Het hertrouwen van 

Maria Magdalena en Jezus in Kana

Openbaring over de start van een nieuwe fase in hun spirituele leven

Nadat zij in de leiderschapsfase van hun spirituele werk zijn gekomen, rond hun beider 30e verjaardag, 

spreken Maria Magdalena en Jezus opnieuw hun trouwbelofte naar elkaar uit en wel in Kana.

Uit het nieuwe boek 'Maria Magdalena en Jezus Deel 3: 

Hun inwijding van de vrouwelijke en mannelijke discipelen'


Maria Magdalena en Jezus: “Het voelt heel mooi en liefdevol aan om onze trouwbeloften vanuit deze nieuwe situatie naar elkaar uit te spreken. Opnieuw trouwen als volwassenen te midden van onze kinderen, familie, leerlingen en vrienden. Wij voelen 

ons opgetild en in een soort extase. We zijn een bredere basis aan het scheppen om verder samen de wereld in te gaan, 

met onze verbintenis als een fundament voor onze rol als instrument tussen Hemel en Aarde. Onze liefde gaat al 

op een meer uitgebreide wijze stromen en ons energieveld is inniger en ook groter geworden.

Praktisch gezien gaan we een bruiloft organiseren. In Kana gaat het gebeuren!

 We roepen onze ouders en directe familie bijeen in Kapernaum om het aan hen te vertellen. 

Zij reageren allemaal opgetogen en verheugd. Er wordt direct hulp aangeboden

 en dat kunnen we goed gebruiken. Binnen een paar dagen is alles geregeld.”De bruiloft te Kana

Maria Magdalena en Jezus: “Onze families hebben een mooie locatie in het dorp Kana, ten noorden van Nazareth, geregeld. 

Het gebouw heeft een kleine en een grote zaal ter beschikking. In de kleine zaal houden we een ritueel met onze kinderen, leerlingen, familie en goede vrienden. In de grotere zaal zal het feest gehouden worden. Beide zalen zijn mooi versierd. 

Met name de kleine zaal is met vele witte en rode bloemen gedecoreerd. De witte bloemen staan voor de Goddelijke

 essentie, de rode voor het ontwaken van de Christus in het hart. Aan de voorkant van deze zaal, tegenover de ingang, 

staat een altaar met olielampen. In het midden staat de olielamp die Jezus aan Maria Magdalena cadeau

 gaf bij onze eerste officiële ontmoeting. Toen waren we vijftien en veertien jaar oud. Deze olielamp, 

die normaliter op ons huisaltaar staat, is nu versierd met witte bloemen.

We nemen plaats voor het altaar, terwijl onze gasten een plek in de rest van de kamer vinden. 

Onze vijf kinderen zitten vooraan, op de eerste rij.

Om te beginnen steken we samen onze olielamp aan. Dan spreken we een gebed uit:


Lieve God op Absoluut niveau

Lieve Moeder Aarde

In de naam van de Christus in ons hart

En in alle cellen van ons lichaam

En lagen van ons bewustzijn

Vragen we jullie

Ontferm jullie over ons

En over onze familie en gemeenschap

Help ons om onze rol te vervullen

Als instrument

Voor het openen van het hart

Het doen ontwaken van de Christus in iedereen

En het herontdekken van onze Goddelijkheid als mensen

Hier wijden we ons aan toe

Samen en in liefde

Voor onszelf, voor elkaar en voor de mensheid

In liefde en dankbaarheid

Amen


Na dit te hebben uitgesproken, daalt vanuit de Hemel een koepel van witgouden licht over ons en alle gasten heen en 

vanuit de Aarde worden we gekoesterd en gedragen met liefde en blijdschap. We worden allen omarmd door de onvoorwaardelijke liefde van Hemel en Aarde.”Liefdesverklaringen over en weer

Maria Magdalena en Jezus: “Jezus plaatst een kroon van witte en rode bloemen op de kruin van Maria Magdalena. Hij zegt:


‘Lieve Maria Magdalena, lieve vrouw en echtgenote, ik houd van jou door de eeuwen heen. Dankbaar en blij heb ik jou in dit leven teruggevonden. Wij ontdekken elkaar en de wereld samen. Vijf kinderen zijn aan ons toevertrouwd! Nu mogen we een rol spelen bij het openen van ons hart en dat van de mensheid om de Christus en de Goddelijkheid van ieder mens te helpen ontwaken. Ik wijd me eraan toe om samen met jou deze rol te vervullen en te volbrengen. In overgave aan onze eenheid en onvoorwaardelijke liefde met elkaar, ben ik voor jou en met jou een dienaar van God, in liefde tot aan de eeuwigheid!’


Maria Magdalena trilt en wordt door deze woorden geraakt en geschud. Haar hart gaat verder open en haar liefde omarmt 

Jezus in zijn volle Zijn. Wij kijken elkaar lang in de ogen en genieten van de eenheid van ons liefdesveld. 

Dan legt Maria Magdalena een kroon van witte en rode bloemen op Jezus’ kruin en spreekt ze hem de volgende woorden toe:‘Lieve Jezus, fijne echtgenoot, samen met jou heb ik als vrouw en moeder van vijf prachtige kinderen mogen bloeien. We hebben Hemel en Aarde verkend. Hoewel we elkaar vanuit de Bron kennen, is het in dit leven dat onze liefde tot een hoogtepunt komt. Door samen in de fysieke dimensie te zijn, voor elkaar te kiezen en in de wereld te creëren, vestigen we onze liefde op een diepere basis in Moeder Aarde. Zij weerkaatst deze liefde via onze creaties, terug naar ons. Dat maakt ons sterker en het helpt ons in eenheid met elkaar te groeien. Dankbaar en onvoorwaardelijk vier ik onze liefdesverbintenis. Ik wijd me toe aan onze gezamenlijke missie voor het doen ontwaken van de Christus in ons en in ieders hart en aan het herontdekken van de Goddelijkheid van onszelf en van elk mens. Ik ben er klaar voor, voor jou en met jou als dienares van God, in liefde tot aan de eeuwigheid!’


Jezus’ liefdesveld wordt breder en sterker. Hij is in zijn hart en essentie geraakt, neemt Maria Magdalena in zijn armen

 en kust haar. Wij versmelten ons met elkaar in een groot en tijdloos liefdesveld. Als we ons weer met de wereld

 verbinden, klinkt er een luid gejuich op. Er wordt geklapt en gejubeld om ons heen. Onze kinderen applaudisseren 

ook en kijken ons aan met een blije en verlegen glimlach. Als iedereen weer stil is, roepen we een voor een onze

 kinderen bij ons. We knuffelen ieder van hen, bedanken hen dat ze bij ons zijn, prijzen elk van hen en geven 

hen  ook een mooie bos witte en rode bloemen. Deze staat symbool voor onze liefde voor hen en ook 

voor onze missie die we met hen delen. Dan creëren we met elkaar een moment van stilte. 


De Afgezanten voor de Goddelijkheid van de mens zijn met zijn drieën aanwezig. 

Zij zegenen ons door te zeggen:


‘Lieve Maria Magdalena en Jezus, bedankt voor jullie toewijding aan jullie liefde en aan jullie gezamenlijke missie.

 Geniet van elkaar en van alle groei en verdieping die jullie pad met zich meebrengt. Wij zegenen jullie,

 jullie kinderen, families, leerlingen en dierbaren op deze bijzondere weg naar het herontdekken

 van God  in de Aardse dimensie. Wees in liefde en licht gezegend tot in de eeuwigheid!’


Een intens liefdesveld daalt over ons en over onze gasten, die al in een meditatieve toestand waren, heen. 

Als de energie zich uiteindelijk naar een subtiele dimensie verplaatst, is het tijd om feest te vieren. 

We gaan naar de grote zaal waar allerlei soorten voedsel geserveerd staat. In het midden van de zaal

 hebben we zes grote waterkruiken laten plaatsen, in de vorm van een zeshoekige ster. Het water symboliseert 

het leven en het reinigen. Het eert onze basis in de Joodse traditie, waar het reinigen belangrijk is.”Water in wijn

Maria Magdalena en Jezus: “Wij vragen onze gasten om nog even stil te zijn. Samen openen we de Christuspoort 

en het water verandert ogenblikkelijk in wijn. Deze rode wijn schenken we aan onze gasten als symbool voor 

het ontwaken van het Christusbewustzijn in het hart via de weg van de Aarde. Dit bewustzijn kan alleen

 ontstaan door het herontdekken van eenheid in interactie met het Aardse leven. Iedere aanwezige mag 

van deze wijn drinken als een symbool voor het vervullen van hun hart door middel van de Christusweg.”


(Uit Hoofdstuk 11 van het nieuwe boek 'Maria Magdalena en Jezus Deel 3:

Hun inwijding van de vrouwelijke en mannelijke discipelen')


Wil je het voorwoord van Maria Magdalena en Jezus

 uit dit spiritueel opzienbarende boek lezen?

Klik dan hier!


  Het nieuwste gechannelde boek van          Gabriela en Reint Gaastra-Levin

Maria Magdalena en Jezus leggen uitgebreid en eigenzinig uit uit hoe zij hun vrouwelijke en mannelijke discipelen hebben getraind en ingewijd in hun leer 

over de Goddelijkheid van de mens! Leer met hen mee!


Ook worden de vrouwelijke en mannelijke discipelen uitgebreid met naam, karakter en eigenschappen aan de mensheid voorgesteld. 


Maar liefst 292 pagina's en 41 hoofdstukken met hoogwaardige openbaringen!


Stap in de energie van Maria Magdalena en Jezus die voelbaar is in elke pagina!