Hoe doen Maria Magdalena en Jezus hun wonderen?

Bij het verrichten van wat mensen wonderen noemen, is er sprake van een ongebruikelijke reactie

van de materiële dimensie die, door in contact te komen met een hogere vorm

van bewustzijn, een ander gedrag vertoont dan men gewend is.

null

Maria Magdalena en Jezus:  “Bij het verrichten van wat jullie wonderen noemen, is er sprake van een ongebruikelijke reactie van

de materiële dimensie die, door in contact te komen met een hogere vorm van bewustzijn, een ander gedrag vertoont dan

men gewend is. De natuurwetten nemen een andere wending wanneer ze afgestemd zijn met eenheidsbewustzijn.

In dat opzicht zijn er bij ons veel wonderen gebeurd. Grotendeels in de vorm van hartopeningen en

bewustzijnstransformaties. In nogal wat gevallen waren er echter ook indrukwekkende

gebeurtenissen en zogenaamde bovennatuurlijke verschijnselen nodig om mensen in contact

met hun Goddelijkheid te brengen. Dan was er sprake van een hogere Goddelijke kracht die door ons heen werkte.”


null

Hoe ontstaat een wonder?

Maria Magdalena:  “In de meeste gevallen waren Jezus en ik aanwezig. Samen schiepen we een liefdesveld en namen anderen daarin mee. Jezus werd meestal als de uitvoerder gezien vanwege het mannelijke karakter van onze toenmalige samenleving.

Ik, Maria Magdalena, verrichtte zelf wonderen binnenshuis of in het gezelschap van vrouwen en kinderen. Buitenshuis

werd Jezus het gezicht van onze samenwerking. Hij sprak zijn intentie uit om iemand te laten genezen of iets

te laten gebeuren. De betrokkenen resoneerden met deze intentie. Ze stemden hun eigen energie en

bewustzijn af op het veld van onvoorwaardelijke liefde en eenheid. Als die afstemming tot stand

kwam, bracht dit hun eigen  energie in beweging en diende zich een genezing of een andere

ingrijpende gebeurtenis aan. In al deze gevallen waren de mensen in wezen zelf de Scheppers

van het wonder. Jezus en ik creëerden de randvoorwaarden, zodat dit mocht en kon gebeuren.”


null

Een Goddelijke interventie

Maria Magdalena en Jezus: “Er was soms ook sprake van een Goddelijke interventie. Vanuit een hogere dimensie werden wij als kanaal gebruikt voor het ontstaan van een opening in bewustzijn van anderen door middel van een ‘bovennatuurlijke

gebeurtenis’. Het was in deze gevallen niet zo zeer onze kracht, maar de kracht van God op Absoluut niveau die deze

wonderen tot stand bracht. De kracht van God kon dan via ons gemanifesteerd worden of gekanaliseerd worden

door een ‘Goddelijke Afgezant voor de Aardse dimensie’. Deze hogere spirituele krachten die onze verwekking,

geboorte en diverse inwijdingen hebben begeleid, zijn door ons heen werkzaam geweest voor het scheppen

van een nieuwe wereldorde waarin liefde en eenheid als dragende krachten voor de relatie tussen

mensen onderling en tussen de mens en de Aarde centraal staan. Dit proces is nog steeds gaande.”


Speciale wonderen

Maria Magdalena en Jezus: “Mensen vragen zich af of bepaalde boven- natuurlijke verschijnselen werkelijk plaats hebben gevonden en hoe sommige dingen mogelijk kunnen zijn. Een voorbeeld hiervan is het op water lopen. Jezus had

zich teruggetrokken om te mediteren. Hij projecteerde zijn lichtlichaam op het water om zijn leerlingen

te begeleiden en te laten zien dat er meerdere dimensies tussen Hemel en Aarde bestaan.


null

Het opwekken uit de dood is een verschijnsel van Goddelijke interventie. Het Hogere Zelf van Jezus en het Hogere Zelf van de overledene fungeerden samen als kanaal voor Goddelijk bewustzijn dat in staat is om de materie te transformeren en de verbinding tussen de spirituele lichamen en het fysieke lichaam te herstellen. Om dit mogelijk te maken, dient het

fysieke lichaam naar een hogere dimensie op te worden getild en dienen de bewustzijnsaspecten die verantwoordelijk

zijn voor de dood op te lossen. Het fysieke lichaam wordt even buiten de dimensie van tijd geplaatst, zodat het

gematerialiseerde bewustzijn van het lichaam kan worden herschikt. Het lijkt hetzelfde lichaam, maar het

is het niet precies. Het lichaam is getransformeerd in een nieuwe versie van die persoon.


Voorafgaand aan een wonder herkenden we meestal een bepaalde opening in het bewustzijnsveld wanneer de Goddelijke

energie beschikbaar was om doorgegeven te worden. Het energieveld verschoof naar een dimensie van eenheid. Als

dit  het geval was, hoefden we alleen onze aandacht op iemand te richten en onze intentie uit te spreken,

en de hogere energie kon door de persoon of groep mensen gebruikt worden voor een transformatie.”


null

Ook weleens geen wonderen

Maria Magdalena en Jezus: “Er zijn ook gevallen waarin we een wonder wensten, maar het niet plaatsvond. Soms

waren mensen er niet aan toe om genezen te worden, of dienden ze van hun ziekte nog iets te leren,

of hadden ze vrede met hun dood, ondanks de reacties van hun nabestaanden. In sommige

situaties is er ook sprake geweest van een bijna-doodervaring wanneer de verbinding

tussen de subtiele lichamen en het fysieke lichaam niet verbroken is geweest.”


Mensen zagen hun eigen bijdrage in het wonder niet

Maria Magdalena en Jezus: “Omdat veel mensen zich hier nog niet bewust van waren, zagen ze hun eigen bijdrage in het wonder niet en kenden ze het aan ons toe. En als het niet expliciet door Maria Magdalena verricht of uitgesproken werd, kenden ze

het aan Jezus toe. Het idee in die tijd dat een vrouw wonderen kon verrichten of kanaal kon zijn voor Goddelijke energie

was uit den boze. We zijn gezegend met de vele ervaringen die we mochten opdoen bij het faciliteren van wonderen.


null

Hoewel we daarbij betrokken waren, zijn wonderen, als ze plaatsvinden, door een Goddelijke kracht gestuurd.

Degene die ze ogenschijnlijk verricht, is in wezen een facilitator die de Goddelijke energie door mag geven

aan anderen, zowel aan degene die het wonder ‘ontvangt’ zoals een genezing, als aan de getuigen die

door het wonder geraakt worden. Dit laatste gaat door de tijd heen. Zoals de mensen in jullie

huidige tijd nog steeds geraakt kunnen worden door de wonderen van vroeger.


Al met al zijn deze wonderbaarlijke ervaringen een weg om mensen zich bewust te laten worden van hun eigen

multidimensionale karakter. Zelfs door de eeuwen heen zijn versies van deze ingrijpende

gebeurtenissen nog steeds levend in het collectieve bewustzijn van de mens. Dit

houdt de boodschap en de belofte van de Goddelijkheid van de mens in stand.


null

Vanuit liefde, Maria Magdalena en Jezus."


null

Verrijk je met het

door Gabriela gechannelde

De Maria Magdalena Code 4

De 13 liefdeswegen van de mens op Aarde

Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief

Meld je aan voor de Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief

Ga je met ons mee naar

Zuid-Frankrijk zomer 2024?

Maria Magdalena en Jezus 
Zomerworkshop in de Pyreneeën