Het ontstaan van de mensheid in een kort Scheppingsverhaal


Openbaring van Maria Magdalena en Jezus

Wat houdt de Goddelijkheid van de mens eigenlijk in? 

null

Maria Magdalena en Jezus:  “Onze leer over de Goddelijkheid van de mens en De Maria Magdalena Code zal in bereik doorgroeien en uiteindelijk een grote invloed hebben op het individuele en collectieve bewustzijn van de mensheid. Deze leer zal jullie inspireren en jullie met anderen doen verbinden. Het feit dat de leer met meer mensen gedeeld zal worden en dat deze

hen zal raken, heeft ook een bijzonder effect op jullie bewustwording. Het brengt namelijk het eenheidsveld verder

tevoorschijn. Het verbindende effect van het delen van deze kennis en inzichten schept als vanzelf een hogere

trilling en verhoogt het liefdesgehalte in het collectieve bewustzijn van de natuur, de mensheid en de Aarde.”


Twee dimensies met elkaar verbinden

Maria Magdalena en Jezus:  “Elk mens heeft en leeft een specifiek leven in de wereld. Elk mens schept, bedenkt, gaat relaties aan, zoekt een eigen weg om zichzelf te manifesteren, probeert vervulling te vinden en op een eigen manier gelukkig te zijn. Al lijkt

het misschien niet altijd zo, jullie zoeken, net als alle andere mensen, permanent een weg naar je hart en naar het

herontdekken van je Goddelijkheid. Als een schakel tussen Hemel en Aarde verbindt de mens constant

twee dimensies met elkaar, de spirituele en de Aardse dimensie. Ieder van jullie dient deze

dimensies dieper te integreren en tot eenheid te brengen."


Scheppingsverhaal

 Maria Magdalena en Jezus:  "Om het Zijn van de mens te duiden, beschrijven we het ontstaan van jullie soort in een kort Scheppingsverhaal:  ‘Allereerst is God present als een allesomvattend bewustzijn. Dit bewustzijn vormt een grenzeloos

veld van pure aanwezigheid. Binnen dit veld zijn alle mogelijkheden van de Schepping in potentie vertegenwoordigd.

Niets van wat jullie nu van de Schepping kennen, is al manifest. God is op dit moment puur Absoluut bewustzijn,

puur Zijn. De potentie van God neemt evenwel toe, wil zich manifesteren. Het bewustzijn van God wil tot

uitdrukking komen. De wil van de Schepper komt tevoorschijn. Deze wil zal de potentie van God

manifest laten worden. Het zal de Geschapene tot expressie laten komen.


null

In het bewustzijn van God is liefde aanwezig. Liefde voor zichzelf en voor het eigen Zijn. Liefde voor alles wat in potentie beschikbaar is. Deze liefde wil stromen. God wil van zichzelf houden en zichzelf verkennen. Deze intentie zal wat

in potentie aanwezig is, activeren. En dat zal God naar een nieuw niveau van Zijn brengen! Liefde zet

het Proces van Scheppen in beweging. In golven van Liefde en bewustzijn komt de Schepping

tot uitdrukking. De oorspronkelijke Drie-eenheid van de Schepper, de Geschapene en het

Proces van Scheppen neemt verschillende vormen aan en brengt wat in

potentie in God aanwezig is tot uitdrukking."


Essentie en manifestatie met elkaar verbinden

 Maria Magdalena en Jezus:  Er ontstaan bewustzijnsvormen die later evolueren tot uitgesproken wezens, sterren, planeten en alles wat in de Schepping bestaat. Iedere vorm blijft in Absoluut bewustzijn vertegenwoordigd en verankerd. Dit anker in Absoluut bewustzijn is de Goddelijke Bron van de desbetreffende vorm of van het wezen, oftewel de Goddelijke Bron op het

Absolute niveau van God. Dit geldt dus ook voor de mens. Via deze Bron vindt er een uitwisseling plaats tussen

het manifeste wezen en het veld van Absoluut bewustzijn van God. Zo verbindt God de eigen essentie en

manifestatie met elkaar.  De essentie, oftewel het Absoluut bewustzijn, bezielt de manifestatie.

De manifestatie, bijvoorbeeld als mens, dier, planeet, geest of welke vorm dan ook, activeert

op zijn beurt de essentie en brengt zo het Absoluut bewustzijn in een actieve trilling. De

interactie tussen alle creaties van God biedt aan het geheel een niveau van activiteit,

ervaring, zelfverkenning en liefde die niet mogelijk zou zijn op een Absoluut niveau.


null

Een van de Goddelijke creaties van God in de Schepping is de mens. Ieder mens, met al zijn bewustzijnslichamen als bijvoorbeeld Hogere Zelf, Ziel en het fysieke lichaam, is een geïndividualiseerde exponent van God in een voor een deel spirituele en voor

een deel materiële vorm. Als zodanig zijn alle Goddelijke kwaliteiten ook in jullie aanwezig. Daarbij hebben jullie, zijnde

zowel Scheppers als manifestaties van God, de taak op je genomen om in te dalen in de dualiteit van de materiële

dimensie. Jullie hebben zo een oermissie op je genomen. Deze missie is het herontdekken van God in de fysieke

dimensie, zowel in jezelf als in de wereld om je heen. De eenheid ervaren tussen beide toont aan dat jij je

oermissie als mens hebt volbracht.  Levende in de dualiteit zijn jullie je in de loop der eeuwen, tijdens

diverse incarnaties, onbewust geworden van je eigen Goddelijke oorsprong en manifestatie.

Gedreven door de sterfelijkheid van je lichaam is jullie aandacht grotendeels naar je

relatie met de buitenwereld getrokken. Het is je taak om je angst voor je

sterfelijkheid en voor elke vorm van verlies te overwinnen en je aan de Aarde over

te geven. Dan aanvaard je de Goddelijkheid van de Aarde, die van jezelf, en de eenheid ervan."


Hoe komt jullie Goddelijkheid tot uiting?

Maria Magdalena en Jezus:  “Als mens ben jij ook een incarnatie van de Drie-eenheid. Deze Drie-eenheid maakt dat je zowel de Schepper van jezelf en van je leven bent en ook de Geschapene of het product van deze Schepping. Tegelijkertijd ben

je de belichaming van het Proces van Scheppen, het proces dat via jouw creatiekracht in actie komt.

Je Goddelijkheid wordt door vier pilaren gedragen:


  • Eenheidsbewustzijn:   Eenheidsbewustzijn is in wezen het besef één te zijn met alles wat is. Het brengt je in contact met je eigen Goddelijke essentie. Dit contact krijgt vorm via je kruin en derde oog. Het geeft jou het innerlijk weten van eenheid met het Goddelijk veld.
  • Onvoorwaardelijke liefde:   Onvoorwaardelijke liefde is de verbindingskracht die de eenheid in de Schepping tot uiting brengt. Deze liefde is permanent aanwezig en is inherent aan het Zijn van God. Dankzij deze liefde voel jij je Goddelijkheid.
  • Scheppingskracht:   Scheppingskracht maakt de Schepper in de mens wakker en actief. Door middel van deze kracht word jij je bewust dat je God bent.
  • Het omarmen van je Aardse Goddelijkheid:   Door het volledig accepteren van je Aardse Goddelijkheid aanvaard jij jezelf als een Goddelijk mens op Aarde. Je omarmt de Aarde als je bestemming en inwijdingsweg. Dit stelt jou in staat om overgave te ervaren en om je oermissie te verwezenlijken.

Deze vier pilaren zijn de basis voor het uiten en het neerzetten van je Goddelijkheid als mens in je Aardse leven.”


Rol van Maria Magdalena en Jezus in het proces van de mens op Aarde

Maria Magdalena en Jezus: “Wij zijn zelf als mensen meerdere keren op Aarde geïncarneerd. Wij hebben de dualiteit en het volledige spectrum van menselijke ervaringen en emoties verkend en doorleefd. Wij hebben winst en verlies gekend.

Zo hebben we ons beschikbaar gesteld om het hart van de mensheid naar een nieuw niveau te helpen openen,

het niveau van het Christusbewustzijn. Dit is een onmisbaar proces voor het openen van het hart en het

realiseren van de Goddelijkheid van de mens. Door middel van onze leringen, het activeren van het

Christusbewustzijn na de kruisiging van Jezus en na de inwijding van Maria Magdalena als

de Vrouwelijke Christus, de vorming van onze oorspronkelijke discipelen en latere

apostelen en het inspireren van jullie op individueel en collectief niveau door

de eeuwen heen, hebben we dit helpen verwezenlijken.


Jullie bevinden je nu in de opstijgende fase van een collectieve incarnatiecyclus, de Tweede Incarnatiecyclus van de mensheid

op Aarde. Het doel van deze cyclus is het activeren van het Christusbewustzijn en het doen ontwaken van de Goddelijkheid

van de mens. Wij, Maria Magdalena en Jezus, samen met vele spirituele krachten, natuurkrachten, meesters en

ingewijden van verschillende tradities en culturen, ondersteunen jullie in dit proces.


Met onvoorwaardelijke liefde,

Maria Magdalena en Jezus.”

null

Het opzienbarende 

Leiderschap van Maria Magdalena Deel 1 

Het ontwaken van de Vrouwelijke Christus

Online-Helingbijeenkomsten met Maria Magdalena en Jezus

De samenwerking van Gabriela en Reint met Maria Magdalena en Jezus heeft er een dimensie bijgekregen.

Door het ziekteproces van Reint stapten Maria Magdalena en Jezus nadrukkelijker in hun rol van energetisch

heler.  Daarbij kregen zij hulp van diverse helende krachten vanuit de spirituele dimensie, zoals spirituele

genezers en de Aartsengelen. Zij wenden hun hoogwaaridige vermogens vanuit een liefdevolle

houding aan op individueel, maar ook op collectief niveau. Maria Magdalena en Jezus hebben

Gabriela en Reint gevraagd om online-helingbijeenkomsten te organiseren en zij hebben

daarin toegestemd. Er moet volgens de meesters veel geheeld worden op Aarde!

Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief

Meld je aan voor de Maria Magdalena en Jezus-nieuwsbrief