Nieuwjaarsopenbaring 2024 van

Maria Magdalena en Jezus

Jullie bevinden je nu in een reinigingsfase op Aarde

null

Maria Magdalena en Jezus:   "Lieve mensen, jullie staan aan het begin van het nieuwe jaar 2024. Symbolisch gezien tellen jullie

in de Westerse beschaving bij elke jaarwisseling een jaar bij de totaaltelling op en wel vanaf de geboorte van Jezus in het

jaar 0.  In wezen duidt deze door jullie gekozen systematiek op het activeren van het Christusbewustzijn en

de Christusliefde als basis en bestemming van jouw leven op Aarde. Dit bewustzijn bevindt zich als een

baken van licht boven de huidige dualistische dynamiek waarin de mensheid zich begeeft.

Niettemin is de huidige dualiteit in de wereld uiteindelijk de springplank naar eenheid.


null

Jullie bevinden je nu in een reinigingsfase. De strijd en conflicten van vele eeuwen komen opnieuw naar voren. Thema’s die

eerder onderdrukt en genegeerd zijn, worden nu opnieuw manifest. De vraagstukken die jullie dachten te kunnen

ontkennen of achter je te laten, vragen nu om volle aandacht. Dit gebeurt zowel in je individuele als in

het collectieve leven. De thema’s die jullie uit elkaar drijven en in strijd met elkaar brengen, worden

steeds duidelijker.  De angst voor elkaar, de agressie die daaruit ontstaat, het wantrouwen ten

opzichte van iedereen die anders is, de onderdrukking van de vrouw en het uitbuiten van de kwetsbaren en

de Aarde komen wederom naar voren. Deze thema’s zijn niet te vermijden. Het is dan ook een tijd van transformatie.”


Het verlangen naar de eigen Goddelijkheid

Maria Magdalena en Jezus:  ”Het vergaren van macht als een middel voor het ontkennen van de eigen sterfelijkheid speelt een centrale rol in al deze processen. Het is een beperkende levensvisie die voornamelijk bij het uit balans geraakte

mannelijke principe hoort. Bepaalde mensen proberen door middel van het uitoefenen van macht een verbinding

met hun scheppingskracht, met het eenheidsveld en met hun Goddelijkheid te voelen. Echter, deze beleving van de eigen Goddelijkheid is niet in het hart verankerd, maar in hun vaardigheden. Dit komt tot uiting in hun relatie met de buitenwereld. Daarom verdwijnt deze beleving ook keer op keer. Veel van deze mensen zijn er niet op uit om zich met hun gevoel te verbinden

en hun trauma’s te verwerken. Deze onverwerkte emoties houden een blokkade naar de liefde van hun hart in stand.

De hunkering naar macht om de beleving van de eigen Goddelijkheid te activeren, werkt verslavend. Omdat

het verlangen naar de eigen Goddelijkheid niet met het hart verbonden is, dringt het niet tot de diepere

lagen van het eigen bewustzijn door. Dit verlangen is afhankelijk van de interactie met de buitenwereld

geworden en het verdwijnt wanneer de binnenwereld zich opnieuw bij dit individu aandient. Als gevolg

daarvan zoekt de betreffende persoon de ervaring die de buitenwereld hem of haar biedt weer op."


null

Het karakter van leiderschap zal veranderen

Maria Magdalena en Jezus:  "Bij het uitoefenen van macht wordt gebruik van anderen gemaakt, die een deel van hun bewustzijn

en persoonlijke macht verlenen aan de persoon die op deze manier zijn of haar leiderschap vormgeeft. Wanneer dit op

persoonlijke macht gebaseerd leiderschap niet functioneert, wordt het gebruiken van andermans bewustzijn vaak

door middel van geweld of manipulatie afgedwongen. De komende tijd zullen individuen, groepen en volkeren

steeds meer de uitgeleende individuele macht terugnemen en de heelheid van hun eigen bewustzijn herstellen.

De vanzelfsprekendheid om te kunnen beschikken over andermans macht zal vervangen worden door het nemen van de

eigen verantwoordelijkheid door grotere groepen mensen. Jullie zullen je steeds meer betrokken voelen bij essentiële menselijke en maatschappelijke zaken. Deze betrokkenheid zorgt voor de verplaatsing van de verantwoordelijkheid van de leiders

naar de individuen waardoor het karakter van leiderschap zal veranderen naar ‘de rol van leider als instrument’. 

Voor deze leiders zal juist het omarmen van hun sterfelijkheid de basis zijn voor het uitvoeren van macht.

Zij zien macht als een ontvangen verantwoordelijkheid en een functioneel instrument voor

het bevorderen van eenheid en onvoorwaardelijke liefde in de wereld.”


Het vrouwelijk leiderschap sterft keer op keer

Maria Magdalena en Jezus:  “Het vrouwelijke principe toont voornamelijk een ‘barend leiderschap’. Het vrouwelijke sterft keer

op keer bij elke menstruatie als de eisprong niet tot een zwangerschap heeft geleid. Vrouwen worden zo getraind in het

proces van leven en dood. Dat hebben ze nodig voor het zijn van een kanaal voor het baren van kinderen en in het

algemeen voor het ‘barend scheppen’ in de samenleving. Dit betekend creëren in verbinding met ‘de stroom van conceptie, geboorte, leven, dood en wedergeboorte’. Bij barend leiderschap worden keuzes gemaakt gedragen door een verbinding met het geheel en met de hiervoor genoemde stroom. Dit beleid kent een sterk holistisch karakter. Het houdt rekening met alle mensen, met de natuur en alle wezens, met het voldoen aan hun behoeften en met het behouden van hun essentiële aard.


null

De angst voor de dood en het wantrouwen in de barende kracht van het vrouwelijke staan aan de basis van de huidige

mannelijke dominantie in de diverse geledingen van de samenleving. Dat heeft de mensheid ver van de natuur afgebracht.

Het heeft een breuk tussen de mens en Moeder Aarde veroorzaakt. Het is nu tijd om de barende en helende kracht van het vrouwelijke principe terug te roepen en leidende posities in de wereld in te laten nemen. Het is tijd om meisjes wereldwijd te laten leren, respect te tonen voor de vrouwelijke geslachtsorganen, raden van moeders en oma’s te stichten om voor het algemene welzijn te staan, de natuur te omarmen en naar haar te leren luisteren en leidend te laten zijn in de opbouw van de samenleving.


Het vrouwelijke principe, zowel in mannen, in vrouwen en in alle vormen van geslacht is verbindend. Het staat voor communicatie en begrip, het bevordert overvloed en gelijkwaardigheid, het neemt alle individuen en groepen serieus. Het vrouwelijke principe

is niet bang voor de verschillen, het ziet de waarde van deze diversiteit en begrijpt wat de bijdrage van deze verschillen voor

het geheel op kan leveren. Net zoals de enorme diversiteit van soorten in de natuur essentieel is voor het overleven en

verdere ontwikkeling van alle levende wezens op Aarde, is de diversiteit tussen mensen ook van groot belang

voor het verrijken en verzekeren van het menselijk bestaan. De angst voor diversiteit is een manifestatie van de disbalans

van het mannelijke principe dat controle en macht uitoefenen als de weg ziet voor de eigen overleving. Daarnaast dient het vrouwelijke principe meer zelfwaardering en zelfvertrouwen te ontwikkelen om zichzelf nadrukkelijker in de wereld te manifesteren. Het ruimte innemen van dit principe bevordert de samenwerking tussen het mannelijke en het vrouwelijke.”


 null

Het belang van vaardigheden

Maria Magdalena en Jezus: “Jullie bevinden je in een fase waarin groei in bewustzijn noodzakelijk is om de transformatie aan te gaan, die het welzijn en samenwerking van de natuur en de mensheid optimaliseert. Deze samenwerking vindt nu wel plaats, maar er zijn daarbij vele gebreken, zowel in het welbevinden van de mensheid als geheel als in het respecteren en behouden van de heelheid van de natuur. Om dit mogelijk te maken, hebben jullie meer vaardigheden nodig. Deze vaardigheden brengen een sprong in bewustzijn met zich mee die nodig is voor het ontwikkelen van onvoorwaardelijke liefde en het beleven van het eenheidsveld en van je Goddelijkheid. Deze vaardigheden zijn onder andere:


 • Het omarmen van je gebreken
 • Het aanvaarden van je sterfelijkheid
 • Het om kunnen gaan met diversiteit en met de verschillen tussen mensen en wezens
 • Respect hebben voor jezelf, je medemens, de natuur en alle wezens
 • Open staan voor communicatie vanuit eenheid en gelijkwaardigheid
 • Waarnemen zonder oordeel
 • Nieuwsgierigheid met respect
 • Verwondering
 • Grenzen stellen indien nodig
 • De grenzen van de ander kunnen respecteren, indien van toepassing
 • Jezelf op Aarde neerzetten
 • Naar je hart luisteren en het volgen
 • Je scheppingskracht aanvaarden en omarmen
 • Empathie en compassie voor jezelf en anderen voelen en tonen
 • Voor je waarden en jezelf opstaan
 • De Aarde omarmen als je inwijdingsweg

In deze vaardigheden vinden jullie aspecten terug die met je overgave aan de Aarde en aan de kaders van de materiële dimensie

te maken hebben. Maar ook aspecten die betrekking hebben op het innemen van ruimte als mens en het jezelf vanuit je

eigen authenticiteit in de wereld neerzetten. Dit bevordert andere vaardigheden die een meer liefdevolle

en gezonde relatie met je medemens en met de natuur en medeplaneetbewoners mogelijk maken.


Het is essentieel om de weg van agressie naar communicatie vanuit eenheid te bewandelen, de lading van je

zelfveroordeling op te lossen en de veroordeling van anderen los te laten. Dit proces brengt jullie van

dualiteit naar eenheid en activeert het Christusbewustzijn en de Christusliefde in je hart. Dat stelt

jullie in staat om je Goddelijkheid als mens bewust te ervaren en op Aarde neer te zetten.


Wij, Maria Magdalena en Jezus, zegenen jullie voor al deze toekomstige activiteiten en ontwikkelingen om in 2024 een sprong in bewustzijn naar een hogere beschaving als mensheid te maken!

In liefde, Maria Magdalena en Jezus.”


null

Het opzienbarende 

leiderschap van Maria Magdalena - Deel 1 

Het ontwaken van de Vrouwelijke Christus

door Gabriela en Reint Gaastra-Levin

Online-Helingbijeenkomsten met

Maria Magdalena en Jezus

en hun omvangrijke netwerk

van spirituele helers

De samenwerking van Gabriela en Reint met Maria Magdalena en Jezus heeft er een dimensie bijgekregen.

Door het ziekteproces van Reint stapten Maria Magdalena en Jezus nadrukkelijker in hun rol van energetisch heler. 

 Daarbij kregen zij hulp van diverse helende krachten vanuit de spirituele dimensie, zoals spirituele

genezers en de Aartsengelen. Zij wenden hun hoogwaaridige vermogens vanuit een liefdevolle houding

aan op individueel, maar ook op collectief niveau. Maria Magdalena en Jezus hebben Gabriela en Reint

gevraagd om online-helingbijeenkomsten te organiseren en zij hebben daarin toegestemd.

Er moet volgens de spirituele meesters veel geheeld worden op Aarde!

Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief

Meld je aan voor de Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief