Het Maria Magdalena en Jezus

Nieuwe Wereld Programma

Vervolg van het Cursusaanbod - Cursusinformatie - Inschrijving en betaling

null


Leergang C  Introductie tot De Maria Magdalena Code Najaar 2023


Negende module:   Inleiding op De Maria Magdalena Code. Wat is de Code, wat is de missie van Maria Magdalena en van haar Code? Relatie met dualiteit en eenheid. Cycli van de Schepping, Collectieve en individuele cycli van de mens,

Hartcyclus, Aardse cyclus, Hemelse cyclus.


Tiende module:   Zelfverwezenlijking. De verschillende stappen voor zelfverwezenlijking. De 13 zelfveroordelingen

en hun impact. Compensatiegedrag. Mechanisme van zelfveroordeling, zelfstraf en

boetedoening tijdens eerdere levens en het effect daarvan op het huidige leven.


Elfde module:   Jezelf omarmen. De grote impact van (zelf)vergeving, (zelf)vertrouwen en (zelf)liefde

op het Zijn en het Doen van de Goddelijke mens. Hoe vergroot jij je zelfliefde? 


Twaalfde module:   Eenheid en dualiteit. Behoeften, verlangens en verwachtingen als mechanismen

                   tussen dualiteit en eenheid. Het waarom en de functie van dualiteit.


Dertiende module:   Organen. De 13 orgaangroepen van de mens in een spiritueel perspectief. Het belang van kennis

over de verschillende delen van het eigen lichaam, hun onderscheidende functie

en hun onderlinge samenhang. Het specifieke bewustzijn van elk orgaan.


Cursusdata Leergang C:  1 september, 29 september, 20 oktober, 24 november en 15 december 2023


null


Leergang D  De Goddelijke mens in verbinding  Voorjaar 2024


Veertiende module   Relaties. Relaties zijn wezenlijk voor menselijke groei. Hoe krijgt die groei vorm? Bewustzijn van

relatievaardigheden en het effect ervan. Hoe ontwikkelt men relatievaardigheden?

Wat hebben medemensen op Aarde elkaar te zeggen? In elkaars spiegel kijken.


Vijftiende module:   Man en Vrouw. De balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie los van genderidentiteit.

Hoe zijn vrouwelijk en mannelijk ontstaan en waarom? Wat onderscheidt vrouwelijk en mannelijk?

Wat hebben ze elkaar te bieden? Waarom wil men als man of vrouw geboren worden?


Zestiende module:    Communicatie. Communicatie vanuit eenheid en dualiteit. Hoe communiceert men vanuit eenheid?

Communicatie vanuit het hart bevestigt de wederzijdse Goddelijkheid. Dankbaarheid en erkenning.

Helderheid scheppen. De relatie tussen communicatie en scheppingskracht.


Zeventiende module:   De Bloedband. Het spirituele belang van familierelaties. Je ideale startplek voor een nieuwe incarnatie.

De familierelatie en het openen van je hart? Waarom wilde je in je familie van oorsprong geboren worden?

Welke thema’s trokken jou aan? De plaats in je gezin en je Innerlijk Kind.


Achttiende module:   Alles is één. De mensheid stapt uit het isolement. De mens en Moeder Aarde. De veranderende relatie

van de mens met natuurwezens. Ontdek hoe bewust dieren, planten, bloemen, bomen, landschappen de mens

in het ontwakingsproces ondersteunen. Je relatie met de Aarde en het scheppen van een Nieuwe Wereld.


Cursusdata Leergang D:  19 januari, 9 februari, 15 maart. 12 april en 17 mei 2024


null


Nog een keer bekijken:   Wil je de inhoud van Leergang A en B nog een keer lezen? Klik dan hier!


Hoe krijgt het Nieuwe Wereld Programma praktisch vorm?

Online:   Het Nieuwe Wereld Programma wordt online gegeven. 

Zoomlink:   Na betaling krijgen de cursisten een dag voor de cursusdag een Zoomlink toegezonden. 

Tijdstippen:   De cursusdagen zijn op vrijdagen. In de ochtend van 9.30 tot 12.00 uur en in de middag van 14.00 uur

tot 16.30 uur. Naast de lunchbreak zijn er ook een aantal korte pauzes. 


Hoe krijgt het Nieuwe Wereld Programma inhoudelijk vorm?

Schat aan informatie:  De cursisten krijgen naast de intensieve uitwisseling met Gabriela en Reint

per cursusdag een schat aan informatie van Maria Magdalena en Jezus aangeboden.

Boeken:  Daarnaast worden delen van gechannelde boeken van Gabriela en Reint aanbevolen om te lezen.

Huiswerk:  De deelnemers krijgen voor de cursusdag enig huiswerk in de vorm van te lezen materiaal en opdrachten

en vragen die men kan gebruiken om de opgedane kennis in de praktijk van het eigen leven te brengen. 

Geleide meditatie:  Elke cursusdag begint met een geleide meditatie door Gabriela en eindigt

met een zegening van de spirituele meesters.

Heling:  Maria Magdalena en Jezus hebben aangegeven elke cursusdag onder hun leiding een heling

van de deelnemers over het onderwerp van de dag te willen verzorgen.


Totaaloverzicht van de Cursusdata in 2023 en 2024:

Cursusdata Leergang C:  1 september, 29 september, 20 oktober, 24 november en 15 december 2023

Cursusdata Leergang D:  19 januari, 9 februari, 15 maart, 12 april en 17 mei 2024


Waar schijf jij je voor in?

Je schrijft je in beginsel in voor een Leergang. Bijvoorbeeld Leergang D. Je betaalt bij voorkeur in eenmaal voor deze Leergang.

Let op! Je kunt ook per cursusdag, per module, betalen, maar door een betaling voor een bepaalde cursusdag schrijf je je wel in

voor de gehele Leergang en je dient dus de overige cursusdagen van deze Leergang ook vooraf apart te betalen.

Je maakt daarvoor gebruik van een daarvoor bestemde betaalmogelijkheid. 


Cursusbijdrage

Voor een afzonderlijke cursusdag/module betaal je €67,50.

Voor vijf cursusdagen/modules in een keer betaal je 5 x €65,-- = €325,--.


Hoe betaal ik en schrijf ik mij in?

- Ik schrijf me in voor de cursusdag (Module 17) van vrijdag 17 mei 2024 van Leergang D en betaal hier!

- Ik schrijf me in voor Leergang D met vijf cursusdagen/modules en betaal hier!


Van harte uitgenodigd om dit mooie spirituele avontuur met ons te delen!

Wij zien er erg naar uit!


null


Gabriela en Reint


Extra informatie over de Trainersopleiding

Gabriela en Reint hebben het voornemen om ook te starten met een Trainersopleiding

over het Nieuwe Wereld Programma. Om deze opleiding te kunnen volgen, dienen de belangstellenden

het Nieuwe Wereld Programma in zijn geheel te hebben gevolgd. Nadere informatie hierover volgt.


Disclaimer:   Door je voor het Nieuwe Wereld Programma aan te melden, neem je de volledige verantwoordelijkheid voor de processen die gedurende de cursusdagen bij jou geactiveerd worden. Alle materiaal is voor persoonlijk gebruik en

mag niet zonder toestemming van Gabriela en Reint Gaastra-Levin worden gebruikt of gereproduceerd.


null

Online Helingbijeenkomsten met Maria Magdalena en Jezus

De samenwerking van Gabriela en Reint met Maria Magdalena en Jezus heeft er een dimensie bijgekregen.

Door het ziekteproces van Reint stapten Maria Magdalena en Jezus nadrukkelijker in hun rol van energetisch heler. 

 Daarbij kregen zij hulp van diverse helende krachten vanuit de spirituele dimensie, zoals spirituele

genezers en de Aartsengelen. Zij wenden hun hoogwaardige vermogens vanuit een liefdevolle houding

aan op individueel, maar ook op collectief niveau. Maria Magdalena en Jezus hebben Gabriela en Reint

gevraagd om online Helingbijeenkomsten te organiseren en zij hebben daarin toegestemd.

Er moet volgens de spirituele meesters veel geheeld worden op Aarde!

Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief

Meld je aan voor de Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief