1e interview: Wat ziet Gabriela gebeuren

tijdens de Maria Magdalena en Jezus-helingen? 

Sinds enige tijd verzorgen Gabriela en Reint indrukwekkende helingen van Maria Magdalena en Jezus en hun omvangrijke netwerk van spirituele helers. Maar wat ziet Gabriela nou precies als zij de helingen tijdens de helingbijeenkomsten beschrijft aan de deelnemers? Hoe geven Maria Magdalena en Jezus en hun netwerk van helers de helingen concreet vorm?

Reint was er nieuwsgierig naar en stelde Gabriela de nodige vragen. Een inzichtgevend interview. 

null

Allereerst. Mag je alles van de meesters en hun netwerk zien wat er gebeurt?

Gabriela:  “Nou ze laten mij zien wat relevant is voor deze groep deelnemers en wat aansluit bij het thema van de avond.

Eigenlijk komt het erop neer dat ik mag zien wat ik gepresenteerd krijg. Dus wat op dat moment het juiste is dat deze

groep individueel en collectief nodig heeft. Wat de individuele en collectieve vraagstukken zijn waarop geheeld gaat

worden. Dat hangt van de samenstelling van de groep af, maar ook van het moment van de heling. Bijvoorbeeld

tijdens Kerst, Pasen en Pinksteren zal er een ander thema spelen dat invloed heeft op het karakter van de

bijeenkomst. Mijn vermogens om te schouwen spelen ook een rol. Het is niet uitgesloten dat ik de

komende jaren meerspirituele openingen mag ervaren, die het mij mogelijk maken om het

door de meesters aangeboden ‘schouwspel’ nog beter te overzien.”


null

Hoe kunnen de meesters de samenstelling en de thema’s van de groep deelnemers inschatten,

zodat zij er hun heling op af kunnen stemmen?

Gabriela:  “Dat observatieproces begint direct vanaf het begin van de bijeenkomst. Gedurende de openingsmeditatie, het

gebed, de zegening en het lezen van de openbaring ‘scannen’ Maria Magdalena, Jezus, Maria en Jozef en het die avond

aanwezige netwerk van helers de aanwezigen op hun vraagstukken, blokkades en behoeften. Onmiddellijk stemmen

zij hun programma daarop af. Dat gaat heel snel, zeg maar onmiddellijk, omdat zij een bewustzijnseenheid vormen.

Zo scheppen zij direct randvoorwaarden voor een zo optimaal mogelijke heling. En kunnen ze bepalen of de

heling qua nadruk afgestemd moet zijn op bijvoorbeeld de organen, de veroordelingen of op activaties.”


Hoe komt de heling qua organisatie vanuit de spirituele dimensie tot stand?

Gabriela:  “De meesters en hun netwerk, zoals de Aartsengelen, de Afgezanten voor de Goddelijkheid van de Mens, de Natuur

en de Kosmos, Moeder Aarde, de Broeder- en Zusterschap van het Licht en voor de Goddelijkheid van de mens en de

genezers van andere sterrenstelsels, dimensies en Universa stemmen zich volledig met elkaar af en vormen

samen een bewustzijnsveld dat als één opereert. Ze nemen iedere deelnemer energetisch en spiritueel mee naar

een enorme energetische koepel in de vorm van een ei. In het midden daarvan bevindt zich een plateau waarop iedere

deelnemer een eigen plaats heeft. Daarbij worden de deelnemers ieder apart op een energetisch bed met een ronde overkapping gelegd. Zo bevinden de deelnemers zich enerzijds fysiek in hun appartement in Nieuwegein, op een zolderkamer in Turnhout,

op een veranda op Lanzarote of in een zomerhuis op het Centraal Massief, het maakt niet uit, en anderzijds tegelijkertijd energetisch in de door de helers geschapen koepel. Eigenlijk brengen de spirituele helers de fysieke deelnemers in

hun eigen spirituele wereld om het helingwerk optimaal te kunnen doen. Toch zijn de energetische-spirituele blauwdruk

en het fysieke lichaam één, zodat de deelnemers de heling in de spirituele dimensie ook direct fysiek kunnen ervaren.”


null

Maar als de groep dan groter is dan ‘normaal’?

Gabriela:  “Dan wordt er automatisch een ruimere koepel en een groter plateau gecreëerd. In de spirituele dimensie

wordt niet ‘gedacht’ in beperkingen, maar in onbegrensde mogelijkheden. De heling vindt plaats in een

multidimensionaal veld dat voorbij aan tijd en ruimte gaat.”


Hoe worden de deelnemers gepositioneerd op het plateau?

Gabriela:  “Belangrijk om te zeggen is dat de groep in de fysieke dimensie door de spirits wordt gezien als een kring van deelnemers. En zo worden zij ook gepositioneerd op het plateau. In een cirkel dus. Maar er zijn uitzonderingen.

Bijvoorbeeld tijdens de Pinksterheling bevonden de deelnemers zich niet op het plateau, maar in een kring

in het veld van Absoluut bewustzijn om de activatieheling van Pinksteren optimaal te laten zijn.”


Zijn er verschillende helingskwaliteiten te onderscheiden in de groep van helers rond Maria Magdalena en Jezus?

Gabriela:  “Er zijn zeker te onderscheiden kwaliteiten in de manier van helen van de verschillende genezers. Maar de meeste

tijd presenteren ze zich gedurende de helingen samen, als een groot aaneengesloten helend bewustzijnsveld.

De samenwerkingskracht van alle genezers is ongekend en voor hen vanzelfsprekend. Zo maken ook

helendekrachten uit andere Universa onmiddellijk deel uit van het gezamenlijke eenheidsveld,

omdat zij resoneren met dezelfde liefdevolle intentie en energie.”


null

Wijken de helers ook weleens af van de regel dat ze vooral samen het helende werk doen?

Gabriela:   “Ze werken altijd samen, maar zo nu en dan komen bepaalde helers naar voren om zich aan mij te presenteren, zodat

ik hen dan aan de deelnemers kan voorstellen. Bijvoorbeeld de spirits van dieren, zoals van dolfijnen, walvissen, ijsberen en adelaars, maar ook de spirits van landschappen, rivieren, bergen, zeeën, planten, bomen en mineralen dienen zich aan.

Tijdens de Pinksterheling verschenen ook de spirits van dierachtige wezens uit een ander Universum. Dan sta ik ook

wel even te kijken! Maar de presentatie van een groep bijzondere spirits gebeurt niet voor niets, maar heel

bewust! En wel om de mensen duidelijk te maken dat zij de Goddelijkheidsactivatieprocessen op Aarde

niet alleen hoeven te doen, maar ook in het 3D dagelijks leven permanent ondersteund worden door

dieren, planten, mineralen, de natuur in het algemeen, Moeder Aarde en zelfs door andere Universa.”


De mensheid wordt dus op heel veel manieren ondersteund op Aarde?

Gabriela:  “In feite werken de andere wezens op Aarde, maar ook uit andere Universa, met ons samen om de menselijke processen te bevorderen. Het wordt tijd dat de mensheid zich dit realiseert. Met dit besef zullen de mensen zich één gaan voelen met de andere bewoners van deze planeet. Dat zal het eenheidsgevoel en daarmee de menselijke heling sterk doen toenemen.”


null

Wat is volgens jou de essentie van de helingen door de spirituele meesters en hun netwerk?

Gabriela:  “De helers hebben het doel om ons hart te helpen openen en ons bewust te maken van onze Goddelijke essentie.

Zij helpen ons om onze liefdeskracht te verhogen en te verdiepen. Het bewustzijn van onze Goddelijkheid zijn we kwijtgeraakt

om de dualiteit in de materie optimaal te onderzoeken en God in de fysieke dimensie te herontdekken. De tijd is nu gekomen om weer de eenheid in alles te zien, ons hart te openen en het Christusbewustzijn en onze Goddelijkheid te activeren. Door middel

van de helingen werken de spirits gericht en doelmatig aan het verhogen van de Goddelijke trilling in onze blokkades,

stagnaties en veroordelingen en het activeren van de Goddelijke vlam in onze organen, emoties, overtuigingen en

in onze relaties en creaties. Dat is de essentie van hun heling. Er moet nog veel geheeld worden op Aarde.

De mensen hebben nog meer processen te verwerken. Er staan evenwel liefdeslegers voor ons

klaar om ons daarin te begeleiden. We hoeven ons er alleen maar aan over te geven.”


Let op! Wil je het tweede interview met Gabriela lezen? Klik dan hier!

Wil je meer lezen over de helingen of je mogelijk opgeven voor een volgende heling? 

Klik dan op de blauwe link in het item hieronder!


null


Online-Helingbijeenkomsten met Maria Magdalena en Jezus

De samenwerking van Gabriela en Reint met Maria Magdalena en Jezus heeft er een dimensie bijgekregen.

Door het ziekteproces van Reint stapten Maria Magdalena en Jezus nadrukkelijker in hun rol van energetisch heler. 

 Daarbij kregen zij hulp van diverse helende krachten vanuit de spirituele dimensie, zoals spirituele

genezers en de Aartsengelen. Zij wenden hun hoogwaaridige vermogens vanuit een liefdevolle houding

aan op individueel, maar ook op collectief niveau. Maria Magdalena en Jezus hebben Gabriela en Reint

gevraagd om online-helingbijeenkomsten te organiseren en zij hebben daarin toegestemd.

Er moet volgens de spirituele meesters veel geheeld worden op Aarde!

Het opzienbarende 

Leiderschap van Maria Magdalena

Deel 1 

Het ontwaken van de Vrouwelijke Christus

Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief

Meld je aan voor de Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief