arrow_drop_up arrow_drop_down

Maria Magdalena vervult haar rol bij

de inwijding van de apostelen tijdens Pinksteren

Jezus ondersteunt haar vanuit de spirituele dimensie

Voor de allerlaatste keer in deze samenstelling bij elkaar. Maria Magdalena spreekt.

Een krachtige activatie van de apostelen. Ze staan energetisch in vuur en vlam. 

Ze ervaren God in alles en iedereen. Meertalige euforie. 


null 


Maria Magdalena: “Alle voorbereidingen zijn getroffen. Het lokaal in Jeruzalem is voor mij en de kerngroep klaargemaakt.

Dit zal het laatste moment zijn waarop alle leerlingen, de mannen en de vrouwen, bij elkaar zijn. De afwezigheid 

van Jezus en Judas is voelbaar. Ze zijn weliswaar in essentie bij ons, maar beiden volgen nu hun eigen proces.


Op mijn verzoek is de ruimte met witte bloemen versierd en branden er olielampen. Ik heb ze allemaal uitgenodigd, de apostelen, maar ook Maria, Lazarus, Jakobus ben Joseph, oom Jozef en onze kinderen. We zitten op een aantal banken, die in een kring

zijn geplaatst. De leerlingen in de kring, de andere gasten om hen heen. Ik spreek de leerlingen toe door te zeggen:


‘Lieve vrienden, we zijn aan het einde gekomen van een periode van onderwijs en bezinning. Jezus en ik hebben de eer gehad om jullie uit te nodigen en te begeleiden. We hebben jullie ziel en Goddelijke essentie gedurende deze drie jaar mogen bewonderen. We hebben van jullie gehouden en in ons midden omarmd. En hebben jullie in de Christusleer en Christuspoort ingewijd. Het is nu voor jullie de tijd om zelf hiervoor te gaan staan. Jullie zijn een instrument geworden voor de Goddelijke Bron die door jullie heen kan werken om zo andere mensen te bereiken. De leer van de liefde en van de Goddelijkheid van de mens zal door jullie heen de wereld in gaan. Jullie zullen vele mensen raken. Ze zullen via jullie zichzelf liefhebben en hun eigen Goddelijkheid ontmoeten.

Ik zegen jullie hiervoor namens mijzelf, namens Jezus en namens de Heilige Geest die de Christus in jullie nu doet ontwaken!’" 


null


Hun Hogere bewustzijnslichamen versmelten zich met hun Persoonlijkheid

Maria Magdalena: “Jezus is spiritueel aanwezig voor deze inwijding van de apostelen. Wij openen samen de Christuspoort

 voor de hele groep aanwezigen. Zo scheppen we een kanaal van Goddelijke liefde waarmee het Christusbewustzijn in hen ontwaakt en ze hun Goddelijkheid direct ervaren. Er vindt een uitstorting plaats van Goddelijk bewustzijn dat op alle aanwezigen neerdaalt. Hun energieveld wordt zodanig geactiveerd dat hun Hogere bewustzijnslichamen, geleid door het Hogere Zelf, 

zich met hun Persoonlijkheid versmelten. Ze staan energetisch in vuur en vlam. God op Absoluut niveau activeert, via hun eigen Goddelijke Bron in de Hemel, het netwerk van Absoluut bewustzijn dat in hun vier Aardse lichamen aanwezig is, tot aan hun persoonlijke Goddelijke Bron in de Aarde. Door de bewuste connectie van hun Persoonlijkheid met hun Goddelijke Bron beleven

ze ieder voor zich een natuurlijke verbinding met het eenheidsveld. Ze ervaren God in alles en iedereen. In sommige gevallen 

heeft het krachtige, spirituele veld hen zelfs in trance gebracht. Ze zijn geraakt door een stroom van hoge energie 

die door hen heengaat. Hun individueel bewustzijn lost voor even op in dit Goddelijk veld.”

 

De zegening verwerken

Maria Magdalena: “Onze leerlingen, de kerngroep van twaalf mannen en twaalf vrouwen, verwerken deze zegening door zich onmiddellijk geroepen te voelen om in actie te komen en hun ervaringen met andere mensen buiten deze ruimte te delen. 

De leerlingen zijn op een dieper niveau apostelen geworden! De andere aanwezigen beleven het op hun eigen wijze

en delen ook hun ervaringen vanuit hun hart."


null


Ze kunnen zich perfect met het bewustzijn van anderen afstemmen

Maria Magdalena: “Na afloop van onze bijeenkomst willen de apostelen niets liever dan toevallige voorbijgangers op straat in Jeruzalem deelgenoot maken van hun ervaringen. Door hun spirituele openingen kunnen ze zich ineens perfect met het 

bewustzijn van anderen afstemmen en zich in hen verplaatsen. Ze maken een telepathische connectie met hun

 gesprekspartners en spreken tegen hen vanuit hun hart. Vanuit deze hartsverbinding kunnen ze zich in alle talen uiten. 

De mensen op straat, die uit vele windstreken afkomstig zijn, voelen zich als zodanig aangesproken en ervaren dat de

boodschap van de apostelen in hun moedertaal bij hen binnenkomt. Als toehoorders worden ze in hun Goddelijkheid geraakt.”

 

Opgetogenheid opent harten

Maria Magdalena: “Iedere mannelijke en vrouwelijke apostel heeft nu een groepje geïnteresseerde mensen om zich heen staan.

Ze delen hun beleving van de Christus en van de wederopstanding van Jezus als een voorbeeld van het activeren van hun 

eigen Goddelijkheid. Hun opgetogenheid opent de harten van de aanwezigen en laat ze hun eigen Goddelijkheid volledig doorvoelen. Het gebeuren werkt als een olievlek door. Iedereen die dit voelt wil het omarmen en het ook weer delen. 

Ze nemen door hun bijzondere spirituele ervaring de Christusweg aan om deze voor altijd in zich eigen te maken.

Na deze alom aanwezige euforie zal er voor de apostelen en hun aanhoorders tijd voor integratie nodig zijn.

Maar nu is het eerst tijd voor blijdschap en viering. De Christus in hun hart en in hun bewustzijn is geboren!”


(Bovenstaande doorgeving van Maria Magdalena aan Gabriela maakt deel uit van een grotere openbaring 

uit het boek 'Maria Magdalena en Jezus Deel 4: Jezus zijn kruisiging en opstanding in een lichtlichaam'.)

Maria Magdalena en Jezus leggen zelf in dit grensverleggende boek

hun redenen voor en hun ervaringen met de kruisiging

en opstanding van Jezus uit!

Het belangrijkste ritueel op Aarde is veel liefdevoller en betekenisvoller geweest dan we ooit hebben geleerd!