Het Maria Magdalena en Jezus

Nieuwe Wereld Programma

Vervolg van het Cursusaanbod - Cursusinformatie - Inschrijving en betaling

null

Module 3  Introductie tot De Maria Magdalena Code  Najaar 2023


Eerste dag:   Inleiding op De Maria Magdalena Code. Wat is de Code, wat is de missie van Maria Magdalena en van haar Code?Relatie met dualiteit en eenheid. Cycli van de Schepping, Collectieve en individuele cycli van de mens,

Hartcyclus, Aardse cyclus, Hemelse cyclus.


Tweede dag:   Zelfverwezenlijking. De verschillende stappen voor zelfverwezenlijking. De 13 zelfveroordelingen

en hun impact. Compensatiegedrag. Mechanisme van zelfveroordeling, zelfstraf en

boetedoening tijdens eerdere levens en het effect daarvan op het huidige leven.


Derde dag:   Jezelf omarmen. De grote impact van (zelf)vergeving, (zelf)vertrouwen en (zelf)liefde

op het Zijn en het Doen van de Goddelijke mens. Hoe vergroot jij je zelfliefde? 


Vierde dag:   Eenheid en dualiteit. Behoeften, verlangens en verwachtingen als mechanismen

                   tussen dualiteit en eenheid. Het waarom en de functie van dualiteit.


Vijfde dag:   Organen. De 13 orgaangroepen van de mens in een spiritueel perspectief. Het belang van kennis

over de verschillende delen van het eigen lichaam, hun onderscheidende functie

en hun onderlinge samenhang. Het specifieke bewustzijn van elk orgaan.


Cursusdata Module 3:  1 september, 29 september, 27 oktober, 24 november en 8 december 2023


null


Module 4  De Goddelijke mens in verbinding  Voorjaar 2024


Eerste dag:   Relaties. Relaties zijn wezenlijk voor menselijke groei. Hoe krijgt die groei vorm? Bewustzijn van

relatievaardigheden en het effect ervan. Hoe ontwikkelt men relatievaardigheden?

Wat hebben medemensen op Aarde elkaar te zeggen? In elkaars spiegel kijken.


Tweede dag:   Man en Vrouw. De balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie los van genderidentiteit.

Hoe zijn vrouwelijk en mannelijk ontstaan en waarom? Wat onderscheidt vrouwelijk en mannelijk?

Wat hebben ze elkaar te bieden? Waarom wil men als man of vrouw geboren worden?


Derde dag:    De Bloedband. Het spirituele belang van familierelaties. Je ideale startplek voor een nieuwe incarnatie.

De familierelatie en het openen van je hart? Waarom wilde je in je familie van oorsprong geboren worden?

Welke thema’s trokken jou aan? De plaats in je gezin en je Innerlijk Kind.


Vierde dag:   Communicatie. Communicatie vanuit eenheid en dualiteit. Hoe communiceert men vanuit eenheid?

Communicatie vanuit het hart bevestigt de wederzijdse Goddelijkheid. Dankbaarheid en erkenning.

Helderheid scheppen. De relatie tussen communicatie en scheppingskracht.


Vijfde dag:   Alles is één. De mensheid stapt uit het isolement. De mens en Moeder Aarde. De veranderende relatie

van de mens met natuurwezens. Ontdek hoe bewust dieren, planten, bloemen, bomen, landschappen de mens

in het ontwakingsproces ondersteunen. Je relatie met de Aarde en het scheppen van een Nieuwe Wereld.


Cursusdata Module 4:  19 januari, 9 februari, 15 maart. 19 april en 17 mei 2024


null

Nog een keer bekijken:   Wil je de Modules 1 en 2 nog een keer lezen? Klik dan hier!


Hoe krijgt het Nieuwe Wereld Programma praktisch vorm?

Online:   Het Nieuwe Wereld Programma wordt online gegeven. 

Zoomlink:   Na betaling krijgen de cursisten een dag voor de cursusdag een Zoomlink toegezonden. 

Tijdstippen:   De cursusdagen zijn op vrijdagen. In de ochtend van 9.30 tot 1200 uur en in de middag van 14.00 uur

tot 16.30 uur. Naast de Lunchbreak zijn er ook een aantal korte pauzes. 


Hoe krijgt het Nieuwe Wereld Programma inhoudelijk vorm?

Schat aan informatie:  De cursisten krijgen naast de intensieve uitwisseling met Gabriela en Reint

per cursusdag een schat aan informatie van Maria Magdalena en Jezus aangeboden.

Boeken:  Daarnaast worden delen van gechannelde boeken van Gabriela en Reint aanbevolen om te lezen.

Huiswerk:  De deelnemers krijgen voor de cursusdag enig huiswerk in de vorm van te lezen materiaal en opdrachten

en vragen die men kan gebruiken om de opgedane kennis in de praktijk van het eigen leven te brengen. 

Geleide meditatie:  Elke cursusdag begint met een geleide meditatie door Gabriela en eindigt

met een zegening van de spirituele meesters.

Heling:  Maria Magdalena en Jezus hebben aangegeven elke cursusdag onder hun leiding een heling

van de deelnemers over het onderwerp van de dag te willen verzorgen.


Totaaloverzicht van de Cursusdata:

Cursusdata Inleidende Module 1:  7 oktober, 25 november en 16 december 2022

Cursusdata Module 2:  20 januari, 17 februari, 17 maart, 12 mei en 9 juni 2023

Cursusdata Module 3:  1 september, 29 september , 27 oktober, 24 november en 8 december 2023

Cursusdata Module 4:  19 januari, 9 februari, 15 maart. 19 april en 17 mei 2024


Waar schijf jij je voor in?

Je schrijft je in beginsel in voor een Module. Bijvoorbeeld Module 1. Je betaalt bij voorkeur in eenmaal voor deze Module.

Let op! Je kunt ook per cursusdag betalen, maar door een betaling voor een bepaalde cursusdag schrijf je je wel in

voor de gehele Module en je dient dus de overige cursusdagen van deze Module ook vooraf apart te betalen.

Je maakt daarvoor gebruik van een daarvoor bestemde betaalpagina. 


Cursusbijdrage

Voor een afzonderlijke cursusdag betaal je €67,50.

Voor de inleidende Module van drie cursusdagen betaal je 3 x €65,- = €195,--.

Voor een Module van vijf cursusdagen betaal je 5 x €65,-- = €325,--.

Voor twee Modules betaal je het aantal cursusdagen x €62,50 en ben je het voordeligste uit.


Hoe betaal ik en schrijf ik mij in?

- Ik schrijf me in voor de cursusdag van vrijdag 7 oktober en betaal hier!

- Ik schrijf me in voor Module 1 en betaal hier!

- Ik schrijf me in voor Module 1 en 2 en betaal hier!


ONLINE VOORLICHTINGSBIJEENKOMST OVER HET NIEUWE WERELD PROGRAMMA

Dinsdag 27 september om 19.30 uur is er een online-voorlichtingsbijeenkomst over het Maria Magdalena

en Jezus Nieuwe Wereldprogramma. Aanmelden via cursisten@mariamagdalenaenjezus.nl.

Je ontvangt uiterlijk op 27 september in de loop van de dag een Zoomlink. Welkom!


Van harte uitgenodigd om dit mooie spirituele avontuur met ons te delen!

Wij zien er erg naar uit!

null

Gabriela en Reint


Extra informatie over de Trainersopleiding

Gabriela en Reint hebben het voornemen om in het najaar van 2023 te starten met een Trainersopleiding

over het Neuwe Wereld Programma. Om deze opleiding te kunnen volgen, dienen de belangstellenden

het Nieuwe Wereld Programma in zijn geheel te volgen. 


Disclaimer:   Door je voor het Nieuwe Wereld Programma aan te melden, neem je de volledige verantwoordelijkheid voor de processen die gedurende de cursusdagen bij jou geactiveerd worden. Alle materiaal is voor persoonlijk gebruik en

mag niet zonder toestemming van Gabriela en Reint Gaastra-Levin worden gebruikt of gereproduceerd.


null

25 hoogwaardige openbaringen

voor slechts € 12,95 (2e druk)

Een Goddelijke klassieker!

In 'De Goddelijkheid van de mens Deel II – Openbaringen van Maria Magdalena, Jezus en Maria’ presenteren en verdiepen de auteurs

Gabriela en Reint Gaastra-Levin de leer van de spirituele meesters

over de Goddelijkheid van de mens .


ISBN 978-90-826397-3-5
Uitgeverij Follow Your Heart

240 pagina’s - 25 openbaringen

-8 gebeden - 35 oefeningen en geleide meditaties


Nu te koop via  onder meer de eigen inspiratiewinkel van Gabriela en Reint voor slechts €12,95! Zowel in België als in Nederland!
 • Online Helingbijeenkomsten met Maria Magdalena en Jezus

  De samenwerking van Gabriela en Reint met Maria Magdalena en Jezus heeft er een dimensie bijgekregen.

  Door het ziekteproces van Reint stapten Maria Magdalena en Jezus nadrukkelijker in hun rol van energetisch heler. 

   Daarbij kregen zij hulp van diverse helende krachten vanuit de spirituele dimensie, zoals spirituele

  genezers en de Aartsengelen. Zij wenden hun hoogwaaridige vermogens vanuit een liefdevolle houding

  aan op individueel, maar ook op collectief niveau. Maria Magdalena en Jezus hebben Gabriela en Reint

  gevraagd om online Helingbijeenkomsten te organiseren en zij hebben daarin toegestemd.

  Er moet volgens de spirituele meesters veel geheeld worden op Aarde!

  Het leiderschap van Maria Magdalena Deel 1 

  Het ontwaken van de Vrouwelijke Christus

  Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief

  Meld je aan voor de Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief