De spirituele betekenis van de Zomerwende

voor de mensheid
Geopenbaard door Maria Magdalena en Jezus

Maria Magdalena en Jezus: 

“Lieve mensen, de zon, de maan, het zonnestelsel, de Melkweg, andere constellaties en sterren om je heen herinneren jou

eraan dat je deel uitmaakt van een groter geheel. Multidimensionale universa zijn met elkaar verbonden en

wisselen verschillende vormen van bewustzijn uit, zodat het Goddelijke zich kan manifesteren.Jullie, en wij, maken deel uit van dit enorme systeem en tegelijkertijd weerspiegelen jullie dit geheel ook in je eigen lichaam

en bewustzijn. Vele processen die buiten jezelf plaatsvinden, zijn ook binnenin jou actief aanwezig.


Op 21 juni voltrekt de Zomerwende zich op het Noordelijke deel van de Aarde. 

De zomer begint! De zon wendt zich tot jou om je met haar potentie en transformatievermogens te omarmen. De zon

 is een poort voor scheppingskracht, transformatie en reinigen. Door dichter bij jou te komen. wordt het vuur 

in jou geactiveerd. Dit vuur werkt zuiverend. Het brengt je dichter bij je vermogen om te creëren 

en een eigen richting aan je leven te geven. 


Het karakter van Schepper, dat inherent is aan je menszijn, wordt sterker. Je voelt je geroepen om op te ruimen en onnodige

ballast op vele niveaus los te laten. Zowel in je omgeving, in je relaties en door je activiteiten, maar evenzeer van 

binnenuit, in je lijf, in je gedachten en in je emoties. De zon in jou staat dichter bij jou en helpt jou om 

verantwoordelijkheid te nemen voor je leven, je handelingen en je creaties.Deze opwarming van je eigen systeem en je bewustzijn brengt je dichter bij het zijn van Schepper binnen de Drie-eenheid van

de Schepper, de Geschapene en het Proces van Scheppen in jou. De Zomerwende stimuleert jouw speelsheid, plezier en

creatieve vermogen en brengt jou in contact met de overvloed van het leven.


Dit in tegenstelling tot de periode van de Winterwende 

waarin je meer in contact komt met je binnenwereld en er meer aandacht is voor de Geschapene in jou.  Het aanwakkeren

van het vuur in jou wordt gestimuleerd voor het vuur in de natuur en de groei die dat veroorzaakt. Dit vuur brengt jou

 tot inspiratie, nieuwe ideeën, het openen van je hart naar een verbinding met het Al en stimuleert het ervaren

van eenheidsbewustzijn. De Zomerwende vormt een poort naar nieuwe dimensies en stelt jou in staat 

om  de connectie met hogere niveaus van je eigen bewustzijn te ervaren en te integreren. 

Je verbindt je kleine ‘ik’ met je Hogere Zelf.Het is ook een tijd waarin je Innerlijk Kind wordt aangesproken. 

Het kind bewaakt de verbinding tussen de wereld van dualiteit en je Goddelijke Bron. Het kind is de drager van eenheidsbewustzijn. Het overpeinst, speelt en geniet van het deel uitmaken van het Goddelijk veld. Hij of zij 

bevindt zich ook in een groeifase en kan de scheppingskracht van de zon helemaal daarvoor gebruiken. 

Laat de Zomerwende jou vernieuwen en je in contact laten komen met de totaliteit van je Zijn. 

En laat je Innerlijk Kind je hierbij begeleiden en inspireren. Geniet van elkaar als een weg

naar het openen van je hart en het bewust ervaren van je Goddelijkheid!


 In licht en liefde, 

Maria Magdalena en Jezus.”

van 15,95

Nu voor €12,95

De Goddelijkheid van de mens - Deel 2

Verrijk jezelf met deze 25 hoogstaande openbaringen van Maria Magdalena, Jezus en Maria aan Gabriela  Gaastra-Levin over de basisbeginselen van hun leer over de Goddelijkheid van de mens. Ook stellen de spirituele meesters zich uitgebreid voor en leggen hun huidige rol voor de ontwikkeling en ondersteuning  van de mensheid uit.  Ze vertellen  dat ze tweeduizend jaar geleden veelal niet begrepen zijn en dat de mensheid er qua bewustzijnsontwikkeling aan toe is om hun leer nu te ontvangen.

Deze tweede druk nu voor een aantrekkelijke kennismakingsprijs!