Hoe de Maria Magdalena Code® IV

te gebruiken als een helingsmethode 

Instructie: hoe je eigen liefdesweg en sleutel in dit leven uit te zoeken?

null

Gedurende de afgelopen vijftien jaar heeft Maria Magdalena aan Gabriela en Reint de kennis van ‘De Maria Magdalena Code® doorgegeven. In deze Code heeft zij de verschillende aspecten die te maken hebben met de spirituele anatomie

en zelfverwezenlijking van de mens uitgebreid beschreven, zoals:

  • Het sluiten en openen van het hart
  • Het doen ontwaken van het Christusbewustzijn
  • Het omarmen van de Aarde als onze inwijdingsweg
  • De dertien liefdeswegen van de mens op Aarde
  • De dertien sleutels tot de liefdeswegen
  • De dertien hartskwaliteiten
  • De dertien bewustzijnskrachten
  • De dertien organen en orgaangroepen
  • De dertien bewustzijnscentra
  • En de verschillende bewustzijnscycli van de mens zijn de met elkaar samenhangende elementen van haar leer in de vorm van De Maria Magdalena Code.

De omvangrijke kennis van Maria Magdalena heeft op die manier een structuur gekregen die de mens kan dienen bij het

ontwaken naar de eigen Goddelijkheid, het openen van het hart en het ervaren van eenheidsbewustzijn. Om dit te

bereiken, geeft Maria Magdalena nu ons niet alleen haar kennis, maar ook een werkmethode door om

alle aspecten en lagen van het menszijn op een lijn te brengen met onze eigen Goddelijkheid.


null

 

Activerende gereedschappen

Maria Magdalena, samen met Jezus, geeft ons de gereedschappen om op de verschillende lagen van ons Aardse bewustzijn

onze Goddelijkheid te activeren. Iedere laag van onze Persoonlijkheid - onze fysieke, energetische, emotionele en

fysieke lichamen - heeft een eigen dynamiek en vraagt om een andere benadering om aldaar onze

Goddelijkheid te doen ontwaken. Alle vier Aardse lichamen ondersteunen elkaar en komen tot eenheid om

dragers te zijn van het Christusbewustzijn, ons lichtlichaam te activeren en onze Goddelijkheid bewust te ervaren.


Leer je liefdesweg kennen

Door aan de slag te gaan met De Maria Magdalena Code® IV zul je betrokken worden in een transformatieproces dat je dichter

bij het ontwaken van je Goddelijkheid als mens brengt en je uitbundig van jezelf doet genieten. De dertien liefdeswegen

van de mens zijn bij ieder persoon aanwezig. Alle dertien spelen een rol in de ontwikkeling van je Persoonlijkheid

en in het vorm geven aan je leven. Echter, er is één van deze liefdeswegen waarop het meest essentiële

thema of vraagstuk van je leven zich afspeelt. Het is belangrijk om deze liefdesweg in kaart te

brengen als een opening naar je zelfkennis en het activeren van de Christus in jezelf.

Door je liefdesweg te leren kennen, kun jij jezelf het beste ondersteunen

in je proces naar persoonlijke en spirituele realisatie.


null

Hoe kun je inzicht krijgen wat je meest centrale liefdesweg is?

- Geef antwoord op de hieronder vermelde voorbereidingsvragen

- Vergelijk je antwoorden met de tabel ‘Sleutels tot de dertien liefdeswegen’

- Kijk of er één of meer liefdeswegen bij je antwoorden passen. Bijvoorbeeld welke liefdesweg bij je meest

dominante dualistische emotie of bij je sterkste zelfveroordeling past.

- Vergelijk deze wegen en voel of er één of meer bij je Persoonlijkheid past/passen

- Lees in De Maria Magdalena Code® IV de openbaringen die bij deze liefdesweg of liefdeswegen passen. Voel of

je nu een nauwkeuriger selectie toepast.

 - Eventueel kun je in De Maria Magdalena Code® II de bij deze liefdeswegen horende hartskwaliteit lezen.

- Hetzelfde geldt voor het onderzoeken van de passende bewustzijnskracht in De Maria Magdalena Code® III.


Vragen die je kunnen helpen om jouw Liefdeswegen vast te stellen

1- Met welke aspecten van het leven worstel jij het meest?

2- Waar heb je de meeste moeite mee bij het op Aarde zijn?

3- Wat is je meest pijnlijke zelfveroordeling?

4- Is er een pijnlijke emotie die dominant in je leven is?

5- Welk/welke orgaan/organen is/zijn bij jou het meest kwetsbaar?

6- Wat zijn de sterkste elementen en organen van je lichaam?

7- Welke vaardigheden wil je ontwikkelen om gezond, vitaal en gelukkig te zijn?

8- Tot welke soort creaties in het leven voel jij je het meest aangetrokken? Denk daarbij aan je werk, aan je hobby’s

en aan maatschappelijke thema’s waarbij jij je betrokken voelt.

9- Waar ben je goed in in je leven?

10- Wat zijn terugkerende uitdagingen in je leven? Zie je hier een rode draad of een leidend thema in? Zo ja, welke?


null

Instrument voor zelfkennis en zelfonderzoek

Mocht je nog niet direct voor een bepaalde liefdesweg kunnen kiezen, laat het proces dan in je bewustzijn bezinken en zich

in je dagelijks leven integreren. Het onderzoeken van je centrale liefdesweg kan zich in fases voltrekken. Je centrale

liefdesweg mag zich stap voor stap aan jou onthullen. Deze dient jou als een instrument voor zelfkennis en

zelfonderzoek. Na verloop van tijd raak je meer vertrouwd met de subtiele verschillen tussen de

enigszins op elkaar lijkende liefdeswegen. Je ontdekt de diverse accenten en nuances

van deze wegen, die als een spiegel aspecten van je Persoonlijkheid reflecteren.


De Maria Magdalena Code® werkt als een instrument waarmee je bewuster naar jezelf gaat kijken en zo de vele kwaliteiten

van je menszijn leert onderscheiden. Het verkennen van de Code maakt jou inzichtelijk wat echt belangrijk voor je is

en wat minder. Tegelijkertijd inspireert het jou om je bewust te worden van de verbindingen en de

uitwisselingen tussen je verschillende bewustzijnslagen, zoals je hartskwaliteiten,

je bewustzijnskrachten en je organen.  


Geniet ervan en laat Maria Magdalena en De Maria Magdalena Code® IV jou ondersteunen bij het verkennen

en omarmen van de Christus in je hart en van je Goddelijkheid als mens!


Gabriela en Reint Gaastra-Levin

null 

Wil je de informatieve verzamelpagina van De Maria Magdalena Code IV bekijken? Klik dan hier!

Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief

Meld je aan voor de Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief