht en donker, tot eenheid te

brengen en de Christus in je hart, in al je cellen en op alle niveaus van je bewustzijn te doen ontwaken.”

 

null

De wederopstanding van Jezus als een daad van liefde

Maria Magdalena en Jezus: “Jezus heeft, tijdens zijn Christusweg in Jeruzalem, alle thema’s van het menselijk leven van dualiteit

naar eenheid gebracht. De verschillende stadia van deze weg hebben hem in staat gesteld om het Goddelijke in al deze dertien 

thema’s te herontdekken. Stap voor stap opende hij een kanaal om, aan het einde van zijn kruisigingsproces, de Christus 

in zijn hart en in zijn volledige Zijn te doen ontwaken. Daardoor is hij niet op een normale manier gestorven. Na het stoppen met

ademen en bij het ophouden van het kloppen van zijn hart, zijn al zijn atomen en cellen in een hoger trilling gebleven. Het proces 

dat al tijdens zijn leven in gang was gezet, is na het stoppen van zijn hart in een nieuwe fase gekomen, een fase van activatie en 

ontwaking. Geleid door het Christusbewustzijn heeft de materie van zijn lichaam het innerlijk licht gemanifesteerd. 

Alle thema’s, waar deze cellen en organen bij betrokken waren, werden naar eenheid gebracht.

Daardoor konden ze hun Goddelijkheid manifesteren en in het licht overgaan."


Overgave aan de Aarde

Maria Magdalena en Jezus: “Wij, Maria Magdalena en Jezus, hebben ons aan Moeder Aarde overgegeven. Zij heeft ons omarmd

en gekoesterd. Deze overgave heeft ons in staat gesteld om onze Aardse incarnatie en onze toenmalige lichaam volledig

lief te hebben en hun Goddelijke aard te herontdekken. Jullie eigen incarnatie is de weg naar het ontmoeten van

God in de dimensie van de vorm. Het is de weg naar het vervullen van jullie ‘oermissie’.


We zegenen jullie op dit pad van zelfrealisatie als mens op Aarde!

In liefde en eenheid, 

Maria Magdalena en Jezus."


null

Online-Helingbijeenkomsten met

Maria Magdalena en Jezus

De samenwerking van Gabriela en Reint met Maria Magdalena en Jezus heeft er een dimensie bijgekregen.

Door het ziekteproces van Reint stapten Maria Magdalena en Jezus nadrukkelijker in hun rol van energetisch heler. 

 Daarbij kregen zij hulp van diverse helende krachten vanuit de spirituele dimensie, zoals spirituele

genezers en de Aartsengelen. Zij wenden hun hoogwaaridige vermogens vanuit een liefdevolle houding

aan op individueel, maar ook op collectief niveau. Maria Magdalena en Jezus hebben Gabriela en Reint

gevraagd om online-helingbijeenkomsten te organiseren en zij hebben daarin toegestemd.

Er moet volgens de spirituele meesters veel geheeld worden op Aarde!

Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief

Meld je aan voor de Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief