Openbaring van

Maria Magdalena en Jezus

over de gevolgen van het uit balans zijn

van het geldsysteem voor de mens


Volledige digitalisering van geld kan leiden tot een verdere gijzeling van de creatiekracht en authenticiteit van de mens.

null

Maria Magdalena en Jezus:  “Lieve mensen, we willen juist in deze tijd aandacht besteden aan het onderwerp ‘geld’.

In de ontwikkeling van jullie samenleving hebben jullie door de eeuwen heen gekozen om je creatiekracht te

koppelen aan het ruilmiddel geld. Geld, een creatie op zichzelf, werd zo een middel dat jullie vermogen om

Schepper te zijn van een extra dimensie voorzag. Het was aanvankelijk een instrument dat jullie moest

dienen om vorm te geven aan wat jullie hart je aangaf. Geld is echter van een middel een doel

geworden. Geld heeft zo zelf macht gekregen. In veel situaties kunnen jullie je afvragen

of het geld jullie dient of dat jullie het geld dienen.”


null

Wat doe jij met geld en wat doet geld met jou?

Maria Magdalena en Jezus:  “Geld vervult in de samenleving een functie die vergelijkbaar is met het bloed van het menselijk lichaam. Zoals bloed stroomt om het menselijk leven in stand te houden en te vitaliseren, zo houdt geld via

het persoonlijk en zakelijk verkeer het leven tussen mensen onderling in beweging. Geld is

op zich een neutrale energie, die zowel een drager van goed als van kwaad kan zijn.


Echter, geld is in de loop van de eeuwen een creatie geworden die bovenal dualiteit bevordert. Deze dualiteit is niet

een eigenschap van het geld zelf, maar een reflectie van het collectieve en individuele bewustzijn van degenen

die het gebruiken. Geld is een creatie die op zich leeg en zonder specifieke waarde is, maar waar

van alles op geprojecteerd en waarde aan toegekend kan worden. Emoties en overtuigingen spelen daarbij

een belangrijke rol. Als men enerzijds de behoefte heeft om te pronken, te domineren en macht uit te oefenen, en

anderzijds om te geven, te delen, te doneren en gelijkwaardig uit te wisselen, wordt geld op een bepaalde manier geladen. 


null

Vanwege de creatiekracht van de mens is alles in potentie in geld aanwezig. Geld reflecteert een veld waar alle

mogelijkheden in aanwezig zijn. Geld is op die manier verbonden met het Absolute niveau van God. Het kan je het gevoel

geven dat je de materiële wereld naar je toe kunt trekken. Deze daarmee gepaard gaande focus op de materie kan

leiden tot het verzwakken van de verbinding met je innerlijk zelf. Jij zoekt dan jezelf in geld in plaats van in jezelf.

Dit kan jou leiden naar een gevoel van afhankelijkheid en tot een verzwakking van je connectie met je

creatiekracht. Je kunt dan het gevoel krijgen dat je beheerst en gedomineerd wordt door geld,

zowel door er te veel als door er te weinig van te hebben, en hierdoor de verbinding met jezelf

kwijt te raken. Het is nu de tijd om de relatie met je creatiekracht vanuit het oogpunt

van geld te herstellen en dit scheppende vermogen je weer toe te eigenen.”


null

Het geldsysteem is uit balans

Maria Magdalena en Jezus: “Jullie geldsysteem bevindt zich nu in een crisis. Het heeft niet bijgedragen aan een eerlijke wereld

of aan het voldoen aan de basisbehoeften van ieder mens. Geld, in de vorm van aanzienlijke kapitalen, wordt verzameld

door een relatief kleine groep individuen die op deze manier de collectieve creatiekracht van de mensheid gijzelt. De

meerderheid van de mensen beschikt als gevolg daarvan slechts over een klein deel van de totale creatiekracht.


In de tegenwoordige tijd is het geldsysteem dan ook vrijwel volledig uit balans. De beperkende waarden en normen die dit systeem aansturen, staan niet in verhouding tot het huidige spirituele ontwikkelingsniveau van de mens. Jullie mensen

zijn eraan toe om vanuit het hart te leven, om nieuwe waarden en normen in jullie onderlinge relaties, gezamenlijke

creaties en in het collectieve functioneren van de mensheid te introduceren. Deze waarden en normen zijn een

expressie van de liefde van het hart. En als zodanig dienen ze jullie bij het creëren van liefde,

gelijkwaardigheid, vrijheid, creativiteit, overvloed en een eerlijk en vervullend bestaan voor iedereen.


Jullie hebben nu de kans om jullie maatschappelijk systeem te transformeren in een mensen respecterende en mensen liefhebbende samenleving. Dit vraagt om een andere basishouding om met elkaar aan het te werk te gaan.

Wijsheid en liefdeskracht kunnen jullie verder brengen. Het vrouwelijke en het mannelijke dienen

hierbij in balans te zijn of in ieder geval naar balans te neigen.”


null

Participatie brengt jullie verder

Maria Magdalena en Jezus: “Het vrouwelijke biedt jullie een basis voor samenwerking en gelijkwaardigheid in de maatschappij. Jullie liefdeskracht en Scheppen vanuit het Zijn dragen hieraan bij. Het vrouwelijke wil verbinding en ontwikkeling

bevorderen. Het mannelijke wil van nature graag van alles bereiken en daar voldoening en zelfbevestiging

uithalen. Het competitieve aspect van dit principe kan echter beter in dienst van een

gemeenschappelijk doel gebruikt worden in plaats van alleen voor jezelf en tegen elkaar.


Het is jullie uitdaging om beide principes zo te integreren dat ze iedereen voldoening bieden en elkaar en het geheel dienen.

In deze gemeenschappelijke creatie staat participatie centraal. Alle mensen mogen betrokken worden in het baren van een

nieuwe samenleving. Het meedoen van grotere groepen burgers kan als ‘game changer’ gaan werken. De mens dient te

ontwaken naar de eigen creatiekracht die vanuit het hart wordt gestuurd. Dan kunnen jullie je bewust worden van wat

jullie in geld geprojecteerd hebben en jullie je dat weer toe-eigenen. Van daaruit kunnen nieuwe creaties ontstaan

die de basisbehoeften van alle mensen vervullen en die een samenleving in harmonie met elkaar en met de natuur 

scheppen. Deze essentiële verandering dient jullie bij het je bewust worden van je eigen Goddelijkheid.”

 

null

De gevaren van digitalisering van geld

Maria Magdalena en Jezus: “Er is op bancair en overheidsniveau nu een project gaande ten behoeve van het volledig digitaliseren van geld. Deze ingrijpende stap kan leiden tot een verdere gijzeling van de creatiekracht en authenticiteit van de mens. Als gevolg van de digitalisering van het geld kunnen beperkende bewustzijnsprincipes aan de mensheid worden opgedrongen.

Jullie zullen ook steeds minder eigenaar zijn van dit geld en daardoor minder invloed op de stroom van geld kunnen

uitoefenen. Jouw geld komt in handen van diegenen die de stroom en het functioneren van geld beheren.


Omdat geld verbonden is met creatiekracht, is het ook een drager van intentie. Als het geld volledig gedigitaliseerd wordt,

vindt er een vervreemding tussen jou en je intentie plaats. Een deel van je scheppingskracht wordt naar de beheerders

van dit geld toegetrokken. Omdat jullie je nu - als mensheid - in wezen in een ontwakingsproces bevinden, kan dit

leiden tot een vervreemding van het geld als middel en tot het scheppen van een andere vorm van uitwisseling

tussen mensen onderling. Het digitale geld zal jullie scheppingskracht minder vertegenwoordigen.


Toch zullen deze beperkende ontwikkelingen jullie uiteindelijk dienen bij het je bewust worden van jullie creatiekracht,

de projectie van deze kracht op het middel ‘geld’, en het hervormen van jullie samenleving

op basis van de waarden van het hart.


null

Wij, Maria Magdalena en Jezus, zegenen jullie voor de wedergeboorte van de mensheid

naar een nieuw bewustzijn en op basis daarvan een Nieuwe Wereld.

In liefde,

Maria Magdalena en Jezus.”

null

Online-Helingbijeenkomsten

met Maria Magdalena en Jezus

De samenwerking van Gabriela en Reint met Maria Magdalena en Jezus heeft er een dimensie bijgekregen.

Door het ziekteproces van Reint stapten Maria Magdalena en Jezus nadrukkelijker in hun rol van energetisch heler. 

 Daarbij kregen zij hulp van diverse helende krachten vanuit de spirituele dimensie, zoals spirituele

genezers en de Aartsengelen. Zij wenden hun hoogwaaridige vermogens vanuit een liefdevolle houding

aan op individueel, maar ook op collectief niveau. Maria Magdalena en Jezus hebben Gabriela en Reint

gevraagd om online-helingbijeenkomsten te organiseren en zij hebben daarin toegestemd.

Er moet volgens de spirituele meesters veel geheeld worden op Aarde!

- Biddend Creëren -

Gebedenbundel voor het activeren van de Goddelijkheid van de mens

108 gebeden voor de creatie

van een Nieuwe Wereld

Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief

Meld je aan voor de Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief